Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Ана Савић

Образовање

Биографија

Ана Савић је рођена у Београду, где је завршила основну школу “Браћа Рибар“ и Mатематичку гимназију “Вељко Влаховић”. Дипломирала 9. марта 1998. год. на Mатематичком факултету у Београду, смер теоријска математика и примена. Магистрирала 2003. год., докторирала 2007. год. 

1998. год. радила је у VI Београдској гимназији и средњој Медицинској школи у Београду као професор математике. Од 1998. год. ангажована је на одржавању посебних курсева Пословно информатичке обуке за потребе Завода за тржиште рада на Вишој Електротехничкој школи у Београду. Од 1999. год. као стручни сарадник у настави на Вишој Електротехничкој школи у Београду ангажована је на одржавању вежби у оквиру наставних предмета: Математика 1 (од школске 1999/00 до 2005/06), Математика 2 (од школске 1999/00 до 2005/06), Инжењерска математика (од школске 2000/01 до 2004/05), Пословна математика (од школске 2002/03 до 2004/05), Нумеричка математика (школске 2002/03), Увод у вишу математику (од школске 2003/04 до 2004/05). Од 2000. год. до сада ангажована је у оквиру припремне наставе за пријемне испите из Математике. Од школске 2000/01 до сада ангажована је на лабораторијским вежбама из MATLAB – а. Од школске 2007/08 до сада ради у звању професора на Високој Школи Електротехнике и Рачунарства у Београду на предмету Инжењерска математика.

Kooрдинатор Темпус пројекта Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia.

Број: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Веб сајт: www.ricum.edu.rs

Кординатор ВИШЕР за Темпус пројекат Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content.

Број: 544108-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES

Веб сајт: www.studavp.net

Аутор софтвера InternetUcenje за даљинско учење математике примењеног на реалној популацији студената на Вишој електротехничкој школи у Београду 1999., што представља прву реализацију даљинског учења математике у Србији.

Предавања по позиву

1. Ana Savic, Dragana Prokin, Learning outcomes and assessment in higher education, International conference Quality of University Teaching and Learning, Brdo kod Kranja, Slovenia, April 6 2016, The Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmeshttp://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2016/05/An-overview-on-learning-outcomes-and-assessment-in-higher-education-ROUNDTABLE.pdf

2. Ana Savic, System for distance learning of mathematics InternetUcenje, Seminar on Applied Mathematics, Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, June 8, 2010. http://www.mi.sanu.ac.rs/seminars/programs/seminar2.june2010.htm


Референце

Монографија

 1. Савић А., Sistem for distance learning InternetUcenje, Монографија, Задужбина Андрејевић, Београд, 2010, ISBN 978-86-7244-872-6

Уџбеник

 1. Савић А., Штрбац – Савић С., Математика 2, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2015, ISBN 978-86-7982-212-3

 2. Савић А., Штрбац – Савић С., Дискретна математика и алгоритми, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2014, ISBN 978-86-7982-124-9

 3. Штрбац – Савић С., Савић А., Вероватноћа и статистика, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2014

 4. Савић А., Мишковић З., Штрбац – Савић С, Математика 1, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2013, ISBN 978-86-7982-078-5

 5. Мишковић З., Ковачевић И., Савић А., МАТЕМАТИКА, Збирка решених задатака и тестова са пријемних испита, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд 2010, ISBN 978-86-7982-063-1

 6. И.Ковачевић, З.Мишковић, А.Савић, Математика за инжењере, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, прво издање, ISBN 978-86-7982-023-5

 7. Мишковић З., Ковачевић И., Савић А., Математика - збирка задатака и тестова са пријемних испита, Виша електротехничка школа, Београд,2006, ISBN 86-85-081-57-2

 8. Ковачевић  И., Савић  А., Инжењерска математика, Виша електротехничка школа, Београд, 2005, ISBN 86-85081-35-1

 9. Врзић М., Мишковић З., Ковачевић И., Савић А., Математика - збирка задатака из математике за полагање пријемних испита, Виша електротехничка школа, Београд, 2005, ISBN 86-85081-23-8

 10. Ковачевић И., Савић А., Увод у вишу математику, Виша електротехничка школа, Београд, 2005, ISBN 86-85081-26-2

 11. Ковачевић  И., Савић  А., Пословна математика, Виша електротехничка школа, Београд, 2005, ISBN 86-85081-56-4

Приручник

 1. Савић А., Штрбац – Савић С., Вероватноћа и статистика – приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2014, ISBN 978-86- 7982-112-6

 2. Савић А., Штрбац – Савић С., Математика 2 – приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2014, ISBN 978-86-7982-126-3

 3. Савић А., Штрбац – Савић С., Математика 1 – приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2014, ISBN 978-86-7982-079-2

 4. Савић А., Штрбац – Савић С., Дискретна математика и алгоритми – приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2014, ISBN 978-86-7982-123-2

 5. Ковачевић И., Савић А., приручник за лабораторијске вежбе– Математика, Виша електротехничка школа, Београд, 2003, 004.42МАТЛАБ(075.8)(076)

 6. Обрадовић С., Савић А., Тодоровић М., Пословно информатичка обука, Републички завод за тржиште рада, Србија, 2002, ISBN 86-82589-79-6

др Ана Савић слика

др Ана Савић

Kабинет: 504

Eлектронска пошта: ana.savic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 16-18
 • Четвртак: 18-20
Предмети
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099