Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нове рачунарске технологије - на даљину

На студијски програм Нове рачунарске технологије - на даљину неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Студијски програм НРТ-на даљину могу уписати они кандидати који су заинтересовани за упис на студијски програм НРТ, али који нису у могућности да студирају у просторијама школе. Сви студенти програма НРТ, који су својевремено прекинули студије, могу изабрати наставак студија на истом програму на даљину.

Детаљније информације могу се прочитати на сајту: http://lectio.viser.edu.rs/moodle/ избором наслова у врху овог сајта: ИНФОРМАЦИЈЕ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ НРТ - НА ДАЉИНУ

Још детаљније информације могу се добити на адреси: nrtd_info@viser.edu.rs

Студијски програм Нове рачунарске технологије од школске године 2012/13. има реализацију и на даљину, за студенте који су запослени, имају породичне обавезе, посебне потребе, али и као алтернатива за све остале студенте. По примени наставних метода и технологија, програм Нове рачунарске технологије - на даљину одговара широм света развијеним програмима на даљину, а истовремено je прилагођен потребама образовног система у Србији. Овај програм користи искуства стечена у експерименталној настави, која је у последњих неколико година реализована као додатак класичној настави, а према савременим стандардима и препорукама.

Студијски програм Нове рачунарске технологије, за све студенте који изаберу учење на даљину, нуди преко Интернета: мултимедијалне наставне материјале, редовне часове теоријске и практичне наставе, електронске консултације о градиву и редовне самопровере и провере знањa, док у просторијама школе предвиђа повремене радионице и главне провере знања. Реализација студијског програма на даљину обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената и исту диплому, као и у случају класичне реализације студијског програма Нове рачунарске технологије и тако оспособљава кадар, за којим постоји стална потреба у нашем друштва.

Руководилац студијског програма

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: по договору
  • Уторак: по договору
  • Среда: по договору
  • Четвртак: по договору
  • Петак: по договору

Секретар студијског програма

инж. Мартина Николић

инж. Мартина Николић

Kабинет: 408

Eлектронска пошта: martina.nikolic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: договор путем мејла
  • Уторак: договор путем мејла
  • Среда: договор путем мејла
  • Четвртак: договор путем мејла
  • Петак: договор путем мејла
Наставни план и програм акредитован 2012. НПП - 2012
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
130107 Архитектура и организација рачунара 1 изборни 6
150107 Дигиталне мултимедије 1 изборни 6
101007 Електротехника изборни 6
100307 Инжењерска математика изборни 6
151907 Основи информационих технологија изборни 6
2. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
100507 Дискретна математика изборни 6
110107 Електроника изборни 6
101507 Енглески језик изборни 6
130307 Основи програмирања изборни 6
150307 Рачунарска графика изборни 6
150207 Увод у објектно програмирање изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
150407 Базе података изборни 6
150707 Дигиталне мултимедије 2 изборни 6
160207 Медији масовне комуникације изборни 6
130607 Програмски језици изборни 6
150507 Рачунари и периферије изборни 6
150711 Увод у Интернет технологије изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
100607 Вероватноћа и статистика изборни 6
150611 Друштвене мреже изборни 6
130907 Интеракција човек - рачунар изборни 6
150211 Објектно орјентисано пројектовање изборни 6
151107 Оперативни системи 1 изборни 6
130707 Рачунарске мреже изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
161207 Дигитални дизајн публикација изборни 6
151207 Интернет програмирање изборни 6
161407 Компјутерска анимација 1 изборни 6
151707 Оперативни системи 2 изборни 6
151607 Сигурност информационих система изборни 6
151307 Технике визуелног програмирања изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
151407 Интеграција софтверских технологија изборни 6
151507 Интелигентни системи и технологије изборни 6
150311 Релационе базе података изборни 6
150511 Технологије за електронско учење изборни 6
150411 Функционално програмирање изборни 6
101607 Стручна пракса обавезан 4
Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00