Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Распоред испита за Јануар (2022/2023)

Остали рокови за школску годину

Претрага

Шифра Предмет Професор Датум Време Сала Пријаве
101507 Енглески језик мр Весна Јокановић 30.01.2023. 09:00 СЛ,СД 374
120408 Одржавање електроенергетских уређаја др Јован Микуловић 30.01.2023. 09:00 302 0
121707 Одржавање електроенергетских уређаја др Јован Микуловић 30.01.2023. 09:00 302 49
100117 Немачки језик др Андреа Жерајић 30.01.2023. 09:00 105 15
150407 Базе података мр Милош Пејановић 30.01.2023. 09:00 402,403,409,607 88
150407 Базе података др Габријела Димић 30.01.2023. 09:00 607,402,403,409 199
120407 Високонапонски апарати др Саша Стојковић 30.01.2023. 13:00 106 33
160807 Телевизијски системи и видео технологије др Ивана Милошевић 30.01.2023. 13:00 112,109 53
170717 Анализа података др Љиљана Пецић 30.01.2023. 13:00 607 0
150311 Релационе базе података мр Милош Пејановић 30.01.2023. 13:00 402,403 6
170717 Анализа података др Габријела Димић 30.01.2023. 13:00 607 3
160807 Телевизијски системи и видео технологије мр Саша Ђелевић 30.01.2023. 13:00 112,109 38
317303 Аудио уређаји и системи др Соња Крстић 30.01.2023. 17:00 Аудио ст. 10
317103 Аутоматске трансмисије др Горан Дикић 30.01.2023. 17:00 102 0
317317 Регулатива електронских комуникација др Бранимир Тренкић 30.01.2023. 17:00 406 0
3173СП1 Стручна пракса 1 др Драган Новковић 30.01.2023. 17:00 Аудио ст. 1
317314 Пројектовање студија др Драган Новковић 30.01.2023. 17:00 Аудио ст. 10
3173СП2 Стручна пракса 2 др Драган Новковић 30.01.2023. 17:00 Аудио ст. 2
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Драган Новковић 30.01.2023. 17:00 Аудио ст. 0
3172ПИР Примењени истраживачки рад др Перица Штрбац 30.01.2023. 17:00 607 2
317208 Машинско учење др Немања Мачек 30.01.2023. 17:00 112,109 31
151907 Основи информационих технологија др Слободанка Ђенић 31.01.2023. 09:00 409,402 202
120406 Електричне инсталације и осветљење др Ивана Влајић-Наумовска 31.01.2023. 09:00 302,304 0
120907 Електричне инсталације и осветљење др Ивана Влајић-Наумовска 31.01.2023. 09:00 302 5
111207 Мобилне телекомуникације др Славица Маринковић 31.01.2023. 09:00 ГСЛ,ГСД 35
100419 Механика др Љиљана Пецић 31.01.2023. 09:00 106 0
140107 Механика др Љиљана Пецић 31.01.2023. 09:00 106 4
160707 Технике снимања слике мр Александар Кајевић 31.01.2023. 13:00 ГСД 26
160117 Камера мр Александар Кајевић 31.01.2023. 13:00 ГСД 0
140404 Елементи аутоматских система мр Милија Џекулић 31.01.2023. 13:00 302 0
140907 Елементи аутоматских система мр Милија Џекулић 31.01.2023. 13:00 302 52
171407 Пословна комуникација др Љиљана Пецић 31.01.2023. 13:00 106 3
150507 Рачунари и периферије др Синиша Минић 31.01.2023. 13:00 506,509 172
317305 Интерактивна мултимедија др Марина Кецман 31.01.2023. 17:00 310 6
317310 Мултимедијална постпродукција др Марина Кецман 31.01.2023. 17:00 310 1
317202 Педагогија др Ивица Радовановић 31.01.2023. 17:00 СД 24
101307 Апликативни софтвер др Ивана Влајић-Наумовска 01.02.2023. 09:00 607 37
