Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Filip Pantelić

Obrazovanje

  • Doktorske studije: Beogradski Univerzitet, Elektrotehnički fakultet, 2013-2017 []

Biografija

Filip Pantelić rođen je 1978. godine u Beogradu. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu završio je master studije na smeru Audio i video tehnologije. Na Filiološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu stiče zvanje diplomirani muzičar, kontrabasista. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza korelacije između mehaničkih i akustičkih osobina kontrabasa“ odbranio je 2017. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Njegovo područje naučno istraživačkog rada obuhvata muzičku akustiku, akustiku prostorija, zvuk i vibracije kao i akustičko nedestruktivno ispitivanje materijala. Iz pomenutih oblasti objavio je preko 30 naučnih radova. Recenzent je naučnih časopisa The Journal of the Acoustical Society of America kao i International Wood Products Journal. U oblasti tehničko-tehnoloških nauka 2021. godine stiče zvanje "naučni saradnik".

Zaposlen je na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija od 2016. godine, trenutno u zvanju višeg predavača,  na predmetima Audioelektronika i Ozvučavanje. Na master akademskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti angažovan je kao predavač na predmetima Akustika prostora na studijskom programu Muzička režija kao i na predmetima Muzičko-teorijske metode u digitalnim audio formatima, Digitalne metode u istraživanjima muzike i podataka vezanih za muziku i Transmedijsko pripovedanje za muzičare na studijskom programu Primenjena istraživanja muzike.

Učestvovao je u projektima akustičkog dizajna Pozorišta u Subotici i Radio televizije Novi Sad, kao i na projektima grada Beograda: “Akustičko zoniranje Beograda” i “Izrada studije o uslovima koje moraju ispunjavati ugostiteljski objekti radi zaštite od buke na teritoriji grada Beograda”. Učesnik je projekta “Akustički konsalting u procesu izrade projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta A i B Sava Centra, Novi Beograd”.
Reference

Naučni rad u međunarodnom časopisu

  1. Andrej Josifovski, Nebojša Todorović, Jelena Milošević, Marko Veizović, Filip Pantelić, Marina Aškrabić, Miomir Vasov, and Aleksandar Rajčić. "An Approach to In Situ Evaluation of Timber Structures Based on Equalization of Non-Destructive and Mechanical Test Parameters." Buildings 13, no. 6 (2023): 1405.

  2. Filip Pantelić, Dragana Šumarac-Pavlović, Miomir Mijić, and Danial Ridley-Ellis. "Correction of evanescent wave influence on the flexural wave velocity and wavelength estimation based on a mode shape function." Archives of Acoustics (2022): 539-546.

  3. Pantelić F, Mijić M, Šumarac Pavlović D, Ridley-Ellis D, Dudeš D. Analysis of a wooden specimen's mechanical properties through acoustic measurements in the very near field. J Acoust Soc Am. 2020 Apr;147(4):EL320. doi: 10.1121/10.0001030. PMID: 32359251.

  4. Filip Pantelić, Jurij Prezelj, "Hair tension influence on the vibroacoustic properties of the double bass bow", JASA Express Letters, September 2014, J. Acoust. Soc. Am. 136, EL288 (2014); DOI:http://dx.doi.org/10.1121/1.4896408

PhD Filip Pantelić slika

PhD Filip Pantelić

Kabinet: 502

Elektronska pošta: filip.pantelic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 12-14
  • Utorak: 14-15
  • Petak: 18:30-19.30
Predmeti