Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нада Сталетић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Индуструјски менаџмент [2008 - 2013]
  • Докторске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Информациони системи и менаџмент [2014-2021]

Биографија

Нада Сталетић  рођена је у Пожаревцу. Основну школу и Гимназију завршила је у Великом Градишту са одличним успехом. Дипломирала је на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, на студијском програму Рачунарска техника 2007. године. Основне академске студије завршила је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 2013. године.  Докторске студије завршила 2021. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, студијски програм Информациони системи и менаџмент, студијска група Електронско пословање, и одбранила докторску дисертацију на тему: „Модели crowdsourcing-a у паметном граду“.


У Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду од 2008. године запослена је са пуним радним временом као сарадник у настави. У звање асистента у ужој стручној области Електронско пословање изабрана је 2014. године.  Предмети на којима је била ангажована на основним струковним студијама су: Веб-дизајн, Електронско пословање, Електронско банкарство, Електронска трговина, Интернет маркетинг, Маркетинг, Анализа података, Бизнис план и Интернет сервиси. Ангажована је у оквиру мастер струковних студија на предмету Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства. У звање предавача бирана је 2021. године, када су јој поверени предмети: Електронско пословање, Маркетинг, Интернет маркетинг и Бизнис план.

Коаутор уџбеника Интернет маркетинг и Одрживи развој и приручника за лабораторијске вежбе из предмета: Веб дизајн, Интернет сервиси, Основи електронског пословања, Електронска трговина, Електронско банкарство, Интернет сервиси и Интернет маркетинг.


Учествовала на спровођену обуке из области Веб дизајн на ВИШЕР-у у сарадњи са Националном службом за запошљавање Републике Србије и Societe Generale банке у трајању од 19.2. - 23.2.2018.
Од 2012. до 2021. године била је секретар студијског програма Електронско пословање, а потом, од 2017. до 2021. године, секретар студијског програма Информациони системи на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.


Учествовала је као члан комисије у више од сто двадесет одбрана завршних радова на основним струковним студијама.


Излагала је предавање на тему: „Citizens‘ rediness to crowdsource smart city services: A developing country perspective“ у оквиру IEEE Chapter Computer Science (CO-16) на Математичком институту САНУ, Београд.


Током досадашњег рада, Нада Сталетић објавила је више научних и стручних радова у земљи и иностранству и учествовала на више међународних и домаћих скупова и конференција. Први је аутор у раду публикованом у научном часопису међународног значаја са SCI листе, категоризације М21а са импакт фактором IF=4,802.

Референце

др Нада Сталетић слика

др Нада Сталетић

Kабинет: 503

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 15:00 - 17:00
  • Уторак: 15:30 - 17:30
Предмети
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099