Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електронско банкарство Шифра: 171707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Циљ наставе је стицање основних знања о новим принципима и методама банкарског пословања који настају као резултат међузависности између економије и информационо-комуникационих технологија.
Исход: Студенти ће заокружити слику о целокупном савременом банкарском пословању, постати оспособљени за извршавање и најкомплекснијих банкарских трансакција и бити у току са најновијим светским достигнућима из ове области.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Сигурност на Интернету – проблем приватности информација на Интернету.
 2. Безбедност трансакција на Интернету.
 3. Подела платних картица с обзиром на начин: (а) измирења обавеза, (б) технологије израде, (в) начин комуникације.
 4. Вертикална подела платних картица. Највећи светски картичарски брендови.
 5. Електронско банкарство (АТМ уређаји, ЕФТ/ПОС терминали, кућно банкарство).
 6. Врсте услуга електронског банкарства.
 7. Интернет банкарство.
 8. Апликације мобилног банкарства. Коришћење мобилних телефона у сврху плаћања.
 9. Системи плаћања засновани на NFC технологији - Google Wallet систем мобилног плаћања.
 10. Електронски новац – системи микроплаћања
 11. Системи плаћања преко Интернета. Системи плаћања прве/друге генерације.
 12. Светски провајдери плаћања. Компарација система плаћања.
 13. Електронски системи за плаћање на велико и мреже међубанкарских комуникација
 14. Системи аутоматског клиринга, switshing центри, SWIFT.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање, анализа предмета
Практична настава:
 1. Вежбе се одржавају у лабораторији. На часовима лабораторијских вежби студенти стичу апликативна знања и практичне вештине у области примене технологијa електронског банкарства.
Литература
 1. Тамара Урош, „Електронско банкарство“, пето измењено и допуњено издање, Београдска пословна школа висока школа струковних студија, Београд, 2013.
 2. Војкан Васковић, „Системи плаћања у електронском пословању“, Београдска пословна школа, Београд, 2007.
 3. Бранимир Тренкић, Александар Симовић, Нада Сталетић, „Електронско банкарство – Приручник за лабораторијске вежбе“, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (0)
Предавања (16)

SSL_Prilog

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija11

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Elektronski sertifikat (X509)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Lekcija1(19/20)

др Бранимир Тренкић, 21.11.2019., 0.82 MB

Lekcija2(19/20)

др Бранимир Тренкић, 21.11.2019., 1.03 MB

SET_Prilog(19/20)

др Бранимир Тренкић, 21.11.2019., 0.29 MB

PVV skeniranje

др Бранимир Тренкић, 21.11.2019., 0.16 MB

Lekcija3(19/20)

др Бранимир Тренкић, 28.11.2019., 1.32 MB

Lekcija4(19/20)

др Бранимир Тренкић, 15.01.2020., 0.5 MB

Lekcija5(19/20)

др Бранимир Тренкић, 15.01.2020., 0.59 MB

Lekcija6(19/20)

др Бранимир Тренкић, 15.01.2020., 0.57 MB

Lekcija7(19/20)

др Бранимир Тренкић, 15.01.2020., 0.83 MB

Lekcija8(19/20)

др Бранимир Тренкић, 15.01.2020., 0.6 MB

Lekcija9(19/20)

др Бранимир Тренкић, 17.01.2020., 1.17 MB

Identifikaciona informacija Lekcija9 Prilog(19/20)

др Бранимир Тренкић, 17.01.2020., 0.39 MB

Lekcija10(19/20)

др Бранимир Тренкић, 17.01.2020., 0.34 MB

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (14)

Rezultati ispita Februar(2018/19)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati ispita Jun(2018/19)

др Бранимир Тренкић, 18.06.2019., 0.2 MB

Rezultati ispita SEPTEMBAR (18/19)

др Бранимир Тренкић, 12.09.2019., 0.2 MB

Rezultati ispita OKTOBAR(2018/19)

др Бранимир Тренкић, 27.09.2019., 0.19 MB

Rezultati kolokvijuma I(19/20)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Rezultati bodovanja aktivnosti na predavanjima (19/20)

др Бранимир Тренкић, 17.01.2020., 0.4 MB

Rezultati postignuti na vezbama(19/20)

др Бранимир Тренкић, 23.01.2020., 0.3 MB

Rezultati Kolokvijuma II (2019/20)

др Бранимир Тренкић, 29.01.2020., 0.13 MB

Rezultati Predispitnih obaveza(2019/20)

др Бранимир Тренкић, 29.01.2020., 0.21 MB

Rezultati ispita Januar(2019/20)

др Бранимир Тренкић, 09.02.2020., 0.22 MB

Rezultati ispita Februar(2019/20)

др Бранимир Тренкић, 24.02.2020., 0.2 MB

Rezultati ispita JUN(2019/20)

др Бранимир Тренкић, 24.06.2020., 0.2 MB

Rezultati ispita - Septembarski ispitni rok(2019/2020)

др Бранимир Тренкић, 06.09.2020., 0.2 MB

Rezultati ispita - Oktobarski ispitni rok(2019/2020)

др Бранимир Тренкић, 22.09.2020., 0.2 MB

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00