Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Raspored ispita za Oktobar 2 (2022/2023)

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 27.09.2023. 09:00 304 1
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 27.09.2023. 09:00 102 1
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 27.09.2023. 09:00 102 1
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 27.09.2023. 09:00 SD 1
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 0
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 0
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 9
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 13
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 7
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 11
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 1
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 2
120111 Projektovanje električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2023. 09:00 302 0
141407 Robotika i automatizacija dr Goran Dikić 27.09.2023. 09:00 102 3
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 27.09.2023. 09:00 102 0
170511 Preduzetništvo dr Ružica Cvetković 27.09.2023. 09:00 506,510 4
170111 Menadžment prodaje dr Ružica Cvetković 27.09.2023. 09:00 506,510 1
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Zoran Lovreković 27.09.2023. 09:00 304 18
101507 Engleski jezik dr Doloris Bešić-Vukašinović 27.09.2023. 09:00 SL 3
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 27.09.2023. 11:00 GSD 0
110414 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 27.09.2023. 11:00 GSD 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 27.09.2023. 11:00 GSD 1
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 27.09.2023. 11:00 GSD 1
100409 Inženjerska matematika dr Ana Savić 27.09.2023. 11:00 SL 0
100607 Verovatnoća i statistika dr Ana Savić 27.09.2023. 11:00 SL 1
100307 Inženjerska matematika dr Ana Savić 27.09.2023. 11:00 SL 7
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 27.09.2023. 11:00 106 0
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 27.09.2023. 11:00 106 3
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 27.09.2023. 11:00 106 3
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 27.09.2023. 11:00 106 0
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 27.09.2023. 11:00 106 2
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 27.09.2023. 11:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 27.09.2023. 11:00 106 0
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 27.09.2023. 11:00 106 1
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima dr Aleksandar Grkić 27.09.2023. 11:00 106 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 27.09.2023. 11:00 106 0
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 27.09.2023. 11:00 106 0
317109 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 27.09.2023. 11:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 27.09.2023. 11:00 106 0
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 27.09.2023. 11:00 106 0
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 27.09.2023. 11:00 106 0
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 27.09.2023. 11:00 106 0
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 27.09.2023. 11:00 SL 7
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 27.09.2023. 11:00 SL 10
101007 Elektrotehnika dr Filip Pantelić 27.09.2023. 11:00 GSD 25
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 27.09.2023. 11:00 GSD 1
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 27.09.2023. 11:00 GSD 3
100307 Inženjerska matematika dr Miloljub Albijanić 27.09.2023. 11:00 SD 9
100207 Viša matematika dr Miloljub Albijanić 27.09.2023. 11:00 SD 5
140217 Signali i sistemi dr Slobodan Aleksandrov 27.09.2023. 11:00 304 10
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 0
120400 Stručna praksa dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 1
101607 Stručna praksa dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 0
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 0
SP Stručna praksa dr Vera Petrović 27.09.2023. 13:00 102 1
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 27.09.2023. 13:00 403 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 27.09.2023. 13:00 403 6
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 27.09.2023. 13:00 403 5
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 27.09.2023. 13:00 403 0
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 27.09.2023. 13:00 403 0
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 27.09.2023. 13:00 403 2
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 27.09.2023. 13:00 403 0
120400 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 4
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 5
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 17
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 3
181217 Proizvodnja energije iz otpada dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 3
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 2
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 4
SP Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 27.09.2023. 13:00 302 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 27.09.2023. 13:00 302 3
180517 Savremene metode prečišćavanja vazduha u industriji dr Željko Despotović 27.09.2023. 13:00 302 2
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 27.09.2023. 13:00 302 1
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 27.09.2023. 13:00 302,304 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 27.09.2023. 13:00 302,304 1
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 0
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 6
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 2
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 1
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 0
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 3
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 7
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 0
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 0
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 1
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 0
SP Stručna praksa dr Perica Štrbac 27.09.2023. 13:00 607 2
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 27.09.2023. 13:00 302,304 0
