Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Упис године

Oсновне студије

Услови за упис више године на основним струковним студијама регулисани су Законом о високом образовању, Статутом Академије и Правилником о студијама Академије. Општа акта Академије техничко-уметничких струковних студија Београд можете погледати ОВДЕ.

Да би се уписао у другу годину студија, студент мора остварити најмање 37 ЕСПБ бодова из прве године студија (изузетак су студенти уписани на студије на основу програма афирмативних мера).

Да би се уписао у трећу годину студија, студент мора остварити 60 ЕСПБ бодова из прве године студија (положити све испите из прве године) и најмање 37 ЕСПБ бодова из друге године студија.

Студенти са инвалидитетом и студенти који су уписани на студије применом програма афирмативних мера, задржавају право да се у наредној школској години финансирају из буџета ако у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ бодова.

Студент који није испунио наведени услов, односно који није остварио минимални прописани број ЕСПБ бодова потребних за упис више године студија, поново уписује прву, односно другу годину студија.

Студент који је већ уписан у трећу годину студија, а који не заврши основне струковне студије до краја школске године у којој је похађао трећу годину студија (односно који не положи све испите чије је полагање неопходно за успешан завршетак студија према наставном плану одговарајућег студијског програма, укључујући и Завршни рад), дужан је да поново упише трећу годину, односно све неположене испите које треба да положи да би успешно завршио основне струковне студије.

Приликом уписа у наредну школску годину врши се рангирање студената за упис у одговарајућу годину студија, како би се одредио статус студента у наредној школској години, односно да ли ће се студент финансирати из буџета или ће се сам финансирати. Студент који у текућој школској години оствари Законом прописани минимални број ЕСПБ бодова и који се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије, у складу са Законом, Статутом Академије, Правилником о студијама Академије и одобреним буџетским квотама по сваком од постојећих студијских програма, финансирају из буџета, има право да се у наредној школској години финансира из буџета. Студент који не оствари право на финансирање из буџета, у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира. Критеријуми за рангирање студената за упис у наредну школску годину у статусу студента чије ће се школовање финансирати из буџета утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Академије и Правилником о  студијама Академије, тако да се рангирање врши полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма.

Мастер студије 

За упис у другу годину мастер струковних студија, потребно је да студент оствари најмање 37 ЕСПБ бодова са прве године мастер струковних студија. Студент који не испуни тај услов, поново уписује прву годину мастер струковних студија. Студент који није стекао услов за упис у другу годину мастер студија дужан је да у наредној школској години поново упише прву годину мастер студија, а уколико то не учини изгубиће статус студента, сходно Закону о високом образовању. Студент који је уписао другу годину мастер студија, а који не заврши мастер студије у текућој школској години, дужан је да у наредној школској години поново упише другу годину мастер студија, а уколико овај студент не обнови упис у наредну школску годину (уколико не упише поново другу годину мастер студија), без обзира на то да ли му је до завршетка мастер студија преостало да положи још један или више испита или само да одбрани мастер рад, изгубиће статус студента, сходно Закону о високом образовању (дакле и студенти којима је до завршетка мастер студија преостало само да одбране мастер рад дужни су да изврше упис у наредну школску годину).

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00