Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Распоред испита за Октобар 2 (2022/2023)

Претрага

Шифра Предмет Професор Датум Време Сала Пријаве
101407 Основи информатике и рачунарства др Вера Петровић 27.09.2023. 09:00 304 1
141307 Управљање у реалном времену др Вера Петровић 27.09.2023. 09:00 102 1
317110 Управљање процесима др Вера Петровић 27.09.2023. 09:00 102 1
101507 Енглески језик мр Весна Јокановић 27.09.2023. 09:00 СД 1
120406 Електричне инсталације и осветљење др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 0
120402 Елементи електроенергетских система др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 0
120907 Електричне инсталације и осветљење др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 9
101307 Апликативни софтвер др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 13
120307 Елементи електроенергетских система др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 7
120107 Основи електроенергетике др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 11
120111 Дизајн електричног осветљења др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 1
317105 Енергетски извори др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 2
120111 Пројектовање електричног осветљења др Ивана Влајић-Наумовска 27.09.2023. 09:00 302 0
141407 Роботика и аутоматизација др Горан Дикић 27.09.2023. 09:00 102 3
317113 Пројектовање и извођење аутоматизованих система др Горан Дикић 27.09.2023. 09:00 102 0
170511 Предузетништво др Ружица Цветковић 27.09.2023. 09:00 506,510 4
170111 Менаџмент продаје др Ружица Цветковић 27.09.2023. 09:00 506,510 1
101407 Основи информатике и рачунарства др Зоран Ловрековић 27.09.2023. 09:00 304 18
101507 Енглески језик др Долорис Бешић-Вукашиновић 27.09.2023. 09:00 СЛ 3
110412 Биомедицински уређаји др Александар Жорић 27.09.2023. 11:00 ГСД 0
110414 Микроконтролери др Александар Жорић 27.09.2023. 11:00 ГСД 0
111607 Биомедицински уређаји др Александар Жорић 27.09.2023. 11:00 ГСД 1
111307 Микроконтролери др Александар Жорић 27.09.2023. 11:00 ГСД 1
100409 Инжењерска математика др Ана Савић 27.09.2023. 11:00 СЛ 0
100607 Вероватноћа и статистика др Ана Савић 27.09.2023. 11:00 СЛ 1
100307 Инжењерска математика др Ана Савић 27.09.2023. 11:00 СЛ 7
140404 Елементи аутоматских система мр Милија Џекулић 27.09.2023. 11:00 106 0
140307 Сензори и актуатори мр Милија Џекулић 27.09.2023. 11:00 106 3
140907 Елементи аутоматских система мр Милија Џекулић 27.09.2023. 11:00 106 3
141512 Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима мр Милија Џекулић 27.09.2023. 11:00 106 0
140111 Основи дијагностике возила мр Милија Џекулић 27.09.2023. 11:00 106 2
141207 Електронски системи паљења и убризгавања др Александар Гркић 27.09.2023. 11:00 106 0
140311 Системи паљења и убризгавања у бензинским моторима др Александар Гркић 27.09.2023. 11:00 106 0
140411 Системи убризгавања у дизел моторима др Александар Гркић 27.09.2023. 11:00 106 1
141512 Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима др Александар Гркић 27.09.2023. 11:00 106 0
240312 Директно убризгавање бензина др Александар Гркић 27.09.2023. 11:00 106 0
317104 Системи директног убризгавања бензина др Александар Гркић 27.09.2023. 11:00 106 0
317109 Дијагностика система убризгавања дизел мотора др Александар Гркић 27.09.2023. 11:00 106 0
140311 Системи паљења и убризгавања у ото моторима др Александар Гркић 27.09.2023. 11:00 106 0
140407 Мотори и моторна возила др Сретен Перић 27.09.2023. 11:00 106 0
140407 Мотори са унутрашњим сагоревањем др Сретен Перић 27.09.2023. 11:00 106 0
140807 Моторна возила др Сретен Перић 27.09.2023. 11:00 106 0
100307 Инжењерска математика др Владимир Балтић 27.09.2023. 11:00 СЛ 7
100507 Дискретна математика др Владимир Балтић 27.09.2023. 11:00 СЛ 10
101007 Електротехника др Филип Пантелић 27.09.2023. 11:00 ГСД 25
162707 Озвучавање др Филип Пантелић 27.09.2023. 11:00 ГСД 1
160507 Аудиоелектроника др Филип Пантелић 27.09.2023. 11:00 ГСД 3
100307 Инжењерска математика др Милољуб Албијанић 27.09.2023. 11:00 СД 9
100207 Виша математика др Милољуб Албијанић 27.09.2023. 11:00 СД 5
140217 Сигнали и системи др Слободан Александров 27.09.2023. 11:00 304 10
100415 Електротехнички материјали и компоненте др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 0
120400 Стручна пракса др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 0
101107 Електротехнички материјали и компоненте др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 1
101607 Стручна пракса др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 0
317218 Методе истраживања др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 0
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 0
3171СП1 Стручна пракса 1 др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 0
3171СП2 Стручна пракса 2 др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 1
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 0
СП Стручна пракса др Вера Петровић 27.09.2023. 13:00 102 1
110413 Програмабилна логичка кола др Драгана Прокин 27.09.2023. 13:00 403 0