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 27.09.2023. 13:00 509 3
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 27.09.2023. 13:00 509 3
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Gabrijela Dimić 27.09.2023. 13:00 506,509 12
150407 Baze podataka dr Gabrijela Dimić 27.09.2023. 13:00 506,509 10
130311 Programiranje veb aplikacija dr Gabrijela Dimić 27.09.2023. 13:00 506,509 11
170717 Analiza podataka dr Gabrijela Dimić 27.09.2023. 13:00 506,509 0
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Gabrijela Dimić 27.09.2023. 13:00 506,509 0
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Srđan Maričić 27.09.2023. 13:00 506,509 6
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 27.09.2023. 15:00 406 0
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 27.09.2023. 15:00 406 0
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 27.09.2023. 15:00 406 6
120207 Električni motori dr Saša Stojković 27.09.2023. 15:00 406 0
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 27.09.2023. 15:00 406 2
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 27.09.2023. 15:00 406 0
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 27.09.2023. 15:00 406 0
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 0
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 12
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 11
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 506 0
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 0
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 0
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 3
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 27.09.2023. 15:00 SD 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 27.09.2023. 15:00 607 9
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 27.09.2023. 15:00 607 1
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 27.09.2023. 15:00 607 0
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 27.09.2023. 15:00 607 9
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 27.09.2023. 15:00 607 3
SP Stručna praksa mr Jelena Mitić 27.09.2023. 15:00 607 7
150177 Testiranje softvera mr Jelena Mitić 27.09.2023. 15:00 607 6
180117 Ekološka regulativa dr Boban Cvetanović 27.09.2023. 15:00 510 0
180817 Reciklažne tehnologije dr Boban Cvetanović 27.09.2023. 15:00 510 1
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 27.09.2023. 15:00 509 6
101607 Stručna praksa mr Miloš Pejanović 27.09.2023. 15:00 509 0
170517 Informacioni sistemi mr Miloš Pejanović 27.09.2023. 15:00 509 6
SP Stručna praksa mr Miloš Pejanović 27.09.2023. 15:00 509 9
130317 Meko računarstvo mr Miloš Pejanović 27.09.2023. 15:00 509 4
130217 Veštačka inteligencija mr Miloš Pejanović 27.09.2023. 15:00 509 0
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Aleksandra Boričić 27.09.2023. 15:00 510 0
180917 Upravljanje reciklažnim procesima dr Aleksandra Boričić 27.09.2023. 15:00 510 0
181117 Održivi razvoj dr Aleksandra Boričić 27.09.2023. 15:00 510 0
170407 Marketing dr Aleksandra Vukmirović 27.09.2023. 15:00 602 5
170917 Internet marketing dr Aleksandra Vukmirović 27.09.2023. 15:00 602 1
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 27.09.2023. 17:00 GSD 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 27.09.2023. 17:00 GSD 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 27.09.2023. 17:00 GSD 0
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 27.09.2023. 17:00 GSD 1
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 0
151207 Internet programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 1
171807 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 24
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 0
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 6
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 7
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 22
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 2
170617 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2023. 17:00 402,403 1
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 28.09.2023. 09:00 SL,SD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 28.09.2023. 09:00 SL,SD 47
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 28.09.2023. 09:00 SL,SD 1
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 28.09.2023. 09:00 SL,SD 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 28.09.2023. 09:00 SL,SD 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 28.09.2023. 09:00 SL,SD 0
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 28.09.2023. 09:00 SL,SD 0
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 0
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 28.09.2023. 09:00 302 1
162507 Multimedijalna produkcija dr Vladimir Cerić 28.09.2023. 10:00 310 1
SP Stručna praksa dr Vladimir Cerić 28.09.2023. 10:00 310 4
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 28.09.2023. 11:00 402,409 0
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 28.09.2023. 11:00 402,409 27
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 28.09.2023. 11:00 402,409 6
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 28.09.2023. 11:00 402,409 0
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 28.09.2023. 11:00 402,409 1
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
110406 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
317111 Procesiranje signala dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 28.09.2023. 11:00 GSD 0
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 28.09.2023. 11:00 402 0
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 28.09.2023. 11:00 402 7
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 28.09.2023. 11:00 402 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 28.09.2023. 11:00 402 5
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 28.09.2023. 11:00 402 0
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 28.09.2023. 11:00 402 0
111207 Mobilne telekomunikacije dr Amela Zeković 28.09.2023. 11:00 GSD 6
110707 Telekomunikacije dr Amela Zeković 28.09.2023. 11:00 GSD 6
130211 Komunikacioni sistemi dr Amela Zeković 28.09.2023. 11:00 GSD 2
150507 Računari i periferije dr Siniša Minić 28.09.2023. 11:00 506 6
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 28.09.2023. 11:00 506 2
