Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Raspored ispita za Februar (2023/2024)

Ostali rokovi za školsku godinu

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 12.02.2024. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 5
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 12.02.2024. 09:00 402,403,607,602 24
150407 Baze podataka dr Gabrijela Dimić 12.02.2024. 09:00 409,403,506,602 41
101507 Engleski jezik dr Doloris Bešić-Vukašinović 12.02.2024. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 15
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 12.02.2024. 13:00 402 1
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 12.02.2024. 13:00 406 27
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 12.02.2024. 13:00 406 0
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 12.02.2024. 17:00 402 3
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 12.02.2024. 17:00 402 0
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 13.02.2024. 09:00 506,509 26
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 13.02.2024. 09:00 506,509 1
121007 Električni pogoni mr Neša Rašić 13.02.2024. 09:00 302 2
111707 Energetska elektronika mr Neša Rašić 13.02.2024. 09:00 302 26
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 13.02.2024. 13:00 506,509 31
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 13.02.2024. 13:00 GSD 0
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 13.02.2024. 13:00 112,109 60
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 13.02.2024. 13:00 SL,SD 0
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 13.02.2024. 13:00 SL,SD 37
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 13.02.2024. 13:00 SL,SD 4
170317 Internet inteligentnih uređaja dr Amela Zeković 13.02.2024. 13:00 SL,SD 2
SP Stručna praksa dr Amela Zeković 13.02.2024. 13:00 SL,SD,GSL,GSD 9
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije mr Saša Đelević 13.02.2024. 13:00 112,109 10
140217 Signali i sistemi dr Slobodan Aleksandrov 13.02.2024. 13:00 106 3
162507 Multimedijalna produkcija dr Vladimir Cerić 13.02.2024. 13:00 310 0
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 13.02.2024. 15:00 SL,SD 18
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 13.02.2024. 15:00 SL,SD 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 13.02.2024. 17:00 112,109 18
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 13.02.2024. 17:00 112,109 0
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 13.02.2024. 17:00 112,109 7
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 13.02.2024. 17:00 112,109 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 13.02.2024. 17:00 Audio st. 1
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 13.02.2024. 17:00 304 10
170817 Bezbednost i zaštita informacionih sistema dr Nemanja Maček 13.02.2024. 17:00 506,509 9
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 13.02.2024. 17:00 506,509 0
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 13.02.2024. 17:00 SD 9
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Stefan Panić 13.02.2024. 17:00 112,109 3
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 14.02.2024. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 117
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 14.02.2024. 12:00 GSL 2
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 14.02.2024. 13:00 112,109 5
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 14.02.2024. 13:00 607 2
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 14.02.2024. 13:00 607 21
150177 Testiranje softvera mr Jelena Mitić 14.02.2024. 13:00 404 57
161707 Digitalna televizija mr Saša Đelević 14.02.2024. 13:00 112,109 0
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Biljana Pejić 14.02.2024. 15:00 510 3
180917 Upravljanje reciklažnim procesima dr Biljana Pejić 14.02.2024. 15:00 510 0
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 17.02.2024. 13:00 112,109 0
140307 Senzori i aktuatori dr Slobodan Drašković 17.02.2024. 13:00 106 15
140111 Osnovi dijagnostike vozila dr Slobodan Drašković 17.02.2024. 13:00 106 0
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 17.02.2024. 17:00 403 0
120207 Električni motori mr Neša Rašić 17.02.2024. 17:00 406 12
120707 Električni transformatori i generatori mr Neša Rašić 17.02.2024. 17:00 406 0
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Slobodan Drašković 17.02.2024. 17:00 102 8
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 18.02.2024. 09:00 402,403,409 7
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 18.02.2024. 09:00 402,403,409 0
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 18.02.2024. 09:00 607 72
181117 Održivi razvoj dr Ljiljana Pecić 18.02.2024. 09:00 406 8
141407 Robotika i automatizacija dr Slobodan Drašković 18.02.2024. 09:00 102 0
SP Stručna praksa dr Slobodan Drašković 18.02.2024. 09:00 102 6