130107 Архитектура и организација рачунара 1 др Драгана Прокин 27.09.2023. 13:00 403 6
140707 Мерења 1 др Драгана Прокин 27.09.2023. 13:00 403 5
141007 Мерења 2 др Драгана Прокин 27.09.2023. 13:00 403 0
111807 Програмабилна логичка кола др Драгана Прокин 27.09.2023. 13:00 403 0
317102 Пројектовање електронских уређаја др Драгана Прокин 27.09.2023. 13:00 403 2
317107 Дигитални системи у програмабилној логици др Драгана Прокин 27.09.2023. 13:00 403 0
120400 Стручна пракса др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
120413 Технике високог напона др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
120409 Дистрибуција и продаја електричне енергије др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
120607 Нове енергетске технологије др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 4
121607 Обновљиви извори енергије др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 5
121207 Дистрибуција и тржиште електричне енергије др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
101007 Електротехника др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 17
101607 Стручна пракса др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
121107 Техника високог напона др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 3
181217 Производња енергије из отпада др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 3
317106 Управљање квалитетом електричне енергије др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 2
3171СП2 Стручна пракса 2 др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 4
СП Стручна пракса др Александра Грујић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
120412 Електронски претварачи снаге др Жељко Деспотовић 27.09.2023. 13:00 302 0
120507 Електрични претварачи снаге др Жељко Деспотовић 27.09.2023. 13:00 302 3
180517 Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији др Жељко Деспотовић 27.09.2023. 13:00 302 2
317101 Пројектовање електроенергетских претварача др Жељко Деспотовић 27.09.2023. 13:00 302 1
120408 Одржавање електроенергетских уређаја др Јован Микуловић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
121707 Одржавање електроенергетских уређаја др Јован Микуловић 27.09.2023. 13:00 302,304 1
150405 Објектно програмирање др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 0
150307 Рачунарска графика др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 6
130807 Објектно програмирање 1 др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 2
131107 Објектно програмирање 2 др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 1
101607 Стручна пракса др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 0
130611 Стандардни кориснички интерфејси др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 3
150411 Функционално програмирање др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 7
3172СП1 Стручна пракса 1 др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 0
317215 Програмирање у интегрисаним технологијама др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 0
3172СП2 Стручна пракса 2 др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 1
3172ПИР Примењени истраживачки рад др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 0
СП Стручна пракса др Перица Штрбац 27.09.2023. 13:00 607 2
317108 Интелигентне електроенергетске мреже др Саша Штаткић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
317115 Специјалне електричне инсталације др Саша Штаткић 27.09.2023. 13:00 302,304 0
150407 Базе података мр Милош Пејановић 27.09.2023. 13:00 509 3
150311 Релационе базе података мр Милош Пејановић 27.09.2023. 13:00 509 3
130207 Архитектура и организација рачунара 2 др Габријела Димић 27.09.2023. 13:00 506,509 12
150407 Базе података др Габријела Димић 27.09.2023. 13:00 506,509 10
130311 Програмирање веб апликација др Габријела Димић 27.09.2023. 13:00 506,509 11
170717 Анализа података др Габријела Димић 27.09.2023. 13:00 506,509 0
317211 Big Data инфраструктуре и сервиси др Габријела Димић 27.09.2023. 13:00 506,509 0
131007 Интернет протоколи и технологије др Срђан Маричић 27.09.2023. 13:00 506,509 6
120415 Релејна заштита др Саша Стојковић 27.09.2023. 15:00 406 0
120407 Високонапонски апарати др Саша Стојковић 27.09.2023. 15:00 406 0
120807 Електране и разводна постројења др Саша Стојковић 27.09.2023. 15:00 406 6
120207 Електрични мотори др Саша Стојковић 27.09.2023. 15:00 406 0
120707 Електрични трансформатори и генератори др Саша Стојковић 27.09.2023. 15:00 406 2
120211 Релејна заштита др Саша Стојковић 27.09.2023. 15:00 406 0
317114 Рачунарско пројектовање електричних постројења др Саша Стојковић 27.09.2023. 15:00 406 0
140403 Аутоматско управљање 2 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 0
140207 Аутоматско управљање 1 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 12
140607 Аутоматско управљање 2 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 11
130507 Микрорачунари др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 506 0
