Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Сигурност информационо комуникационих система - специјалистичке студије

На студијски програм специјалистичких студија Сигурност информационо комуникационих система неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Професионални статус након завршених специјалистичких студија Сигурност информационо комуникационих система:

  • Унапређивање и проширивање знања и вештина у области сигурности информационих система и управљања информационом безбедношћу.

Циљ специјалистичких студија Сигурност информационо комуникационих система је:

  • да дипломираним студентима студијских програма рачунарско-техничке оријентације развије способност прихватања и разумевања сложенијих рачунарско-информационих система и технологија као основе за њихово даље напредовање у радном и друштвеном окружењу. Посебно, наглашавају се специфична знања из сигурности информационих и комуникационих система, чиме се отвара могућност за даљу афирмацију у овој области.

Специјалистичке студије припремају студенте за:

  • Развој темељног знања у специјализованим областима информационо - комуникационих система са познавањем свих фаза имплементације, идентификовање проблема информационих технологија, ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу, сакупљање, анализу и управљање информацијама, одржавање корака са текућим развојем савремених рачунарских технологија, развијање способности учења током читавог радног века, развој осећаја за професионализам и тимски рад.

Начин одабира предмета:

  • Од укупно десет предмета распоређених у два семестра сви су изборни. У првом и другом семестру студенти могу да одаберу 3 од 5 понуђених предмета. Зaвршни, специјалистички, рад је обавезан. Студенти могу да одаберу два предмета са других студијских програма специјалистичких струковних студија Високе школе електротехнике и рачунарства у Београду.

Након завршених специјалистичких студија на овом студијском програму студенти стичу звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Студенти уписани на овај програм према акредитацији из 2017. године, након завршетка студија стичу стручни назив специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система

Руководилац студијског програма

др Перица Штрбац слика

др Перица Штрбац

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: perica.strbac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Дивна Поповић

спец. струк. инж. Дивна Поповић

Kабинет: 512

Eлектронска пошта: divna.popovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
230217 Етичко хаковање и тестирање пробоја у рачунарске мреже 8 изборни 1
230117 Интелигентни системи за надзор 8 изборни 1
230317 Сигурност ИП мултимедијалних сервиса 8 изборни 1
230411 Технике виртуелизације и рачунарство у облаку 8 изборни 1
250113 Функционални програмски језици 8 изборни 1
190607 Веб системи и технологије 8 изборни 2
210113 Програмабилни дигитални системи 8 изборни 2
240712 Роботика 8 изборни 2
230611 Сигурност софтвера 8 изборни 2
ЗР Специјалистички рад 12 обавезан 2
230211 Управљање информационом безбедношћу 8 изборни 2
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099