Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Распоред испита за Октобар 2 (2021/2022)

Остали рокови за школску годину

Претрага

Шифра Предмет Професор Датум Време Сала Пријаве
100409 Инжењерска математика др Ана Савић 08.10.2022. 09:00 СД 0
100607 Вероватноћа и статистика др Ана Савић 08.10.2022. 09:00 СД 1
100307 Инжењерска математика др Милољуб Албијанић 08.10.2022. 09:00 СД 12
100307 Инжењерска математика др Владимир Балтић 08.10.2022. 09:00 СД 8
100307 Инжењерска математика др Ана Савић 08.10.2022. 09:00 СД 3
100507 Дискретна математика др Владимир Балтић 08.10.2022. 09:00 СД 8
130417 Програмирање мобилних уређаја др Аца Алексић 08.10.2022. 09:00 506 1
100207 Виша математика др Милољуб Албијанић 08.10.2022. 09:00 СД 0
317204 Пројектовање софтверских заштитних механизама др Аца Алексић 08.10.2022. 09:00 506 1
180417 Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења др Љиљана Гулан 08.10.2022. 10:00 510 1
100413 Електротехника др Соња Крстић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
110401 Аналогна електроника др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
110409 Специјална електронска кола др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
100417 Електроника др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 0
110403 Телекомуникације др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 0
110406 Дигиталне телекомуникације др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 0
110413 Програмабилна логичка кола др Драгана Прокин 08.10.2022. 11:00 403 0
150503 Апликативни софтвер мр Јелена Митић 08.10.2022. 11:00 607 0
170416 Музичка продукција др Драган Новковић 08.10.2022. 11:00 304 0
170422 Акустички дизајн просторија др Драган Новковић 08.10.2022. 11:00 304 0
170501 Музички инструменти др Соња Крстић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
130107 Архитектура и организација рачунара 1 др Драгана Прокин 08.10.2022. 11:00 403 9
170407 Маркетинг др Нада Сталетић 08.10.2022. 11:00 602 11
141307 Управљање у реалном времену др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 2
140707 Мерења 1 др Драгана Прокин 08.10.2022. 11:00 403 4
141007 Мерења 2 др Драгана Прокин 08.10.2022. 11:00 403 0
110407 Анализа кола др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 7
110507 Аналогна електроника др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
110107 Електроника др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 17
110107 Електроника др Дејан Благојевић 08.10.2022. 11:00 302 5
111007 Дигиталне телекомуникације др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 0
101307 Апликативни софтвер мр Јелена Митић 08.10.2022. 11:00 607 14
161107 Акустички дизајн просторија др Драган Новковић 08.10.2022. 11:00 304 0
101007 Електротехника др Соња Крстић 08.10.2022. 11:00 СЛ 52
162207 Музичка продукција др Драган Новковић 08.10.2022. 11:00 304 1
161307 Музички инструменти др Соња Крстић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
162707 Озвучавање др Филип Пантелић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
111807 Програмабилна логичка кола др Драгана Прокин 08.10.2022. 11:00 403 2
161807 Снимање звука др Соња Крстић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
111407 Специјална електронска кола др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
101607 Стручна пракса др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 3
101607 Стручна пракса мр Јелена Митић 08.10.2022. 11:00 607 1
101607 Стручна пракса др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 0
101607 Стручна пракса др Драган Новковић 08.10.2022. 11:00 304 0
110707 Телекомуникације др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 0
180307 Компресија видео и аудио сигнала др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
130211 Комуникациони системи др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 0
150611 Друштвене мреже мр Јелена Митић 08.10.2022. 11:00 607 1