3172СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 0
3172СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 0
3172ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 3
3173СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 0
3173СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 0
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 0
3171СП1 Стручна пракса 1 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 0
3171СП2 Стручна пракса 2 др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 1
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Горан Дикић 27.09.2023. 15:00 СД 0
101307 Апликативни софтвер мр Јелена Митић 27.09.2023. 15:00 607 9
101607 Стручна пракса мр Јелена Митић 27.09.2023. 15:00 607 1
150611 Друштвене мреже мр Јелена Митић 27.09.2023. 15:00 607 0
150211 Објектно орјентисано пројектовање мр Јелена Митић 27.09.2023. 15:00 607 9
150611 Анализа друштвених мрежа мр Јелена Митић 27.09.2023. 15:00 607 3
СП Стручна пракса мр Јелена Митић 27.09.2023. 15:00 607 7
150177 Тестирање софтвера мр Јелена Митић 27.09.2023. 15:00 607 6
180117 Еколошка регулатива др Бобан Цветановић 27.09.2023. 15:00 510 0
180817 Рециклажне технологије др Бобан Цветановић 27.09.2023. 15:00 510 1
170107 Интернет сервиси мр Милош Пејановић 27.09.2023. 15:00 509 6
101607 Стручна пракса мр Милош Пејановић 27.09.2023. 15:00 509 0
170517 Информациони системи мр Милош Пејановић 27.09.2023. 15:00 509 6
СП Стручна пракса мр Милош Пејановић 27.09.2023. 15:00 509 9
130317 Меко рачунарство мр Милош Пејановић 27.09.2023. 15:00 509 4
130217 Вештачка интелигенција мр Милош Пејановић 27.09.2023. 15:00 509 0
180317 Управљање електронским и електричним отпадом др Александра Боричић 27.09.2023. 15:00 510 0
180917 Управљање рециклажним процесима др Александра Боричић 27.09.2023. 15:00 510 0
181117 Одрживи развој др Александра Боричић 27.09.2023. 15:00 510 0
170407 Маркетинг др Александра Вукмировић 27.09.2023. 15:00 602 5
170917 Интернет маркетинг др Александра Вукмировић 27.09.2023. 15:00 602 1
190108 Пројектовање информационих система др Синиша Илић 27.09.2023. 17:00 ГСД 0
190208 Пројектовање софтвера др Синиша Илић 27.09.2023. 17:00 ГСД 0
317203 Објектно оријентисана анализа и дизајн др Синиша Илић 27.09.2023. 17:00 ГСД 0
317205 Пројектовање информационих система др Синиша Илић 27.09.2023. 17:00 ГСД 1
150402 Увод у објектно програмирање др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 0
151207 Интернет програмирање др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 1
171807 Пословни софтвер др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 0
150207 Увод у објектно програмирање др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 24
171307 Електронска трговина др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 0
171007 Веб дизајн др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 6
130111 Алгоритми и структуре података др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 7
130307 Основи програмирања др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 22
170417 Електронска трговина др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 2
170617 Пословни софтвер др Светлана Штрбац-Савић 27.09.2023. 17:00 402,403 1
170501 Музички инструменти др Соња Крстић 28.09.2023. 09:00 СЛ,СД 0
101007 Електротехника др Соња Крстић 28.09.2023. 09:00 СЛ,СД 47
161307 Музички инструменти др Соња Крстић 28.09.2023. 09:00 СЛ,СД 1
161807 Снимање звука др Соња Крстић 28.09.2023. 09:00 СЛ,СД 0
317303 Аудио уређаји и системи др Соња Крстић 28.09.2023. 09:00 СЛ,СД 0
317309 Системи за аудио и видео продукцију др Соња Крстић 28.09.2023. 09:00 СЛ,СД 0
160807 Снимање звука др Соња Крстић 28.09.2023. 09:00 СЛ,СД 0
170416 Музичка продукција др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
170422 Акустички дизајн просторија др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
161007 Студијска аудиотехника др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
161107 Акустички дизајн просторија др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
162207 Музичка продукција др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
180617 Заштита од буке и вибрација др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
317303 Аудио уређаји и системи др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
317306 Дигиталне радио и ТВ технологије др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
3173СП1 Стручна пракса 1 др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
3173СП2 Стручна пракса 2 др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
160107 Основи акустике др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 0
161107 Акустички дизајн просторија и заштита од буке др Драган Новковић 28.09.2023. 09:00 302 1
162507 Мултимедијална продукција др Владимир Церић 28.09.2023. 10:00 310 1
СП Стручна пракса др Владимир Церић 28.09.2023. 10:00 310 4
151907 Основи информационих технологија др Слободанка Ђенић 28.09.2023. 11:00 402,409 0
130307 Основи програмирања др Слободанка Ђенић 28.09.2023. 11:00 402,409 27
