Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Јелена Митић

Образовање

  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Информациони системи []

Биографија

Рођена је 1966. године у Београду. Основну и средњу школу (IV београдску гимназију) завршила је Београду. На Математичком факултету у Београду дипломирала је 1992. године на смеру Математичке структуре и примене. Магистарску тезу под насловом „Увођење и унапређење асинхроних система студија на даљину” одбранила је на Факултету организационих наука у Београду 2014. године и стекла звање магистра техничких наука – подручје организационих наука за информационе системе. 

Школске 1992/93. радила је у Аутомеханичарској школи „Бранко Пешић“ у Земуну. Од септембра 1993. до фебруара 2004. године била је запослена у средњој електротехничкој школи „Никола Тесла“ у Београду као професор математике и информатике. У Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија (раније Виша електротехничка школа) почиње да ради 2004. године као стручни сарадник на студијском програму Рачунарска техника. У септембру 2015. године прелази на студијски програм Нове рачунарске технологије у оквиру исте високошколске установе.

Током рада у Високој (Вишој) школи била је ангажована као сарадник на преко 10 предмета из области математике, програмирања и информационих система. Тренутно је ангажована као предметни наставник на предметима Апликативни софтвер, Друштвене мреже и Објектно оријентисано пројектовање који се реализују на традиционалним студијама и на студијама на даљину. Активно учествује у развоју, реализацији и координацији курсева у оквиру студијског програма који се реализује на даљину (Нове рачунарске технологије на даљину) и администратор је програмске платформе за учење - Moodle. Од 2006. до 2016. године била је члан Тима за обезбеђење квалитета који је био задужен за увођење и одржавање стандарда ISO:9001 у школи. Од августа 2015. године члан је Комисије за самовредновање у оквиру тима задуженог за обезбеђивање акредитације високошколске установе. 

Референце

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 10:30-12:30
  • Уторак: 18:00-19:00
  • Четвртак: 18:00-19:00
Предмети
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00