Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Компјутерска анимација 1 Шифра: 161407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Нема
Циљ: Циљ курса је упознавање са радом у програму Maya 3D, правилима карактерне анимације, савладавање основних алатки за анимирање, укључујући и скелетоне и деформере, као и пролажење кроз целокупан процес планирања и рада на кратким анимираним формама.
Исход: Студенти ће имати прилику да, савладају основе карактерне анимације, упознају се са глумом и говором тела, савладају анимирање двоножних карактера у 3Д окружењу, анимирају карактере који говоре према звучној матрици и практично примене принципе анимације и израз помоћу поза и покрета.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод, појмови, терминологија, технологија компјутерске анимације. Интерфејс Maya 3D програма.
 2. Технологије компјутерске анимације, терминологија. Покрет, тајминг, key frame анимација.
 3. Терминологија – екстреми, фазе, оса акције, линија акције... Graph editor.
 4. Контроле за анимацију објеката, деформери.
 5. Појмови скелетона, зглобова и костију, риговање карактера.
 6. Карактер објеката, примена принципа анимације. Weight.
 7. Двоножни карактери, анатомија, дизајн, анимација. Основе карактерне анимације.
 8. Говор тела у анимацији. Поза, покрет, тајминг.
 9. Идеја, синопсис, сценарио, сториборд. Глума и израз. Припрема за пројекат.
 10. Анимирање карактера у специфичним ситуацијама.
 11. Припрема за завршни пројекат.
Практична настава:
 1. Основне алатке за анимацију у Maya 3D. Организација пројекта. Хијерархија и анимирање објеката унутар група.
 2. Graph editor. Деформери. - Set-up и анимирање лопте која одскаче.
 3. Тајминг и тежина. - Анимирање тешке лопте (кугле).
 4. Graph editor, интерполација, анимацијске криве. - Анимирање лопте која удара о зид.
 5. Карактерна анимација. Коришћење референци. Skeleton, skin binding, rigging. Контроле. - Анимација скока двоножног карактера.
 6. Анимирање циклуса хода у месту.
 7. Разлике међу карактерима, полне разлике у анатомији и покрету. - Упоредна анимација хода различитих ликова.
 8. Стилизована, "cartoony" анимација. - Анимирање стилизованог "cartoony" хода у простору.
 9. Изрази лица, Blend shapes. Звук, увожење и припрема. - Анимирање говора.
 10. Анимирање двоножног карактера који подиже тежак предмет.
 11. Animation layers. Говор тела у анимацији. - Aнимирање карактера који се пење уз степенице.
 12. Појединачни пројекти и решавање проблема. Рад на завршним задацима.
Литература
 1. Б. Довниковић, Мала школа цртаног филма, Загреб, 1983.
 2. R. Williams, The Animator`s suvirval kit, Faber and Faber, New York, 1995.
 3. G. Maestri, Character animation 2 - Volume 2: Advanced Techniques, New Riders, Indiana, 2002.
 4. Harold Whitaker, John Kalas, Timing for animation, Focal Press, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00