Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

О нама

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства (ВИШЕР) је један од пет Одсека у саставу Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС). АТУСС је државна, самостална високошколска установа основана Одлуком Владе Републике Србије број 022-7976/2019 од 29.08.2019. године (Одлука о измени Одлуке број 022-11161/2019 од 07.11.2019. године).

До оснивања АТУСС, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду била је самостална високошколска установа коју је основала Република Србија. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду била је правни следбеник Више школе за образовање радника металске, електротехничке и саобраћајне струке, која је основана давне 1974. године (касније Виша школа за образовање радника, а потом Виша електро-металска школа). Од 1987. године до 2007. године, школа је пословала под називом Виша електротехничка школа у Београду. Од 2002. године, наставни планови и програми Вишe електротехничкe школe у Београду су измењени и осавремењени по највишим стандардима који су у том периоду били важећи, а студије од тада трају три године.

У складу са Законом о високом образовању из 2005. године, школа је 2007. године акредитована, добила је дозволу за рад и од тада до оснивања АТУСС 2019. године, носила је назив Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. У оквиру АТУСС Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства последњи поступак акредитације студијских програма успешно је спроведен 2024. године.

У Одсеку ВИШЕР се организују и реализују основне и мастер струковне студије. Струковне студије су врста студија у оквиру које се реализују струковни студијски програми, чији је основни циљ и сврха да оспособе студенте за примену и развој стручних знања и вештина из одређених области, односно да студенти усвоје стручна, практична и примењива знања и вештине, која ће им омогућити да се укључе у радне процесе. 

Основне струковне студије трају три године и њиховим успешним завршетком стиче се 180 ЕСПБ. У Одсеку ВИШЕР се организује осам акредитованих студијских програма основних струковних студија:

 • Аудио и видео технологије,
 • Аутоматика и системи управљања возилима,
 • Еколошки инжењеринг,
 • Електроника и телекомуникације,
 • Информациони системи,
 • Нове енергетске технологије,
 • Нове рачунарске технологије,
 • Рачунарска техника

Мастер струковне студије трају две године и њиховим успешним завршетком стиче се 120 ЕСПБ. У Школи се организују три акредитована студијска програма мастер струковних студија:

 • Електротехничко инжењерство,
 • Мултимедијално инжењерство и
 • Рачунарско инжењерство.

Усвојени концепти наставних планова и програма основних и мастер струковних студија, студентима Одсека ВИШЕР омогућавају да стекну петогодишње високо образовање, односно укупно 300 ЕСПБ.

Поред студијских програма основних и мастер струковних студија, у Одсеку ВИШЕР реализују се и различити облици стручног усавршавања и оспособљавања. У Одсеку ВИШЕР су се,  на бази пилот пројекта, реализовали и кратки програми студија.

Како би осигурала веома добру позицију коју заузимала у сфери струковног високог образовања у Републици Србији, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је огроман значај придавала развоју и унапређењу своје делатности и услова рада. Велики део сопствених прихода је константно, сваке године, био инвестиран у одржавање и опремање радних просторија, набавку опреме за образовање, али и у стручно и професионално усавршавање запослених. Последицу таквог приступа развоју представља чињеница да је сада Одсек ВИШЕР евидентно једна од најопремљенијих образовних јединица у Републици Србији. Све лабораторије Одсека ВИШЕР су опремљене најсавременијом опремом намењеном за одржавање лабораторијских вежби. Настава из сваког предмета покривена је одговарајућим уџбеницима, практикумима и другом помоћном литературом која се користи у настави. Наставници и сарадници запослени у АТУСС и распоређени у Одсеку ВИШЕР аутори су великог броја публикација, међу којима су уџбеници, монографије, збирке задатака и приручници за лабораторијске вежбе.

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, заједно са реномираним партнерима из Европе, окружења и Републике Србије, била је учесник на два Темпус пројекта и три Erasmus+ пројекта. Тренутно, Одсек је координатор међународног пројеката WBNet у оквиру Erasmus+ програма.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00