Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Филип Пантелић

Образовање

  • Докторске студије: Београдски Универзитет, Електротехнички факултет, 2013-2017 []

Биографија

Филип Пантелић рођен је 1978. године у Београду. На Електротехничком факултету у Београду завршио је мастер студије на смеру Аудио и видео технологије. На Филиолошко-уметничком факултету у Крагујевцу стиче звање дипломирани музичар, контрабасиста. Докторску дисертацију под називом „Анализа корелације између механичких и акустичких особина контрабаса“ одбранио је 2017. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. 

Његово подручје научно истраживачког рада обухвата музичку акустику, акустику просторија, звук и вибрације као и акустичко недеструктивно испитивање материјала. Из поменутих области објавио је преко 30 научних радова. Рецензент је научних часописа The Journal of the Acoustical Society of America као и International Wood Products Journal. У области техничко-технолошких наука 2021. године стиче звање "научни сарадник".

Запослен је на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија од 2016. године, тренутно у звању вишег предавача,  на предметима Аудиоелектроника и Озвучавање. На мастер академским студијама на Факултету музичке уметности ангажован је као предавач на предметима Акустика простора на студијском програму Музичка режија као и на предметима Музичко-теоријске методе у дигиталним аудио форматима, Дигиталне методе у истраживањима музике и података везаних за музику и Трансмедијско приповедање за музичаре на студијском програму Примењена истраживања музике.

Учествовао је у пројектима акустичког дизајна Позоришта у Суботици и Радио телевизије Нови Сад, као и на пројектима града Београда: “Акустичко зонирање Београда” и “Израда студије о условима које морају испуњавати угоститељски објекти ради заштите од буке на територији града Београда”. Учесник је пројекта “Aкустички консалтинг у процесу израде пројекта санације, адаптације и реконструкције објекта А и Б Сава Центра, Нови Београд”.
Референце

Научни рад у међународном часопису

  1. Andrej Josifovski, Nebojša Todorović, Jelena Milošević, Marko Veizović, Filip Pantelić, Marina Aškrabić, Miomir Vasov, and Aleksandar Rajčić. "An Approach to In Situ Evaluation of Timber Structures Based on Equalization of Non-Destructive and Mechanical Test Parameters." Buildings 13, no. 6 (2023): 1405.

  2. Filip Pantelić, Dragana Šumarac-Pavlović, Miomir Mijić, and Danial Ridley-Ellis. "Correction of evanescent wave influence on the flexural wave velocity and wavelength estimation based on a mode shape function." Archives of Acoustics (2022): 539-546.

  3. Pantelić F, Mijić M, Šumarac Pavlović D, Ridley-Ellis D, Dudeš D. Analysis of a wooden specimen's mechanical properties through acoustic measurements in the very near field. J Acoust Soc Am. 2020 Apr;147(4):EL320. doi: 10.1121/10.0001030. PMID: 32359251.

  4. Filip Pantelić, Jurij Prezelj, "Hair tension influence on the vibroacoustic properties of the double bass bow", JASA Express Letters, September 2014, J. Acoust. Soc. Am. 136, EL288 (2014); DOI:http://dx.doi.org/10.1121/1.4896408

др Филип Пантелић слика

др Филип Пантелић

Kабинет: 502

Eлектронска пошта: filip.pantelic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 12-14
  • Уторак: 14-15
  • Петак: 18:30-19.30
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00