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 18.02.2024. 11:00 SL 8
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 18.02.2024. 11:00 SL 15
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 18.02.2024. 11:00 409,402,403 7
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 18.02.2024. 13:00 112,109 17
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 18.02.2024. 13:00 106 12
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima dr Aleksandar Grkić 18.02.2024. 13:00 106 0
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 18.02.2024. 13:00 106 0
317109 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 18.02.2024. 13:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 18.02.2024. 13:00 106 0
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 18.02.2024. 15:00 506,509 2
140907 Elementi automatskih sistema dr Slobodan Drašković 18.02.2024. 15:00 106 19
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 18.02.2024. 17:00 SL 4
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 18.02.2024. 17:00 SL 12
317112 Hibridna i elektro vozila dr Goran Dikić 18.02.2024. 17:00 SL 2
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 18.02.2024. 17:00 Audio st. 5
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Ivana Milošević 18.02.2024. 17:00 Audio st. 2
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 19.02.2024. 09:00 402,403 0
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 19.02.2024. 09:00 SL,SD 49
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 19.02.2024. 09:00 607 108
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 19.02.2024. 11:00 SL,SD 4
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 19.02.2024. 13:00 403 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 19.02.2024. 13:00 302 2
180517 Savremene metode prečišćavanja vazduha u industriji dr Željko Despotović 19.02.2024. 13:00 302 1
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 19.02.2024. 13:00 302 5
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 19.02.2024. 13:00 402 60
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 19.02.2024. 13:00 506,509 10
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Maja Đolić 19.02.2024. 13:00 510 1
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 19.02.2024. 15:00 302,304 7
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 19.02.2024. 15:00 302,304 6
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 19.02.2024. 15:00 302,304 14
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 19.02.2024. 15:00 302,304 1
181217 Proizvodnja energije iz otpada dr Aleksandra Grujić 19.02.2024. 15:00 302,304 2
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Aleksandra Grujić 19.02.2024. 15:00 302,304 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Aleksandra Grujić 19.02.2024. 15:00 302,304 5
SP Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 19.02.2024. 15:00 302,304 13
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.02.2024. 17:00 602 12
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 2
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 0
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 5
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 1
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 19.02.2024. 17:00 SL 0
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Dragan Novković 19.02.2024. 17:00 Audio st. 1
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 19.02.2024. 17:00 Audio st. 2
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Dragan Novković 19.02.2024. 17:00 Audio st. 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Dragan Novković 19.02.2024. 17:00 Audio st. 0
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 19.02.2024. 17:00 Audio st. 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 20.02.2024. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 214
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 20.02.2024. 09:00 402,403,409 39
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 20.02.2024. 09:00 409 0
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 20.02.2024. 09:00 607 0
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 20.02.2024. 09:00 607 20
120407 Visokonaponski aparati dr Aleksandra Grujić 20.02.2024. 09:00 302 8
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 20.02.2024. 09:00 506 5
SP Stručna praksa dr Vladimir Cerić 20.02.2024. 12:00 310 2
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 20.02.2024. 13:00 SL,GSL,GSD 68
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 20.02.2024. 13:00 302 53
161907 Video produkcija dr Vladimir Cerić 20.02.2024. 13:00 310 21
151207 Internet programiranje dr Goran Šimić 20.02.2024. 15:00 607 31
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Zoran Ćirović 20.02.2024. 17:00 402,403,409 3
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 20.02.2024. 17:00 402,403,409 5