150211 Објектно орјентисано пројектовање мр Јелена Митић 08.10.2022. 11:00 607 20
170411 Телекомуникациони сервиси и технологије др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
160507 Аудиоелектроника др Филип Пантелић 08.10.2022. 11:00 СЛ 3
110211 Дигитални системи преноса др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 8
210113 Програмабилни дигитални системи др Драгана Прокин 08.10.2022. 11:00 403 0
181317 Заштита животне средине др Владимир Павићевић 08.10.2022. 11:00 106 3
170117 Електронско пословање др Нада Сталетић 08.10.2022. 11:00 602 4
150611 Анализа друштвених мрежа мр Јелена Митић 08.10.2022. 11:00 607 5
170317 Интернет интелигентних уређаја др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 2
317218 Методе истраживања др Дејан Тошић 08.10.2022. 11:00 602 0
3172СП1 Стручна пракса 1 др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 0
3172СП2 Стручна пракса 2 др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 2
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства др Дејан Тошић 08.10.2022. 11:00 602 2
3172ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 2
317301 Компресија аудио и видео сигнала др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 1
317303 Аудио уређаји и системи др Драган Новковић 08.10.2022. 11:00 304 0
317303 Аудио уређаји и системи др Соња Крстић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
317111 Процесирање сигнала др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 0
3173СП1 Стручна пракса 1 др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 1
317311 Системи и технологије за емитовање сигнала др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 1
3173СП2 Стручна пракса 2 др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 0
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 0
317102 Пројектовање електронских уређаја др Драгана Прокин 08.10.2022. 11:00 403 4
317110 Управљање процесима др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 0
3171СП1 Стручна пракса 1 др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 1
3171СП2 Стручна пракса 2 др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 1
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 1
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 0
СП Стручна пракса др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 7
СП Стручна пракса мр Јелена Митић 08.10.2022. 11:00 607 6
СП Стручна пракса др Драган Новковић 08.10.2022. 11:00 304 6
СП Стручна пракса др Вера Петровић 08.10.2022. 11:00 102 2
150177 Тестирање софтвера мр Јелена Митић 08.10.2022. 11:00 607 8
161107 Акустички дизајн просторија и заштита од буке др Драган Новковић 08.10.2022. 11:00 304 1
110207 Основи електронике др Славица Маринковић 08.10.2022. 11:00 302 1
170917 Интернет маркетинг др Нада Сталетић 08.10.2022. 11:00 602 4
170807 Бизнис план др Нада Сталетић 08.10.2022. 11:00 602 13
160807 Снимање звука др Соња Крстић 08.10.2022. 11:00 СЛ 0
110411 Телекомуникациони сервиси и технологије др Амела Зековић 08.10.2022. 11:00 СЛ 5
170410 Компјутерска анимација 1 др Марина Кецман 08.10.2022. 13:00 402 0
101407 Основи информатике и рачунарства др Вера Петровић 08.10.2022. 13:00 102 26
101507 Енглески језик мр Весна Јокановић 08.10.2022. 13:00 СЛ 2
151207 Интернет програмирање др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 8
161407 Компјутерска анимација др Марина Кецман 08.10.2022. 13:00 402 1
171807 Пословни софтвер др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 0
160707 Технике снимања слике мр Александар Кајевић 08.10.2022. 13:00 ГСД 0
150207 Увод у објектно програмирање др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 26
161207 Дизајн штампе мр Александар Кајевић 08.10.2022. 13:00 ГСД 0
171307 Електронска трговина др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 0
101207 Физика др Драгана Церовић 08.10.2022. 13:00 105 0
101207 Физика др Марко Мирковић 08.10.2022. 13:00 105 1