120412 Електронски претварачи снаге др Жељко Деспотовић 01.02.2023. 09:00 304 0
120507 Електрични претварачи снаге др Жељко Деспотовић 01.02.2023. 09:00 304 1
130111 Алгоритми и структуре података др Светлана Штрбац-Савић 01.02.2023. 09:00 406,509,506 10
170422 Акустички дизајн просторија др Драган Новковић 01.02.2023. 09:00 СД 0
161107 Акустички дизајн просторија др Драган Новковић 01.02.2023. 09:00 СД 0
180617 Заштита од буке и вибрација др Драган Новковић 01.02.2023. 09:00 СД 0
161107 Акустички дизајн просторија и заштита од буке др Драган Новковић 01.02.2023. 09:00 СД 1
150503 Апликативни софтвер мр Јелена Митић 01.02.2023. 09:00 607 0
101307 Апликативни софтвер мр Јелена Митић 01.02.2023. 09:00 607 355
130907 Интеракција човек - рачунар др Зоран Ћировић 01.02.2023. 13:00 402,403 6
120807 Електране и разводна постројења др Саша Стојковић 01.02.2023. 13:00 302 7
161207 Дизајн штампе мр Александар Кајевић 01.02.2023. 13:00 ГСД 0
161207 Дигитални дизајн публикација мр Александар Кајевић 01.02.2023. 13:00 ГСД 1
160217 Дизајн штампе мр Александар Кајевић 01.02.2023. 13:00 ГСД 32
171307 Електронска трговина др Светлана Штрбац-Савић 01.02.2023. 13:00 509,506 0
170417 Електронска трговина др Светлана Штрбац-Савић 01.02.2023. 13:00 509,506 2
317110 Управљање процесима др Вера Петровић 01.02.2023. 17:00 102 1
317207 Протоколи и технологије бежичних система др Бранимир Тренкић 01.02.2023. 17:00 112,109 1
317312 Мултимедијални интернет пренос др Бранимир Тренкић 01.02.2023. 17:00 112,109 28
130307 Основи програмирања др Слободанка Ђенић 02.02.2023. 09:00 409,402,403 7
120107 Основи електроенергетике др Ивана Влајић-Наумовска 02.02.2023. 09:00 302 17
120607 Нове енергетске технологије др Александра Грујић 02.02.2023. 13:00 СД 71
130307 Основи програмирања др Светлана Штрбац-Савић 02.02.2023. 13:00 402,403 7
170117 Електронско пословање др Светлана Штрбац-Савић 02.02.2023. 13:00 402 0
161707 Дигитална телевизија др Ивана Милошевић 02.02.2023. 13:00 112,109 4
150211 Објектно орјентисано пројектовање мр Јелена Митић 02.02.2023. 13:00 404 6
141207 Електронски системи паљења и убризгавања др Александар Гркић 02.02.2023. 13:00 106 0
140311 Системи паљења и убризгавања у бензинским моторима др Александар Гркић 02.02.2023. 13:00 106 2
140411 Системи убризгавања у дизел моторима др Александар Гркић 02.02.2023. 13:00 106 16
141512 Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима др Александар Гркић 02.02.2023. 13:00 106 0
130311 Програмирање веб апликација др Габријела Димић 02.02.2023. 13:00 607,602 126
161707 Дигитална телевизија мр Саша Ђелевић 02.02.2023. 13:00 112,109 4
317309 Системи за аудио и видео продукцију др Соња Крстић 02.02.2023. 17:00 Аудио ст. 0
150511 Технологије за електронско учење др Слободанка Ђенић 02.02.2023. 17:00 409,402 0
317212 Методика наставе електротехнике и рачунарства др Слободанка Ђенић 02.02.2023. 17:00 409 0
151407 Интеграција софтверских технологија др Зоран Ћировић 02.02.2023. 17:00 402,403 3