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Zoran Ćirović 20.02.2024. 17:00 402,403,409 2
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Zoran Ćirović 20.02.2024. 17:00 402,403,409 1
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 20.02.2024. 17:00 GSD 0
130317 Meko računarstvo dr Goran Šimić 20.02.2024. 17:00 GSD 1
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 20.02.2024. 17:00 607 15
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 20.02.2024. 17:00 607 4
170517 Informacioni sistemi mr Miloš Pejanović 20.02.2024. 17:00 607 0
SP Stručna praksa mr Miloš Pejanović 20.02.2024. 17:00 607 6
130217 Veštačka inteligencija mr Miloš Pejanović 20.02.2024. 17:00 607 3
101007 Elektrotehnika dr Nataša Maksić 20.02.2024. 17:00 SD,SL 84
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 20.02.2024. 18:00 GSD 16
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 21.02.2024. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 26
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 21.02.2024. 09:00 402,403,409 123
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Srđan Maričić 21.02.2024. 11:00 509 7
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 21.02.2024. 13:00 402,403,409 21
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 21.02.2024. 13:00 102 2
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 21.02.2024. 13:00 302 24
170617 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 21.02.2024. 13:00 404 8
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Zoran Lovreković 21.02.2024. 13:00 106,102 2
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 21.02.2024. 17:00 Audio st. 0
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 21.02.2024. 17:00 SD 57
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 21.02.2024. 17:00 SD 10
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 21.02.2024. 17:00 SD 8
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 21.02.2024. 17:00 SD 3
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 21.02.2024. 17:00 Audio st. 2
317217 Didaktika dr Vesna Kravarušić 21.02.2024. 17:00 304 17
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 22.02.2024. 09:00 607 31
100607 Verovatnoća i statistika dr Ana Savić 22.02.2024. 09:00 SL,SD 14
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Zoran Lovreković 22.02.2024. 09:00 GSD 61
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Gabrijela Dimić 22.02.2024. 10:00 607 5
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 22.02.2024. 13:00 102 54
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 22.02.2024. 13:00 402,403,409 4
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 22.02.2024. 13:00 402,403,409 4
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 22.02.2024. 13:00 402,403,409 6
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2024. 13:00 406 2
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 22.02.2024. 13:00 106 2
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 22.02.2024. 13:00 106 1
171407 Poslovna komunikacija dr Ljiljana Pecić 22.02.2024. 13:00 302,304 1
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 22.02.2024. 13:00 302,304 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Ljiljana Pecić 22.02.2024. 13:00 302,304 9
171717 Menadžment dr Ljiljana Pecić 22.02.2024. 13:00 302,304 4
170717 Analiza podataka dr Ljiljana Pecić 22.02.2024. 13:00 302 0
150217 Projektovanje računarskih igara dr Zoran Ćirović 22.02.2024. 15:00 402,403 47
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 22.02.2024. 15:00 509.506 15
170407 Marketing dr Zlatko Langović 22.02.2024. 15:00 602 0
170917 Internet marketing dr Zlatko Langović 22.02.2024. 15:00 602 0
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 22.02.2024. 16:00 102 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 22.02.2024. 17:00 Audio st. 0
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2024. 17:00 506,509 2
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 22.02.2024. 17:00 Audio st. 0
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 22.02.2024. 17:00 607,602 23
130311 Programiranje veb aplikacija dr Gabrijela Dimić 22.02.2024. 17:00 607,602,409,509 69
317315 Telekomunikaciona merenja dr Branimir Jakšić 22.02.2024. 17:00 203 11
317117 Merni informacioni sistemi dr Branimir Jakšić 22.02.2024. 17:00 203 3
130417 Programiranje mobilnih uređaja dr Aca Aleksić 22.02.2024. 17:00 506,509 0
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Aca Aleksić 22.02.2024. 17:00 506,509 6
317206 Digitalni signal procesori dr Nataša Maksić 22.02.2024. 17:00 203 7
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 23.02.2024. 09:00 GSD 0
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 23.02.2024. 09:00 GSD 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 23.02.2024. 09:00 402,403 25
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Ljiljana Pecić 23.02.2024. 09:00 SL,SD 1
