Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Дивна Поповић

Образовање

  • Основне струковне студије: У Београду, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија , Електроника и телекомуникације [2003 - 2007]
  • Специјалистичке струковне студије: У Београду, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Сигурност информационо комуникационих система [2013 - 2014]

Биографија

Рођена 16.09.1981. године у Панчеву, где је завршила основно образовање и гимназију. Дипломирала на Вишој електротехничкој школи (Београд), 2007. године са темом „Идентификација система применом алгоритма средње квадратне вредности грешке и најмањих квадрата”, код ментора проф. др Зорана Бањца, на смеру Електроника и телекомуникације. Извршила усклађивање дипломе на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија школске 2013/14, са темом „Имплементација адаптивних филтара у програмабилним логичким колима ФПГА типа”, код ментора проф. др Драгане Прокин, на студијском програму Електроника и телекомуникације. Наставила даље стручно усавршавање на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија (Београд), на специјалистичким студијама, студијског програма Сигурност информационо комуникационих система. Дипломирала на специјалистичким студијама 2014. са темом „ФИР филтар на бази Н- модуларне редудансе у програмабилној логици", код ментора проф. мр Борислава Хаџибабића, као и стручно усавршавање на Техничком факултету „Михајло Пупин“ (Зрењанин), на смеру Информатика (статус апсолвент). Од 2017, студент мастер струковних студија на студијском програму Рачунарско инжењерство, на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија (Београд).

Радна биографија:  

Од 2006. до 2008 године ангажована као демонстратор на предметима Дигитална обрада сигнала, Математика 1 и Инжењерска математика, на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија (Београд).  

Од 2008. године ангажована као лаборант на предметима Архитектура и организација рачунара 1, Архитектура и организација рачунара 2, Програмабилна логичка кола, Апликативни софтвер, Увод у рачунарство у облаку, Напредне архитектуре рачунара, Програмабилни дигитални системи и дигитални системи у програмабилној логици. 

Референце

Научни рад на међународној конференцији

  1. Међународни научно-стручни Симпозијум ИНФОТЕХ Јахорина 2015, рад „Реализација адаптивног филтра применом методе проточне обраде сигнала“, аутори инж. Дивна Мићић, др Драгана Прокин, дипл. инг. Габријела Димић.

  2. Међународни научно-стручни Симпозијум ИНФОТЕХ Јахорина 2014, рад „Имплементација ЛМС алгоритма у програмабилној логици“, аутори инж. Дивна Мићић, др Драгана Прокин, дипл. инг. Габријела Димић. 

  3. Међународна конференција универзитета Сингидунум, рад „Реализација наставе на даљину из предмета Архитектура и организација рачунара применом Moodle окружења“, аутори др Драгана Прокин, дипл. инг. Габријела Димић, инж. Дивна Мићић.

Приручник

  1. Приручник за лабораторијске вежбе из предмета Програмабилна логичка кола-2014. године, техничка припрема.

  2. Приручник за лабораторијске вежбе из предмета Архитектуре и организације рачунара 1- 2013. године, аутор.

  3. Приручник за лабораторијске вежбе из предмета Архитектуре и организације рачунара 1- 2011. године, техничка припрема. 
спец. струк. инж. Дивна Поповић слика

спец. струк. инж. Дивна Поповић

Kабинет:

Eлектронска пошта: divna.popovic@viser.edu.rs

Консултације
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00