317309 Системи за аудио и видео продукцију др Ивана Милошевић 02.02.2023. 17:00 Аудио ст. 0
240312 Директно убризгавање бензина др Александар Гркић 02.02.2023. 17:00 106 0
240512 Дијагностика система убризгавања дизел мотора др Александар Гркић 02.02.2023. 17:00 106 0
317104 Системи директног убризгавања бензина др Александар Гркић 02.02.2023. 17:00 106 7
317109 Дијагностика система убризгавања дизел мотора др Александар Гркић 02.02.2023. 17:00 106 0
140311 Системи паљења и убризгавања у ото моторима др Александар Гркић 02.02.2023. 17:00 106 4
130607 Програмски језици др Слободанка Ђенић 03.02.2023. 09:00 409,402,403,506,509 131
100409 Инжењерска математика др Ана Савић 03.02.2023. 09:00 304 0
100307 Инжењерска математика др Ана Савић 03.02.2023. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 120
170416 Музичка продукција др Драган Новковић 03.02.2023. 09:00 106 0
162207 Музичка продукција др Драган Новковић 03.02.2023. 09:00 106 1
100307 Инжењерска математика др Владимир Балтић 03.02.2023. 09:00 СД,СЛ,ГСЛ,ГСД 290
140707 Мерења 1 др Драгана Прокин 03.02.2023. 13:00 607 5
121607 Обновљиви извори енергије др Александра Грујић 03.02.2023. 13:00 302 16
171807 Пословни софтвер др Светлана Штрбац-Савић 03.02.2023. 13:00 402 0
170617 Пословни софтвер др Светлана Штрбац-Савић 03.02.2023. 13:00 402 60
170409 Основи анимације др Марина Кецман 03.02.2023. 13:00 310 0
160907 Основи анимације др Марина Кецман 03.02.2023. 13:00 310 58
100307 Инжењерска математика др Милољуб Албијанић 03.02.2023. 13:00 ГСЛ,ГСД,СД,СЛ 132
317105 Енергетски извори др Ивана Влајић-Наумовска 03.02.2023. 17:00 302 42
317113 Пројектовање и извођење аутоматизованих система др Горан Дикић 03.02.2023. 17:00 102 25
317303 Аудио уређаји и системи др Драган Новковић 03.02.2023. 17:00 Аудио ст. 1
317304 Видео уређаји и системи др Ивана Милошевић 03.02.2023. 17:00 Аудио ст. 12
150411 Функционално програмирање др Перица Штрбац 03.02.2023. 17:00 607 6
3172СП1 Стручна пракса 1 др Перица Штрбац 03.02.2023. 17:00 607 4
317215 Програмирање у интегрисаним технологијама др Перица Штрбац 03.02.2023. 17:00 607 13
3172СП2 Стручна пракса 2 др Перица Штрбац 03.02.2023. 17:00 607 1
110412 Биомедицински уређаји др Александар Жорић 04.02.2023. 09:00 СЛ,СД 0
110414 Микроконтролери др Александар Жорић 04.02.2023. 09:00 СЛ,СД 0
111607 Биомедицински уређаји др Александар Жорић 04.02.2023. 09:00 СЛ,СД 1
111307 Микроконтролери др Александар Жорић 04.02.2023. 09:00 СЛ,СД 11
120409 Дистрибуција и продаја електричне енергије др Александра Грујић 04.02.2023. 09:00 302,304 0
121207 Дистрибуција и тржиште електричне енергије др Александра Грујић 04.02.2023. 09:00 302,304 53
161407 Компјутерска анимација др Марина Кецман 04.02.2023. 09:00 402 2
161407 Компјутерска анимација 1 др Марина Кецман 04.02.2023. 09:00 402 2
130207 Архитектура и организација рачунара 2 др Габријела Димић 04.02.2023. 09:00 509,506,607 5
140217 Сигнали и системи др Слободан Александров 04.02.2023. 09:00 106 11
317211 Big Data инфраструктуре и сервиси др Габријела Димић 04.02.2023. 12:00 409 2
