Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Одлуке о утврђивању износа школарине

Одредбама Закона о високом образовању и Статута Академије прописано је да одлуку о утврђивању износа (висине) школарине за наредну школску годину и за све студијске програме, пре расписивања конкурса за упис нових студената, доноси Савет Акдемије на предлог стручног органа, односно Наставно-стручног већа Академије. У наставку се налазе одлуке о утврђивању износа школарине за наредну, текућу и претходну школску годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2023/2024. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2022/2023. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2021/2022. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије и мастер струковне студије за школску 2020/2021. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за основне струковне студије за школску 2019/2020. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за мастер струковне студије за школску 2019/2020. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за све студијске програме основних, специјалистичких и мастер струковних студија за школску 2018/2019. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за студијске програме мастер струковних студија за школску 2017/2018. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за студијске програме специјалистичких струковних студија за школску 2017/2018. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за студијске програме основних струковних студија за школску 2017/2018. годину.

Одлука о утврђивању износа школарине за све студијске програме основних и специјалистичких струковних студија за школску 2016/2017. годину.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00