Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Нове рачунарске технологије - на даљину

На студијски програм Нове рачунарске технологије - на даљину неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Студијски програм НРТ-на даљину могу уписати они кандидати који су заинтересовани за упис на студијски програм НРТ, али који нису у могућности да студирају у просторијама школе. Сви студенти програма НРТ, који су својевремено прекинули студије, могу изабрати наставак студија на истом програму на даљину.

Детаљније информације могу се прочитати на сајту: http://lectio.viser.edu.rs/moodle/ избором наслова у врху овог сајта: ИНФОРМАЦИЈЕ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ НРТ - НА ДАЉИНУ

Још детаљније информације могу се добити на адреси: nrtd_info@viser.edu.rs

Студијски програм Нове рачунарске технологије од школске године 2012/13. има реализацију и на даљину, за студенте који су запослени, имају породичне обавезе, посебне потребе, али и као алтернатива за све остале студенте. По примени наставних метода и технологија, програм Нове рачунарске технологије - на даљину одговара широм света развијеним програмима на даљину, а истовремено je прилагођен потребама образовног система у Србији. Овај програм користи искуства стечена у експерименталној настави, која је у последњих неколико година реализована као додатак класичној настави, а према савременим стандардима и препорукама.

Студијски програм Нове рачунарске технологије, за све студенте који изаберу учење на даљину, нуди преко Интернета: мултимедијалне наставне материјале, редовне часове теоријске и практичне наставе, електронске консултације о градиву и редовне самопровере и провере знањa, док у просторијама школе предвиђа повремене радионице и главне провере знања. Реализација студијског програма на даљину обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената и исту диплому, као и у случају класичне реализације студијског програма Нове рачунарске технологије и тако оспособљава кадар, за којим постоји стална потреба у нашем друштва.

Руководилац студијског програма

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Ана Милетић

дипл. инж. Ана Милетић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: ana.miletic@viser.edu.rs

Наставни план и програм акредитован - 2012 НПП - 2012
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
161207 Дигитални дизајн публикација 6 изборни 5
151207 Интернет програмирање 6 изборни 5
161407 Компјутерска анимација 1 6 изборни 5
151707 Оперативни системи 2 6 изборни 5
151607 Сигурност информационих система 6 изборни 5
151307 Технике визуелног програмирања 6 изборни 5
Завршни рад 8 обавезан 6
151407 Интеграција софтверских технологија 6 изборни 6
151507 Интелигентни системи и технологије 6 изборни 6
150311 Релационе базе података 6 изборни 6
101607 Стручна пракса 4 обавезан 6
150511 Технологије за електронско учење 6 изборни 6
150411 Функционално програмирање 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099