120402 Елементи електроенергетских система др Ивана Влајић-Наумовска 04.02.2023. 13:00 302,304 0
120307 Елементи електроенергетских система др Ивана Влајић-Наумовска 04.02.2023. 13:00 302,304 50
172107 Управљање пројектима др Љиљана Пецић 04.02.2023. 13:00 СЛ,СД 174
180417 Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења др Љиљана Гулан 04.02.2023. 13:00 510 0
190108 Пројектовање информационих система др Синиша Илић 04.02.2023. 17:00 509 0
190208 Пројектовање софтвера др Синиша Илић 04.02.2023. 17:00 509 0
317203 Објектно оријентисана анализа и дизајн др Синиша Илић 04.02.2023. 17:00 509 3
317205 Пројектовање информационих система др Синиша Илић 04.02.2023. 17:00 509 19
317302 Дигитални комуникациони системи др Бранимир Тренкић 04.02.2023. 17:00 112,109 8
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Ивана Милошевић 04.02.2023. 17:00 Аудио ст. 2
317209 Психологија др Емилија Марковић 04.02.2023. 17:00 302 42
150177 Тестирање софтвера мр Јелена Митић 05.02.2023. 09:00 404 59
170407 Маркетинг др Љиљана Пецић 05.02.2023. 09:00 ГСЛ 4
170307 Основи менаџмента др Љиљана Пецић 05.02.2023. 09:00 ГСЛ 58
170917 Интернет маркетинг др Љиљана Пецић 05.02.2023. 09:00 ГСЛ 1
100507 Дискретна математика др Владимир Балтић 05.02.2023. 09:00 ГСД 1
170517 Информациони системи мр Милош Пејановић 05.02.2023. 09:00 402,403 1
120415 Релејна заштита др Саша Стојковић 05.02.2023. 10:00 304 0
120211 Релејна заштита др Саша Стојковић 05.02.2023. 10:00 304 3
170419 Дизајн звучне слике др Зоран Максимовић 05.02.2023. 13:00 ГСД 0
162007 Дизајн звучне слике др Зоран Максимовић 05.02.2023. 13:00 ГСД 50
130410 Сигурност у рачунарским мрежама др Немања Мачек 05.02.2023. 13:00 406 0
131307 Сигурност у рачунарским мрежама др Немања Мачек 05.02.2023. 13:00 406 5
121007 Електрични погони мр Неша Рашић 05.02.2023. 13:00 106 5
101607 Стручна пракса мр Јелена Митић 05.02.2023. 17:00 509 2
150611 Анализа друштвених мрежа мр Јелена Митић 05.02.2023. 17:00 607 10
СП Стручна пракса мр Јелена Митић 05.02.2023. 17:00 509 21
100415 Електротехнички материјали и компоненте др Вера Петровић 06.02.2023. 09:00 СД,СЛ 0
101107 Електротехнички материјали и компоненте др Вера Петровић 06.02.2023. 09:00 СД,СЛ 176
150711 Увод у Интернет технологије др Зоран Ћировић 06.02.2023. 09:00 409,403 192
170402 Основи телевизије др Ивана Милошевић 06.02.2023. 09:00 112,109 0
160307 Основи телевизије др Ивана Милошевић 06.02.2023. 09:00 112,109 0
110409 Специјална електронска кола др Амела Зековић 06.02.2023. 09:00 302 0
111407 Специјална електронска кола др Амела Зековић 06.02.2023. 09:00 302 34
101607 Стручна пракса др Амела Зековић 06.02.2023. 09:00 ГСЛ 1
СП Стручна пракса др Амела Зековић 06.02.2023. 09:00 ГСЛ 14
120207 Електрични мотори др Саша Стојковић 06.02.2023. 10:00 302 28
161807 Снимање звука др Соња Крстић 06.02.2023. 13:00 106 0
150217 Пројектовање рачунарских игара др Зоран Ћировић 06.02.2023. 13:00 402,403 81
110907 Дигитална електроника др Горан Дикић 06.02.2023. 13:00 302 2
170511 Предузетништво др Ружица Цветковић 06.02.2023. 13:00 112,109 95