130607 Програмски језици др Слободанка Ђенић 28.09.2023. 11:00 402,409 6
150511 Технологије за електронско учење др Слободанка Ђенић 28.09.2023. 11:00 402,409 0
317212 Методика наставе електротехнике и рачунарства др Слободанка Ђенић 28.09.2023. 11:00 402,409 1
100417 Електроника др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
110403 Телекомуникације др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
110406 Дигиталне телекомуникације др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
111207 Мобилне телекомуникације др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
110107 Електроника др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
110707 Телекомуникације др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
130211 Комуникациони системи др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
110317 Основи телекомуникација др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
317111 Процесирање сигнала др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
3171СП2 Стручна пракса 2 др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
110207 Основи електронике др Славица Маринковић 28.09.2023. 11:00 ГСД 0
170409 Основи анимације др Марина Кецман 28.09.2023. 11:00 402 0
161407 Компјутерска анимација др Марина Кецман 28.09.2023. 11:00 402 7
161407 Компјутерска анимација 1 др Марина Кецман 28.09.2023. 11:00 402 0
160907 Основи анимације др Марина Кецман 28.09.2023. 11:00 402 5
317305 Интерактивна мултимедија др Марина Кецман 28.09.2023. 11:00 402 0
317310 Мултимедијална постпродукција др Марина Кецман 28.09.2023. 11:00 402 0
111207 Мобилне телекомуникације др Амела Зековић 28.09.2023. 11:00 ГСД 6
110707 Телекомуникације др Амела Зековић 28.09.2023. 11:00 ГСД 6
130211 Комуникациони системи др Амела Зековић 28.09.2023. 11:00 ГСД 2
150507 Рачунари и периферије др Синиша Минић 28.09.2023. 11:00 506 6
130411 Напредне архитектуре рачунара др Синиша Минић 28.09.2023. 11:00 506 2
110107 Електроника др Дејан Благојевић 28.09.2023. 11:00 ГСД 15
110207 Основи електронике др Дејан Благојевић 28.09.2023. 11:00 ГСД 1
170402 Основи телевизије др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 0
161707 Дигитална телевизија др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 9
160307 Основи телевизије др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 0
162107 Студијска и ванстудијска телевизијска продукција др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 0
160807 Телевизијски системи и видео технологије др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 5
317304 Видео уређаји и системи др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 0
317309 Системи за аудио и видео продукцију др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 0
317314 Пројектовање студија др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 0
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Ивана Милошевић 28.09.2023. 13:00 112,109 1
110401 Аналогна електроника др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 0
110409 Специјална електронска кола др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 0
110407 Анализа кола др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 1
110507 Аналогна електроника др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 7
111407 Специјална електронска кола др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 0
101607 Стручна пракса др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 0
180307 Компресија видео и аудио сигнала др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 0
170411 Телекомуникациони сервиси и технологије др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 0
110211 Дигитални системи преноса др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 4
170317 Интернет интелигентних уређаја др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 1
317301 Компресија аудио и видео сигнала др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 0
СП Стручна пракса др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 0
110411 Телекомуникациони сервиси и технологије др Амела Зековић 28.09.2023. 13:00 302,304 9
100419 Механика др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 0
171407 Пословна комуникација др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 1
140107 Механика др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 3
170307 Основи менаџмента др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 0
172107 Управљање пројектима и инвестицијама др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 1
172107 Управљање пројектима др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 10
171717 Менаџмент др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 0
170117 Електронско пословање др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 1
170717 Анализа података др Љиљана Пецић 28.09.2023. 13:00 406 1
161707 Дигитална телевизија мр Саша Ђелевић 28.09.2023. 13:00 112,109 0
160807 Телевизијски системи и видео технологије мр Саша Ђелевић 28.09.2023. 13:00 112,109 2