110107 Elektronika dr Dejan Blagojević 28.09.2023. 11:00 GSD 15
110207 Osnovi elektronike dr Dejan Blagojević 28.09.2023. 11:00 GSD 1
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 0
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 9
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 0
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 0
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 5
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 0
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Ivana Milošević 28.09.2023. 13:00 112,109 1
110401 Analogna elektronika dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 0
110409 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 0
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 1
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 7
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 0
101607 Stručna praksa dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 0
180307 Kompresija video i audio signala dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 0
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 0
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 4
170317 Internet inteligentnih uređaja dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 1
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 0
SP Stručna praksa dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 0
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 28.09.2023. 13:00 302,304 9
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 0
171407 Poslovna komunikacija dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 1
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 3
170307 Osnovi menadžmenta dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 0
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 1
172107 Upravljanje projektima dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 10
171717 Menadžment dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 0
170117 Elektronsko poslovanje dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 1
170717 Analiza podataka dr Ljiljana Pecić 28.09.2023. 13:00 406 1
161707 Digitalna televizija mr Saša Đelević 28.09.2023. 13:00 112,109 0
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije mr Saša Đelević 28.09.2023. 13:00 112,109 2
121007 Električni pogoni mr Neša Rašić 28.09.2023. 13:00 106 5
111707 Energetska elektronika mr Neša Rašić 28.09.2023. 13:00 106 5
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 0
151207 Internet programiranje dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 9
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 7
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 3
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 16
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 18
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 0
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 2
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 0
150217 Projektovanje računarskih igara dr Zoran Ćirović 28.09.2023. 15:00 403,409 5
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 28.09.2023. 15:00 GSD 0
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 28.09.2023. 15:00 GSD 0
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 28.09.2023. 15:00 GSD 0
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 28.09.2023. 15:00 GSD 1
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 28.09.2023. 15:00 GSD 0
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 28.09.2023. 15:00 GSD 0
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 28.09.2023. 15:00 310 0
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 28.09.2023. 15:00 310 2
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 28.09.2023. 15:00 203 2
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 0
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 5
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 15
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 0
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 2
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 0
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 0
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Branimir Trenkić 28.09.2023. 15:00 112,109 0
101207 Fizika dr Marko Mirković 28.09.2023. 15:00 106 1
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 28.09.2023. 17:00 406 1
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 28.09.2023. 17:00 406 1
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 28.09.2023. 17:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 28.09.2023. 17:00 112,109 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 28.09.2023. 17:00 112,109 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 28.09.2023. 17:00 112,109 3
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 28.09.2023. 17:00 112,109 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 28.09.2023. 17:00 112,109 0
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 28.09.2023. 17:00 112,109 0
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 28.09.2023. 17:00 SD 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 28.09.2023. 17:00 SD 6
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 28.09.2023. 17:00 SD 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 28.09.2023. 17:00 SD 0
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 0
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 1
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 3
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 1
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 0
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 3
170817 Bezbednost i zaštita informacionih sistema dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 0
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 0
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 28.09.2023. 17:00 506,509 0
317209 Psihologija dr Emilija Marković 28.09.2023. 17:00 GSD 1
317217 Didaktika dr Vesna Kravarušić 28.09.2023. 17:00 GSL 3
317315 Telekomunikaciona merenja dr Branimir Jakšić 28.09.2023. 17:00 203 0
317117 Merni informacioni sistemi dr Branimir Jakšić 28.09.2023. 17:00 203 1
130417 Programiranje mobilnih uređaja dr Aca Aleksić 28.09.2023. 17:00 509 0
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Aca Aleksić 28.09.2023. 17:00 509 1