170111 Менаџмент продаје др Ружица Цветковић 06.02.2023. 13:00 112 0
170411 Телекомуникациони сервиси и технологије др Амела Зековић 06.02.2023. 13:00 ГСЛ 1
170317 Интернет интелигентних уређаја др Амела Зековић 06.02.2023. 13:00 ГСЛ 0
110411 Телекомуникациони сервиси и технологије др Амела Зековић 06.02.2023. 13:00 ГСЛ 1
130411 Напредне архитектуре рачунара др Синиша Минић 06.02.2023. 13:00 506,509 0
111707 Енергетска електроника мр Неша Рашић 06.02.2023. 16:00 304 48
317114 Рачунарско пројектовање електричних постројења др Саша Стојковић 06.02.2023. 17:00 602 22
317311 Системи и технологије за емитовање сигнала др Миле Петровић 06.02.2023. 17:00 ГСЛ 8
180517 Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији др Жељко Деспотовић 06.02.2023. 17:00 304 1
317101 Пројектовање електроенергетских претварача др Жељко Деспотовић 06.02.2023. 17:00 304 19
170807 Бизнис план др Дејан Тошић 07.02.2023. 09:00 406,602 208
130107 Архитектура и организација рачунара 1 др Драгана Прокин 07.02.2023. 09:00 402,607 261
140402 Аутоматско управљање 1 др Горан Дикић 07.02.2023. 09:00 СЛ,СД 0
140207 Аутоматско управљање 1 др Горан Дикић 07.02.2023. 09:00 СЛ,СД 141
170501 Музички инструменти др Соња Крстић 07.02.2023. 13:00 ГСЛ,ГСД 0
161307 Музички инструменти др Соња Крстић 07.02.2023. 13:00 ГСЛ,ГСД 1
150410 Технике визуелног програмирања др Зоран Ћировић 07.02.2023. 13:00 402,409,403 0
151307 Технике визуелног програмирања др Зоран Ћировић 07.02.2023. 13:00 402,409,403 11
141007 Мерења 2 др Драгана Прокин 07.02.2023. 13:00 607 71
120111 Дизајн електричног осветљења др Ивана Влајић-Наумовска 07.02.2023. 13:00 302 2
120111 Пројектовање електричног осветљења др Ивана Влајић-Наумовска 07.02.2023. 13:00 302,304 63
100417 Електроника др Славица Маринковић 07.02.2023. 13:00 106 0
110107 Електроника др Славица Маринковић 07.02.2023. 13:00 106 3
110207 Основи електронике др Славица Маринковић 07.02.2023. 13:00 106 3
151607 Сигурност информационих система др Немања Мачек 07.02.2023. 13:00 506,509 156
170817 Безбедност и заштита информационих система др Немања Мачек 07.02.2023. 13:00 506,509 61
3171СП1 Стручна пракса 1 др Вера Петровић 07.02.2023. 17:00 СД 15
3171СП2 Стручна пракса 2 др Вера Петровић 07.02.2023. 17:00 СД 19
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 07.02.2023. 17:00 СД 3
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Славица Маринковић 07.02.2023. 17:00 203 1
3172СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 1
3172СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 7
3172ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 3
3173СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 0
3173СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 1
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 0
3171СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 4
3171СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 11
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 07.02.2023. 17:00 СЛ 1