150507 Računari i periferije dr Siniša Minić 23.02.2024. 09:00 509 44
110107 Elektronika dr Dejan Blagojević 23.02.2024. 09:00 GSD 1
110207 Osnovi elektronike dr Dejan Blagojević 23.02.2024. 09:00 GSD 0
172107 Upravljanje projektima dr Ljiljana Pecić 23.02.2024. 10:00 SD,SL 44
170717 Analiza podataka dr Gabrijela Dimić 23.02.2024. 10:00 602 0
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 23.02.2024. 13:00 GSD 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 23.02.2024. 13:00 GSD 1
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 23.02.2024. 13:00 GSD 2
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 23.02.2024. 13:00 SD 8
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 23.02.2024. 13:00 SD 0
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 23.02.2024. 13:00 SD 4
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 23.02.2024. 13:00 SD 0
150412 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 23.02.2024. 13:00 112 1
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 23.02.2024. 13:00 112,109 12
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 23.02.2024. 13:00 510 0
181317 Zaštita životne sredine dr Vladimir Pavićević 23.02.2024. 13:00 510 0
180817 Reciklažne tehnologije dr Branka Petković 23.02.2024. 13:00 406 26
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 23.02.2024. 17:00 203 15
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 23.02.2024. 17:00 402 0
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 23.02.2024. 17:00 402 4
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 23.02.2024. 17:00 302 1
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 23.02.2024. 17:00 607 0
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 23.02.2024. 17:00 607 1
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Perica Štrbac 23.02.2024. 17:00 607 2
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 23.02.2024. 17:00 607 7
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Perica Štrbac 23.02.2024. 17:00 602 5
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Perica Štrbac 23.02.2024. 17:00 607 2
SP Stručna praksa dr Perica Štrbac 23.02.2024. 17:00 602 9
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Gabrijela Dimić 23.02.2024. 17:00 509 1
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 24.02.2024. 09:00 SL,SD 5
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 24.02.2024. 09:00 409 1
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 24.02.2024. 09:00 409 7
SP Stručna praksa mr Jelena Mitić 24.02.2024. 09:00 409 8
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 24.02.2024. 09:00 106 0
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 24.02.2024. 13:00 106 1
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 24.02.2024. 13:00 106 0
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 24.02.2024. 13:00 404 11
100307 Inženjerska matematika dr Ljubica Mihić 24.02.2024. 13:00 SD,SL 11
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 24.02.2024. 15:00 GSD 4
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 24.02.2024. 15:00 GSD 10
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 24.02.2024. 15:00 GSL 3
120111 Projektovanje električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 24.02.2024. 15:00 GSD 14
317209 Psihologija dr Biljana Jaredić 24.02.2024. 15:00 302 3
100207 Viša matematika dr Ljubica Mihić 24.02.2024. 15:00 SD,SL 1
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 24.02.2024. 17:00 GSD 1
317111 Procesiranje signala dr Slavica Marinković 24.02.2024. 17:00 203 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Slavica Marinković 24.02.2024. 17:00 203 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Slavica Marinković 24.02.2024. 17:00 203 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 24.02.2024. 17:00 SD 2
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 24.02.2024. 17:00 SD 6
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 25.02.2024. 09:00 112,109 2
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 25.02.2024. 09:00 112,109 11
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 25.02.2024. 09:00 406 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 25.02.2024. 10:00 106 0
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 25.02.2024. 10:00 106 0
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 25.02.2024. 10:00 106 22
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 25.02.2024. 10:00 106 1
170511 Preduzetništvo dr Ružica Cvetković 25.02.2024. 11:00 506,509,510 36
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 25.02.2024. 13:00 GSD 9
170111 Menadžment prodaje dr Ružica Cvetković 25.02.2024. 13:00 506,509 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 25.02.2024. 13:00 302 17
101207 Fizika dr Marko Mirković 25.02.2024. 13:00 510 2
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 25.02.2024. 17:00 112,109 0