161407 Компјутерска анимација 1 др Марина Кецман 08.10.2022. 13:00 402 2
150607 Микропроцесорски софтвер . Комисија . 08.10.2022. 13:00 607 6
171007 Веб дизајн др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 7
130111 Алгоритми и структуре података др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 26
130307 Основи програмирања др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 20
161207 Дигитални дизајн публикација мр Александар Кајевић 08.10.2022. 13:00 ГСД 0
140217 Сигнали и системи др Слободан Александров 08.10.2022. 13:00 106 22
150107 Дигиталне мултимедије мр Александар Кајевић 08.10.2022. 13:00 ГСД 1
160217 Дизајн штампе мр Александар Кајевић 08.10.2022. 13:00 ГСД 0
160117 Камера мр Александар Кајевић 08.10.2022. 13:00 ГСД 0
170417 Електронска трговина др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 4
170617 Пословни софтвер др Светлана Штрбац-Савић 08.10.2022. 13:00 607,602 0
100415 Електротехнички материјали и компоненте др Вера Петровић 08.10.2022. 16:00 102 0
150405 Објектно програмирање др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 0
150407 Интелигентне рачунарске технологије др Горан Шимић 08.10.2022. 16:00 СЛ 0
170409 Основи анимације др Марина Кецман 08.10.2022. 16:00 402 0
150307 Рачунарска графика др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 8
130807 Објектно програмирање 1 др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 2
131107 Објектно програмирање 2 др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 2
131207 Софтверско инжењерство др Горан Шимић 08.10.2022. 16:00 СЛ 6
161707 Дигитална телевизија мр Саша Ђелевић 08.10.2022. 16:00 112 0
101107 Електротехнички материјали и компоненте др Вера Петровић 08.10.2022. 16:00 102 4
151507 Интелигентне рачунарске технологије др Горан Шимић 08.10.2022. 16:00 СЛ 0
160907 Основи анимације др Марина Кецман 08.10.2022. 16:00 402 5
101607 Стручна пракса др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 0
190108 Пројектовање информационих система др Синиша Илић 08.10.2022. 16:00 509 0
190208 Пројектовање софтвера др Синиша Илић 08.10.2022. 16:00 509 0
130611 Стандардни кориснички интерфејси др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 3
150411 Функционално програмирање др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 6
151507 Интелигентни системи и технологије др Горан Шимић 08.10.2022. 16:00 СЛ 4
160807 Телевизијски системи и видео технологије мр Саша Ђелевић 08.10.2022. 16:00 112 2
250113 Функционални програмски језици др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 0
317203 Објектно оријентисана анализа и дизајн др Синиша Илић 08.10.2022. 16:00 509 2
317205 Пројектовање информационих система др Синиша Илић 08.10.2022. 16:00 509 1
317217 Дидактика др Весна Краварушић 08.10.2022. 16:00 302 0
317215 Програмирање у интегрисаним технологијама др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 0
3172ПИР Примењени истраживачки рад др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 0
317310 Мултимедијална постпродукција др Марина Кецман 08.10.2022. 16:00 402 1
317315 Телекомуникациона мерења др Бранимир Јакшић 08.10.2022. 16:00 203 3
317117 Мерни информациони системи др Бранимир Јакшић 08.10.2022. 16:00 203 0
СП Стручна пракса др Перица Штрбац 08.10.2022. 16:00 607 7
120402 Елементи електроенергетских система др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 0
120413 Технике високог напона др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 0
120409 Дистрибуција и продаја електричне енергије др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 0
150410 Технике визуелног програмирања др Зоран Ћировић 09.10.2022. 09:00 402,403 0
170402 Основи телевизије др Ивана Милошевић 09.10.2022. 09:00 112 0
170415 Студијска и ванстудијска ТВ продукција др Ивана Милошевић 09.10.2022. 09:00 112 0
120412 Електронски претварачи снаге др Жељко Деспотовић 09.10.2022. 09:00 СД 0
151207 Интернет програмирање др Зоран Ћировић 09.10.2022. 09:00 402,403 5