101407 Основи информатике и рачунарства др Вера Петровић 08.02.2023. 09:00 СЛ,СД 10
150414 Пројекат 2 др Борислав Ђорђевић 08.02.2023. 09:00 112 1
130407 Оперативни системи др Борислав Ђорђевић 08.02.2023. 09:00 112,109 0
130407 Оперативни системи 1 др Борислав Ђорђевић 08.02.2023. 09:00 112,109 1
130501 Оперативни системи 2 др Борислав Ђорђевић 08.02.2023. 09:00 112,109 0
151107 Оперативни системи 1 др Борислав Ђорђевић 08.02.2023. 09:00 112,109 3
151707 Оперативни системи 2 др Борислав Ђорђевић 08.02.2023. 09:00 112,109 73
110403 Телекомуникације др Славица Маринковић 08.02.2023. 09:00 ГСЛ,ГСД 0
110707 Телекомуникације др Славица Маринковић 08.02.2023. 09:00 ГСЛ,ГСД 43
110317 Основи телекомуникација др Славица Маринковић 08.02.2023. 09:00 ГСЛ,ГСД 1
130611 Стандардни кориснички интерфејси др Перица Штрбац 08.02.2023. 09:00 509,506,607,602 114
130407 Оперативни системи 1 др Немања Мачек 08.02.2023. 09:00 406 0
151107 Оперативни системи 1 др Немања Мачек 08.02.2023. 09:00 406 0
140407 Мотори и моторна возила др Сретен Перић 08.02.2023. 09:00 106 0
140407 Мотори са унутрашњим сагоревањем др Сретен Перић 08.02.2023. 09:00 106 60
140807 Моторна возила др Сретен Перић 08.02.2023. 09:00 106 1
120413 Технике високог напона др Александра Грујић 08.02.2023. 13:00 302,304 0
121107 Техника високог напона др Александра Грујић 08.02.2023. 13:00 302,304 8
150107 Дигиталне мултимедије мр Александар Кајевић 08.02.2023. 13:00 ГСД 2
141407 Роботика и аутоматизација др Горан Дикић 08.02.2023. 13:00 102 0
131007 Интернет протоколи и технологије мр Марија Зајегановић 08.02.2023. 13:00 112 6
150407 Интелигентне рачунарске технологије др Горан Шимић 08.02.2023. 16:00 СЛ,СД 0
131207 Софтверско инжењерство др Горан Шимић 08.02.2023. 16:00 СЛ,СД 42
151507 Интелигентне рачунарске технологије др Горан Шимић 08.02.2023. 16:00 СЛ,СД 0
151507 Интелигентни системи и технологије др Горан Шимић 08.02.2023. 16:00 СЛ,СД 1
317102 Пројектовање електронских уређаја др Драгана Прокин 08.02.2023. 17:00 203 30
101607 Стручна пракса др Александра Грујић 08.02.2023. 17:00 302,304 0
317106 Управљање квалитетом електричне енергије др Александра Грујић 08.02.2023. 17:00 406 1
3171СП2 Стручна пракса 2 др Александра Грујић 08.02.2023. 17:00 302,304 3
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Александра Грујић 08.02.2023. 17:00 302,304 2
СП Стручна пракса др Александра Грујић 08.02.2023. 17:00 302,304 14
СП Стручна пракса др Драган Новковић 08.02.2023. 17:00 ГСЛ 9
160107 Основи акустике др Драган Новковић 08.02.2023. 17:00 ГСЛ,ГСД 78
317315 Телекомуникациона мерења др Бранимир Јакшић 08.02.2023. 17:00 203 39
317117 Мерни информациони системи др Бранимир Јакшић 08.02.2023. 17:00 203 49
317204 Пројектовање софтверских заштитних механизама др Аца Алексић 08.02.2023. 17:00 506,509 26
100413 Електротехника др Соња Крстић 09.02.2023. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД,302,304,106,406 0
101007 Електротехника др Соња Крстић 09.02.2023. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД,105,304,302,406 338