121007 Електрични погони мр Неша Рашић 28.09.2023. 13:00 106 5
111707 Енергетска електроника мр Неша Рашић 28.09.2023. 13:00 106 5
150410 Технике визуелног програмирања др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 0
151207 Интернет програмирање др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 9
130907 Интеракција човек - рачунар др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 7
151407 Интеграција софтверских технологија др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 3
151307 Технике визуелног програмирања др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 16
150711 Увод у Интернет технологије др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 18
3172СП1 Стручна пракса 1 др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 0
317210 Програмирање апликација база података др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 2
3172СП2 Стручна пракса 2 др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 0
150217 Пројектовање рачунарских игара др Зоран Ћировић 28.09.2023. 15:00 403,409 5
160707 Технике снимања слике мр Александар Кајевић 28.09.2023. 15:00 ГСД 0
161207 Дизајн штампе мр Александар Кајевић 28.09.2023. 15:00 ГСД 0
161207 Дигитални дизајн публикација мр Александар Кајевић 28.09.2023. 15:00 ГСД 0
150107 Дигиталне мултимедије мр Александар Кајевић 28.09.2023. 15:00 ГСД 1
160217 Дизајн штампе мр Александар Кајевић 28.09.2023. 15:00 ГСД 0
160117 Камера мр Александар Кајевић 28.09.2023. 15:00 ГСД 0
170417 Видео продукција мр Драган Димчић 28.09.2023. 15:00 310 0
161907 Видео продукција мр Драган Димчић 28.09.2023. 15:00 310 2
110907 Дигитална електроника др Горан Дикић 28.09.2023. 15:00 203 2
150411 Рачунарске мреже др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 0
180412 Електронско банкарство др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 0
171707 Електронско банкарство др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 5
130707 Рачунарске мреже др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 15
110117 Интернет комуникације др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 0
317207 Протоколи и технологије бежичних система др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 2
317302 Дигитални комуникациони системи др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 0
317312 Мултимедијални интернет пренос др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 0
317313 Комуникациони стандарди и технологије др Бранимир Тренкић 28.09.2023. 15:00 112,109 0
101207 Физика др Марко Мирковић 28.09.2023. 15:00 106 1
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства др Дејан Тошић 28.09.2023. 17:00 406 1
170807 Бизнис план др Дејан Тошић 28.09.2023. 17:00 406 1
130407 Оперативни системи др Борислав Ђорђевић 28.09.2023. 17:00 112,109 0
130407 Оперативни системи 1 др Борислав Ђорђевић 28.09.2023. 17:00 112,109 0
130501 Оперативни системи 2 др Борислав Ђорђевић 28.09.2023. 17:00 112,109 0
151107 Оперативни системи 1 др Борислав Ђорђевић 28.09.2023. 17:00 112,109 3
151707 Оперативни системи 2 др Борислав Ђорђевић 28.09.2023. 17:00 112,109 0
317201 Системи за складиштење података др Борислав Ђорђевић 28.09.2023. 17:00 112,109 0
317213 Виртуелизација у рачунарству у облаку др Борислав Ђорђевић 28.09.2023. 17:00 112,109 0
150407 Интелигентне рачунарске технологије др Горан Шимић 28.09.2023. 17:00 СД 0
131207 Софтверско инжењерство др Горан Шимић 28.09.2023. 17:00 СД 6
151507 Интелигентне рачунарске технологије др Горан Шимић 28.09.2023. 17:00 СД 0
151507 Интелигентни системи и технологије др Горан Шимић 28.09.2023. 17:00 СД 0
130410 Сигурност у рачунарским мрежама др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 0
130407 Оперативни системи 1 др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 0
151607 Сигурност информационих система др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 1
151107 Оперативни системи 1 др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 3
131307 Сигурност у рачунарским мрежама др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 1
230111 Сигурност софтвера др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 0
130117 Увод у рачунарство у облаку др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 3
170817 Безбедност и заштита информационих система др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 0
317208 Машинско учење др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 0
230611 Сигурност софтвера др Немања Мачек 28.09.2023. 17:00 506,509 0
317209 Психологија др Емилија Марковић 28.09.2023. 17:00 ГСД 1
317217 Дидактика др Весна Краварушић 28.09.2023. 17:00 ГСЛ 3
317315 Телекомуникациона мерења др Бранимир Јакшић 28.09.2023. 17:00 203 0
317117 Мерни информациони системи др Бранимир Јакшић 28.09.2023. 17:00 203 1
130417 Програмирање мобилних уређаја др Аца Алексић 28.09.2023. 17:00 509 0
317204 Пројектовање софтверских заштитних механизама др Аца Алексић 28.09.2023. 17:00 509 1
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00