130907 Интеракција човек - рачунар др Зоран Ћировић 09.10.2022. 09:00 402,403 7
151407 Интеграција софтверских технологија др Зоран Ћировић 09.10.2022. 09:00 402 6
120607 Нове енергетске технологије др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 3
121607 Обновљиви извори енергије др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 12
120907 Електричне инсталације и осветљење мр Неша Рашић 09.10.2022. 09:00 СД 6
121007 Електрични погони мр Неша Рашић 09.10.2022. 09:00 СД 2
161707 Дигитална телевизија др Ивана Милошевић 09.10.2022. 09:00 112 5
121207 Дистрибуција и тржиште електричне енергије др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 1
120507 Електрични претварачи снаге др Жељко Деспотовић 09.10.2022. 09:00 СД 0
101007 Електротехника др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 35
120307 Елементи електроенергетских система др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 3
111707 Енергетска електроника мр Неша Рашић 09.10.2022. 09:00 СД 6
120107 Основи електроенергетике мр Неша Рашић 09.10.2022. 09:00 СД 34
160307 Основи телевизије др Ивана Милошевић 09.10.2022. 09:00 112 2
101607 Стручна пракса др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 0
162107 Студијска и ванстудијска телевизијска продукција др Ивана Милошевић 09.10.2022. 09:00 112 2
151307 Технике визуелног програмирања др Зоран Ћировић 09.10.2022. 09:00 402,403 26
150711 Увод у Интернет технологије др Зоран Ћировић 09.10.2022. 09:00 402,403 10
160807 Телевизијски системи и видео технологије др Ивана Милошевић 09.10.2022. 09:00 112 6
120111 Дизајн електричног осветљења др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 3
121107 Техника високог напона др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 6
220511 Управљање електроенергетским претварачима др Жељко Деспотовић 09.10.2022. 09:00 СД 0
180517 Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији др Жељко Деспотовић 09.10.2022. 09:00 СД 2
317210 Програмирање апликација база података др Зоран Ћировић 09.10.2022. 09:00 402,403 2
317304 Видео уређаји и системи др Ивана Милошевић 09.10.2022. 09:00 112 1
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Ивана Милошевић 09.10.2022. 09:00 112 1
317101 Пројектовање електроенергетских претварача др Жељко Деспотовић 09.10.2022. 09:00 СД 3
317106 Управљање квалитетом електричне енергије др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 1
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 3
СП Стручна пракса др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 4
120111 Пројектовање електричног осветљења др Александра Грујић 09.10.2022. 09:00 СД 6
150217 Пројектовање рачунарских игара др Зоран Ћировић 09.10.2022. 09:00 402,403 5
170419 Дизајн звучне слике др Зоран Максимовић 09.10.2022. 11:00 106 0
150407 Базе података мр Милош Пејановић 09.10.2022. 11:00 607 4
162007 Дизајн звучне слике др Зоран Максимовић 09.10.2022. 11:00 106 0
170107 Интернет сервиси мр Милош Пејановић 09.10.2022. 11:00 607 5
101607 Стручна пракса мр Милош Пејановић 09.10.2022. 11:00 607 1
150311 Релационе базе података мр Милош Пејановић 09.10.2022. 11:00 607 2
180217 Еколошки менаџмент др Александра Боричић 09.10.2022. 11:00 406 0
180317 Управљање електронским и електричним отпадом др Александра Боричић 09.10.2022. 11:00 406 1
180817 Рециклажне технологије др Александра Боричић 09.10.2022. 11:00 406 0
180917 Управљање рециклажним процесима др Александра Боричић 09.10.2022. 11:00 406 0
170517 Информациони системи мр Милош Пејановић 09.10.2022. 11:00 607 7
СП Стручна пракса мр Милош Пејановић 09.10.2022. 11:00 607 4
130317 Меко рачунарство мр Милош Пејановић 09.10.2022. 11:00 607 2
130217 Вештачка интелигенција мр Милош Пејановић 09.10.2022. 11:00 607 2
181117 Одрживи развој др Александра Боричић 09.10.2022. 11:00 406 1
110402 Импулсна електроника др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
