Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Компјутерска анимација 1 Шифра: 161407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Нема
Циљ: Циљ курса је упознавање са радом у програму Maya 3D, правилима карактерне анимације, савладавање основних алатки за анимирање, уклјучујући и скелетоне и деформере, као и пролажење кроз целокупан процес планирања и рада на кратким анимираним формама.
Исход: Студенти ће имати прилику да, савладају основе карактерне анимације, упознају се са глумом и говором тела, савладају анимирање двоножних карактера у 3Д окружењу, анимирају карактере који говоре према звучној матрици и практично примене принципе анимације и израз помоћу поза и покрета.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод, појмови, терминологија, технологија компјутерске анимације. Интерфејс Maya 3D програма.
 2. Технологије компјутерске анимације, терминологија. Покрет, тајминг, key frame анимација.
 3. Терминологија – екстреми, фазе, оса акције, линија акције... Graph editor.
 4. Анимација по путањи. Креирање хијерархије.
 5. Контроле за анимацију објеката, деформери.
 6. Риговање карактера.
 7. Карактер објеката, примена принципа анимације. Weight.
 8. Двоножни карактери, анатомија, дизајн, анимација. Основе карактерне анимације.
 9. Говор тела у анимацији. Поза, покрет, тајминг.
 10. Идеја, синопсис, сценарио, сториборд. Глума и израз. Припрема за пројекат.
 11. Анимирање карактера у специфичним ситуацијама.
 12. Припрема за завршни пројекат.
Практична настава:
 1. Основне алатке за анимацију у Maya 3D. Организација пројекта. Хијерархија и анимирање објеката унутар група.
 2. Graph editor. Деформери. - Set-up и анимирање лопте која одскаче.
 3. Тајминг и тежина. - Анимирање тешке лопте (кугле).
 4. Graph editor, интерполација, анимацијске криве. - Анимирање лопте која удара о зид.
 5. Карактерна анимација.Коришћење референци. Skeleton, skin binding, rigging. Контроле. - Анимација скока двоножног карактера.
 6. Анимирање циклуса хода у месту.
 7. Разлике међу карактерима, полне разлике у анатомији и покрету. - Упоредна анимација хода различитих ликова.
 8. Стилизована, "cartoony" анимација. - Анимирање стилизованог "cartoony" хода у простору.
 9. Изрази лица, Blend shapes. Звук, увожење и припрема. - Анимирање говора.
 10. Анимирање двоножног карактера који подиже тежак предмет.
 11. Animation layers. Говор тела у анимацији. - Aнимирање карактера који се пење уз степенице.
 12. Појединачни пројекти и решавање проблема. Рад на ѕавршним задацима.
Литература
 1. Б. Довниковић, Мала школа цртаног филма, Загреб, 1983.
 2. R. Williams, The Animator`s suvirval kit, Faber and Faber, New York, 1995.
 3. G. Maestri, Character animation 2 - Volume 2: Advanced Techniques, New Riders, Indiana, 2002.
 4. Harold Whitaker, John Kalas, Timing for animation, Focal Press, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099