150411 Рачунарске мреже др Бранимир Тренкић 09.02.2023. 09:00 112,109 0
130707 Рачунарске мреже др Бранимир Тренкић 09.02.2023. 09:00 112,109 5
110117 Интернет комуникације др Бранимир Тренкић 09.02.2023. 09:00 112 3
101607 Стручна пракса др Вера Петровић 09.02.2023. 13:00 102 0
СП Стручна пракса др Вера Петровић 09.02.2023. 13:00 102 16
120707 Електрични трансформатори и генератори др Саша Стојковић 09.02.2023. 13:00 106 0
101007 Електротехника др Александра Грујић 09.02.2023. 13:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 131
130211 Комуникациони системи др Славица Маринковић 09.02.2023. 13:00 203 23
150607 Микропроцесорски софтвер . Комисија . 09.02.2023. 13:00 607 3
161007 Студијска аудиотехника др Драган Новковић 09.02.2023. 13:00 302 65
170415 Студијска и ванстудијска ТВ продукција др Ивана Милошевић 09.02.2023. 13:00 406 0
162107 Студијска и ванстудијска телевизијска продукција др Ивана Милошевић 09.02.2023. 13:00 406 51
150405 Објектно програмирање др Перица Штрбац 09.02.2023. 13:00 607 0
150307 Рачунарска графика др Перица Штрбац 09.02.2023. 13:00 607 2
130807 Објектно програмирање 1 др Перица Штрбац 09.02.2023. 13:00 607 6
101607 Стручна пракса др Перица Штрбац 09.02.2023. 13:00 607 1
СП Стручна пракса др Перица Штрбац 09.02.2023. 13:00 607 13
110401 Аналогна електроника др Амела Зековић 09.02.2023. 13:00 302,304 0
110407 Анализа кола др Амела Зековић 09.02.2023. 13:00 302 3
110507 Аналогна електроника др Амела Зековић 09.02.2023. 13:00 302,304 97
181317 Заштита животне средине др Владимир Павићевић 09.02.2023. 13:00 510 2
162707 Озвучавање др Филип Пантелић 09.02.2023. 15:00 406 49
160507 Аудиоелектроника др Филип Пантелић 09.02.2023. 15:00 406 2
317218 Методе истраживања др Вера Петровић 09.02.2023. 17:00 302 25
317210 Програмирање апликација база података др Зоран Ћировић 09.02.2023. 17:00 402,403 19
3172СП2 Стручна пракса 2 др Зоран Ћировић 09.02.2023. 17:00 402 21
317301 Компресија аудио и видео сигнала др Амела Зековић 09.02.2023. 17:00 302 16
101007 Електротехника др Филип Пантелић 09.02.2023. 17:00 СД,СЛ,ГСЛ,ГСД 123
317218 Методе истраживања др Александра Павловић 09.02.2023. 17:00 304 68
317314 Пројектовање студија др Ивана Милошевић 09.02.2023. 18:00 Аудио ст. 2
140403 Аутоматско управљање 2 др Горан Дикић 10.02.2023. 09:00 СД 0
140607 Аутоматско управљање 2 др Горан Дикић 10.02.2023. 09:00 СД 4
171007 Веб дизајн др Светлана Штрбац-Савић 10.02.2023. 09:00 607 226
130117 Увод у рачунарство у облаку др Немања Мачек 10.02.2023. 09:00 509,506 175
172107 Управљање пројектима и инвестицијама др Љиљана Пецић 10.02.2023. 09:00 СД 1
162507 Мултимедијална продукција мр Драган Димчић 10.02.2023. 10:00 310 0
170417 Видео продукција мр Драган Димчић 10.02.2023. 11:00 310 0
161907 Видео продукција мр Драган Димчић 10.02.2023. 11:00 310 47
180317 Управљање електронским и електричним отпадом др Александра Боричић 10.02.2023. 11:00 302 27
110107 Електроника др Дејан Благојевић 10.02.2023. 11:00 106 1
141307 Управљање у реалном времену др Вера Петровић 10.02.2023. 13:00 СД,СЛ,102 106