110412 Биомедицински уређаји др Александар Жорић 09.10.2022. 13:00 406 0
120408 Одржавање електроенергетских уређаја др Јован Микуловић 09.10.2022. 13:00 302 0
130407 Оперативни системи др Борислав Ђорђевић 09.10.2022. 13:00 402 0
110414 Микроконтролери др Александар Жорић 09.10.2022. 13:00 406 0
140402 Аутоматско управљање 1 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
140403 Аутоматско управљање 2 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
170417 Видео продукција мр Драган Димчић 09.10.2022. 13:00 310 0
130407 Оперативни системи 1 др Борислав Ђорђевић 09.10.2022. 13:00 402 0
130501 Оперативни системи 2 др Борислав Ђорђевић 09.10.2022. 13:00 402 0
130207 Архитектура и организација рачунара 2 др Габријела Димић 09.10.2022. 13:00 409 11
151907 Основи информационих технологија др Слободанка Ђенић 09.10.2022. 13:00 409 0
150507 Рачунари и периферије др Синиша Минић 09.10.2022. 13:00 112 2
140407 Мотори и моторна возила др Сретен Перић 09.10.2022. 13:00 106 0
110907 Дигитална електроника др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 1
111907 Дигитална интегрисана електроника др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
111607 Биомедицински уређаји др Александар Жорић 09.10.2022. 13:00 406 1
150407 Базе података др Габријела Димић 09.10.2022. 13:00 409 6
140207 Аутоматско управљање 1 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 7
140607 Аутоматско управљање 2 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 8
110607 Импулсна електроника др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
111307 Микроконтролери др Александар Жорић 09.10.2022. 13:00 406 4
130507 Микрорачунари др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 409 1
162507 Мултимедијална продукција мр Драган Димчић 09.10.2022. 13:00 310 0
121707 Одржавање електроенергетских уређаја др Јован Микуловић 09.10.2022. 13:00 302 3
151107 Оперативни системи 1 др Борислав Ђорђевић 09.10.2022. 13:00 402 6
151707 Оперативни системи 2 др Борислав Ђорђевић 09.10.2022. 13:00 402 2
161907 Видео продукција мр Драган Димчић 09.10.2022. 13:00 310 3
130307 Основи програмирања др Слободанка Ђенић 09.10.2022. 13:00 409 21
130607 Програмски језици др Слободанка Ђенић 09.10.2022. 13:00 409 10
130311 Програмирање веб апликација др Габријела Димић 09.10.2022. 13:00 409 9
130411 Напредне архитектуре рачунара др Синиша Минић 09.10.2022. 13:00 112 0
230411 Технике виртуелизације др Борислав Ђорђевић 09.10.2022. 13:00 402 0
150511 Технологије за електронско учење др Слободанка Ђенић 09.10.2022. 13:00 409 0
170717 Анализа података др Габријела Димић 09.10.2022. 13:00 409 4
317201 Системи за складиштење података др Борислав Ђорђевић 09.10.2022. 13:00 402 0
317211 Big Data инфраструктуре и сервиси др Габријела Димић 09.10.2022. 13:00 409 2
3172СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
3172СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
317212 Методика наставе електротехнике и рачунарства др Слободанка Ђенић 09.10.2022. 13:00 409 1
3172ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 1
3173СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
3173СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
3171СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 1
3171СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 09.10.2022. 13:00 ГСЛ 0
140407 Мотори са унутрашњим сагоревањем др Сретен Перић 09.10.2022. 13:00 106 0
140807 Моторна возила др Сретен Перић 09.10.2022. 13:00 106 0
230411 Технике виртуелизације и рачунарство у облаку др Борислав Ђорђевић 09.10.2022. 13:00 402 0
100419 Механика др Љиљана Пецић 09.10.2022. 16:00 607 0
150412 Протоколи у рачунарским мрежама др Бранимир Тренкић 09.10.2022. 16:00 112 0
130410 Сигурност у рачунарским мрежама др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 0
140404 Елементи аутоматских система мр Милија Џекулић 09.10.2022. 16:00 106 0
130407 Оперативни системи 1 др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 0
