Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Акредитација

У 2024. години од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета акредитовано је седам студијских програма основних струковних студија и три студијска програма мастер струковних студија.

Акредитовани студијски програми основних струковних студија:

Акредитовани студијски програми мастер струковних студија:

У 2017. години, спроведен је нови потупак редoвне петогодишње акредитације. Школа је ту прилику искористила да студијске програме додатно осавремени и усклади их са развојем технологије и науке, а пре свега да студијске програме усклади са потребама тржишта рада.

Решењем о допуни Дозволе за рад број 612-00-00084/2018-06 од 09. 05. 2018. године, које је издало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Дозвола за рад број 612-00-571/2007-04 од 03. јула 2007. године је допуњена, тако што је школи дато одобрење за извођење студијских програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија који су акредитовани у поступку редовне акредитације, који је спроведен 2017. године.

У 2017. години од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета акредитовано је

Oсам студијских програма основних струковних студија:

Tри студијска програма специјалистичких струковних студија:

Tри студијска програма мастер струковних студија:

Дозволу за рад Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду број 612-00-571/2007-04 од 03. јула 2007. године, издало је Министарство просвете Републике Србије, за извођење следећих студијских програма основних струковних студија:

 • Рачунарска техника – основне струковне студије
 • Нове рачунарске технологије – основне струковне студије,
 • Нове енергетске технологије – основне струковне студије,
 • Електронско пословање – основне струковне студије,
 • Електроника и телекомуникације – основне струковне студије,
 • Аутоматика и систему управљања возилима – основне струковне студије,
 • Аудио и видео технологије – основне струковне студије.

Решењем о допуни Дозволе за рад број 614-02-995/2009-12 од 02. 07. 2009. године, које је издало је Министарство просвете Републике Србије, Дозвола за рад број 612-00-571/2007-04 од 03. јула 2007. године је допуњена, тако што је школи дато одобрење за извођење студијских програма специјалистичких струковних студија:

 • Нове рачунарске технологије – специјалистичке струковне студије
 • Електроника и телекомуникације – специјалистичке струковне студије.

Решењем о допуни Дозволе за рад број 612-00-00577/2013-04 од 17. 05. 2013. године, које је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Дозвола за рад број 612-00-571/2007-04 од 03. јула 2007. године је допуњена, тако што је школи дато одобрење за извођење студијских програма основних и специјалистичких струковних студија:

 • Нове рачунарске технологије – на даљину - основне струковне студије
 • Нове енергетске технологије – специјалистичке струковне студије,
 • Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија– специјалистичке струковне студије,
 • Сигурност информационо-комуникационих система – специјалистичке струковне студије,
 • Мехатроника – специјалистичке струковне студије
Akreditacija Akreditacija
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00