Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електронско пословање

На студијски програм Електронско пословање неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Студијски програм Електронско пословање усаглашен је са стандардима за основне струковне студије Закона о високом образовању Републике Србије, одговарајућим акредитованим европским и светским студијским програмима и IEEE/ACM препорукама у области електронског пословања.

Циљеви студијског програма Електронско пословање су:

 • Да се унапреди квалификациона структура становништва у Републици, школовањем стручњака који ће поседовати знања и вештине из најмање три области рада: електронског пословања, информационих технологија и менаџмента и бизниса, у складу са потребама савремене економије и државне управе;
 • да се пренесу знања и вештине о електронском пословању;
 • да се интегришу основна рачунарска, информациона, економска, правна и техничка знања у складу са потребама пословних, банкарских, трговинских, образовних и услужних делатности у савременој економији;
 • да се студенти оспособе за послове у привредним друштвима, финансијском сектору, локалној и државној управи и јавним службама;
 • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

Савладавањем студијског програма Електронско пословање, студент стиче опште и предметно специфичне способности за:

 • пројектовање и имплементацију модела електронског пословања (e-commerce, e-government, e-banking, e-learning, m-commerce)
 • повезивање знања из електронског пословања, информационих технологија економије, менаџмента и маркетинга
 • успешно управљање привредним друштвом
 • анализу финансијских извештfаја
 • анализу сложених система електронског пословања и израда бизнис планa са анализом ризика
 • израду софтверских решења подржанихnet и технологијом отвореног кода
 • пројектовање, израду, и публиковање динамичких Web локација
 • пројектовање, реализацију, одржавање и обезбеђење сигурности рачунарских мрежа
 • организовање маркетинг кампања, укључујући и оглашавање на Интернету
 • разумевање друштвених односа и процеса у свету и пословна комуникација са људима других култура 
 • тимски рад
 • стицање знања о значају и стратегији општег одрживог развоја и заштити и унапређењу животне средине и укључивању заштите животне средине у план пословања

Стручни назив:

Након завршених основних струковних студија Електронског пословања, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Светлана Штрбац-Савић слика

др Светлана Штрбац-Савић

Kабинет: 501

Eлектронска пошта: svetlana.strbac@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 11-13
 • Четвртак: 15-17

Секретар студијског програма

др Нада Михаиловић

др Нада Михаиловић

Kабинет: 505

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 17:30 - 19:30
 • Петак: 14:00 - 16:00
Наставни план и програм акредитован 2012. НПП - 2012
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
101007 Електротехника изборни 6
100307 Инжењерска математика изборни 6
170407 Маркетинг изборни 6
170307 Основи менаџмента изборни 6
171907 Социологија изборни 6
2. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
101507 Енглески језик изборни 6
170111 Менаџмент продаје изборни 6
170607 Основи електронског пословања изборни 6
101407 Основи информатике и рачунарства изборни 6
130307 Основи програмирања изборни 6
170107 Интернет сервиси обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
150407 Базе података изборни 6
170807 Бизнис план за е-пословање изборни 6
171007 Веб дизајн изборни 6
171307 Електронска трговина изборни 6
170411 Регулатива у е-пословању изборни 6
171207 Управљање производњом и услугама изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
130907 Интеракција човек - рачунар изборни 6
171107 Менаџмент трошкова изборни 6
170311 Оперативни менаџмент изборни 6
151107 Оперативни системи 1 изборни 6
171407 Пословна комуникација изборни 6
130707 Рачунарске мреже изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
171707 Електронско банкарство изборни 6
151207 Интернет програмирање изборни 6
150507 Рачунари и периферије изборни 6
151607 Сигурност информационих система изборни 6
172207 Спољнотрговинско пословање изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
150611 Друштвене мреже изборни 6
172007 Економика бизниса изборни 6
170511 Предузетништво изборни 6
170411 Телекомуникациони сервиси и технологије изборни 6
172107 Управљање пројектима и инвестицијама изборни 6
101607 Стручна пракса обавезан 4
Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00