Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Специјалистичке студије Нове енергетске технологије

На студијски програм специјалистичких студија Нове енергетске технологије неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Професионални статус након завршених специјалистичких студија:

Циљ студијског програма Нове енергетске технологије (НЕТ) је оспособљавање студената за унапређивање и проширивање знања и вештина у коришћењу и примени постојећих технологија за планирање, пројектовање, извођење, експлоатацију и одржавање електроенергетских објеката и опреме.

Циљеви специјалистичких студија Нове енергетске технологије:

 • да унапреде и прошире професионално образовање из области електроенергетике, квалитета електричне енергије, савремених информационих технологија и безбедности и заштите на раду у електроенергетици;
 • да оспособе студенте за одржавање и пројектовање специјалних електричних инсталација и управљање енергетским претварачима;
 • да образују студенте за развијање, праћење и усаглашавање постојећих и нових система са опште прихваћеном добром праксом европских и светских институција;
 • да студентима обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области електроенергетских технологија и система;
 • да студентима пружи могућност да стекну знања која могу применити у: производним системима, електродистрибутивним системима, електропреносним системима, пројектним организацијама.

Специјалистичке струковне студије припремају студенте за:

 • развој темељног знања у специјализованим областима: пројектовање електричних инсталација и електроенергетских система, експлоатација електроенергетских система и одржавање електроенергетских инсталација, уређаја и постројења;
 • идентификовање проблема у управљању електроенергетским системима;
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
 • сакупљање, анализу и управљање информацијама;
 • одржавање корака са текућим развојем савремених енергетских технологија;
 • развијање способности учења током читавог радног века;
 • ефикасну писмену и усмену комуникацију;

Стечени стручни назив

Након завршених специјалистичких студија студенти стичу звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Ивезић

маст. инж. Милан Ивезић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.ivezic@viser.edu.rs

Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099