Spinner

Документ се учитава

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Academy of Technical and Art Applied Studies

  • Влада Републике Србије донела је Одлуку о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС).Том Одлуком је предвиђено да АТУСС настаје статусном променом спајања пет постојећих високих школа струковних студија, међу којима је и Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија (ВИШЕР). Студенти уписани на студијске програме ВИШЕР закључно са школском 2019/2020. настављају студије по наставним плановима, програмима и правилима студија, у складу са Законом о високом образовању.

  • Приверемени савет АТУСС је донео Статут АТУСС, којим је предвиђено да ВИШЕР постаје одсек у оквиру АТУСС.

  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја је АТУСС издало Дозволу за рад.

ECDL - Evidencija izdatih indeksa_mart_2022.xlsx

Cenovnik_ECDL kurseva na Odseku VIŠER.pdf

Одлука о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Статут Академије техничко-уметничких струковних студија Београд

Дозвола за рад Академије техничко-уметничких струковних студија Београд