131107 Објектно програмирање 2 др Перица Штрбац 10.02.2023. 13:00 509,607 58
110211 Дигитални системи преноса др Амела Зековић 10.02.2023. 13:00 304 3
180117 Еколошка регулатива др Бобан Цветановић 10.02.2023. 13:00 406 1
180817 Рециклажне технологије др Бобан Цветановић 10.02.2023. 13:00 406 74
130417 Програмирање мобилних уређаја др Аца Алексић 10.02.2023. 13:00 506,509 1
181417 Физичко-хемијски процеси у рециклажним технологијама др Биљана Пејић 10.02.2023. 13:00 406 11
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства др Дејан Тошић 10.02.2023. 17:00 СЛ,СД 1
317217 Дидактика др Весна Краварушић 10.02.2023. 17:00 302 50
140307 Сензори и актуатори мр Милија Џекулић 11.02.2023. 09:00 106 71
150402 Увод у објектно програмирање др Светлана Штрбац-Савић 11.02.2023. 09:00 402,403,607 0
150207 Увод у објектно програмирање др Светлана Штрбац-Савић 11.02.2023. 09:00 402,403,607 90
101207 Физика др Марко Мирковић 11.02.2023. 09:00 СЛ,СД 45
170117 Електронско пословање др Дејан Тошић 11.02.2023. 13:00 406 0
100607 Вероватноћа и статистика др Ана Савић 11.02.2023. 13:00 СД 98
180412 Електронско банкарство др Бранимир Тренкић 11.02.2023. 13:00 406 0
171707 Електронско банкарство др Бранимир Тренкић 11.02.2023. 13:00 406 61
171717 Менаџмент др Љиљана Пецић 11.02.2023. 13:00 406 47
180917 Управљање рециклажним процесима др Александра Боричић 11.02.2023. 13:00 302 2
181117 Одрживи развој др Александра Боричић 11.02.2023. 13:00 302 73
220711 Специјалне електричне инсталације др Саша Штаткић 11.02.2023. 17:00 406 0
317108 Интелигентне електроенергетске мреже др Саша Штаткић 11.02.2023. 17:00 406 0
317115 Специјалне електричне инсталације др Саша Штаткић 11.02.2023. 17:00 406 38
130507 Микрорачунари др Горан Дикић 12.02.2023. 09:00 402,403,602 156
140111 Основи дијагностике возила мр Милија Џекулић 12.02.2023. 09:00 106 2
170107 Интернет сервиси мр Милош Пејановић 12.02.2023. 09:00 607 75
СП Стручна пракса мр Милош Пејановић 12.02.2023. 09:00 607 13
130317 Меко рачунарство мр Милош Пејановић 12.02.2023. 09:00 607 1
130217 Вештачка интелигенција мр Милош Пејановић 12.02.2023. 09:00 607 1
100207 Виша математика др Милољуб Албијанић 12.02.2023. 09:00 ГСЛ,ГСД 4
151207 Интернет програмирање др Зоран Ћировић 12.02.2023. 13:00 402,409,403 90
110413 Програмабилна логичка кола др Драгана Прокин 12.02.2023. 13:00 403 0
111807 Програмабилна логичка кола др Драгана Прокин 12.02.2023. 13:00 403 0
151207 Интернет програмирање др Светлана Штрбац-Савић 12.02.2023. 13:00 509,506 17
317107 Дигитални системи у програмабилној логици др Драгана Прокин 12.02.2023. 17:00 403 1
317201 Системи за складиштење података др Борислав Ђорђевић 12.02.2023. 17:00 402 2
317213 Виртуелизација у рачунарству у облаку др Борислав Ђорђевић 12.02.2023. 17:00 402 51
317112 Хибридна и електро возила др Горан Дикић 12.02.2023. 17:00 106 10
317306 Дигиталне радио и ТВ технологије др Драган Новковић 12.02.2023. 17:00 Аудио ст. 0
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099