180412 Електронско банкарство др Бранимир Тренкић 09.10.2022. 16:00 112 0
151607 Сигурност информационих система др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 1
120407 Високонапонски апарати др Саша Стојковић 09.10.2022. 16:00 302 1
141207 Електронски системи паљења и убризгавања др Александар Гркић 09.10.2022. 16:00 106 0
141507 Електронски системи стабилности, безбедности и комфора у возилима мр Милија Џекулић 09.10.2022. 16:00 106 0
171407 Пословна комуникација др Љиљана Пецић 09.10.2022. 16:00 607 7
140307 Сензори и актуатори мр Милија Џекулић 09.10.2022. 16:00 106 1
172007 Економика бизниса др Љиљана Пецић 09.10.2022. 16:00 607 0
120807 Електране и разводна постројења др Саша Стојковић 09.10.2022. 16:00 302 4
140507 Електричне инсталације и уређаји на возилима мр Милија Џекулић 09.10.2022. 16:00 106 0
120207 Електрични мотори др Саша Стојковић 09.10.2022. 16:00 302 2
120707 Електрични трансформатори и генератори др Саша Стојковић 09.10.2022. 16:00 302 2
171707 Електронско банкарство др Бранимир Тренкић 09.10.2022. 16:00 112 0
140907 Елементи аутоматских система мр Милија Џекулић 09.10.2022. 16:00 106 5
140107 Механика др Љиљана Пецић 09.10.2022. 16:00 607 0
151107 Оперативни системи 1 др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 7
131007 Протоколи у рачунарским мрежама др Бранимир Тренкић 09.10.2022. 16:00 112 0
130707 Рачунарске мреже др Бранимир Тренкић 09.10.2022. 16:00 112 9
131307 Сигурност у рачунарским мрежама др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 7
172107 Управљање пројектима и инвестицијама др Љиљана Пецић 09.10.2022. 16:00 607 2
131007 Интернет протоколи и технологије мр Марија Зајегановић 09.10.2022. 16:00 112 14
230111 Сигурност софтвера др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 0
170511 Предузетништво др Ружица Цветковић 09.10.2022. 16:00 602 2
140211 Електричне машине на возилима мр Милија Џекулић 09.10.2022. 16:00 106 0
140311 Системи паљења и убризгавања у бензинским моторима др Александар Гркић 09.10.2022. 16:00 106 1
140411 Системи убризгавања у дизел моторима др Александар Гркић 09.10.2022. 16:00 106 2
141512 Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима др Александар Гркић 09.10.2022. 16:00 106 2
120211 Релејна заштита др Саша Стојковић 09.10.2022. 16:00 302 1
170111 Менаџмент продаје др Ружица Цветковић 09.10.2022. 16:00 602 1
130511 Заштита података др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 1
172107 Управљање пројектима др Љиљана Пецић 09.10.2022. 16:00 607 7
130117 Увод у рачунарство у облаку др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 4
170817 Безбедност и заштита информационих система др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 2
170717 Анализа података др Љиљана Пецић 09.10.2022. 16:00 607 1
110117 Интернет комуникације др Бранимир Тренкић 09.10.2022. 16:00 112 1
317207 Протоколи и технологије бежичних система др Бранимир Тренкић 09.10.2022. 16:00 112 3
317208 Машинско учење др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 0
317104 Системи директног убризгавања бензина др Александар Гркић 09.10.2022. 16:00 106 0
317105 Енергетски извори др Саша Стојковић 09.10.2022. 16:00 302 3
317108 Интелигентне електроенергетске мреже др Саша Штаткић 09.10.2022. 16:00 304 0
317109 Дијагностика система убризгавања дизел мотора др Александар Гркић 09.10.2022. 16:00 106 0
317313 Комуникациони стандарди и технологије др Бранимир Тренкић 09.10.2022. 16:00 112 4
317114 Рачунарско пројектовање електричних постројења др Саша Стојковић 09.10.2022. 16:00 302 1
317115 Специјалне електричне инсталације др Саша Штаткић 09.10.2022. 16:00 304 1
140111 Основи дијагностике возила мр Милија Џекулић 09.10.2022. 16:00 106 2
140311 Системи паљења и убризгавања у ото моторима др Александар Гркић 09.10.2022. 16:00 106 5
230611 Сигурност софтвера др Немања Мачек 09.10.2022. 16:00 506 0
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099