Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Ana Savić

Obrazovanje

Biografija

Ana Savić je rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu “Braća Ribar“ i Matematičku gimnaziju “Veljko Vlahović”. Diplomirala 9. marta 1998. god. na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer teorijska matematika i primena. Magistrirala 2003. god., doktorirala 2007. god. 

1998. god. radila je u VI Beogradskoj gimnaziji i srednjoj Medicinskoj školi u Beogradu kao profesor matematike. Od 1998. god. angažovana je na održavanju posebnih kurseva Poslovno informatičke obuke za potrebe Zavoda za tržište rada na Višoj Elektrotehničkoj školi u Beogradu. Od 1999. god. kao stručni saradnik u nastavi na Višoj Elektrotehničkoj školi u Beogradu angažovana je na održavanju vežbi u okviru nastavnih predmeta: Matematika 1 (od školske 1999/00 do 2005/06), Matematika 2 (od školske 1999/00 do 2005/06), Inženjerska matematika (od školske 2000/01 do 2004/05), Poslovna matematika (od školske 2002/03 do 2004/05), Numerička matematika (školske 2002/03), Uvod u višu matematiku (od školske 2003/04 do 2004/05). Od 2000. god. do sada angažovana je u okviru pripremne nastave za prijemne ispite iz Matematike. Od školske 2000/01 do sada angažovana je na laboratorijskim vežbama iz MATLAB – a. Od školske 2007/08 do sada radi u zvanju profesora na Visokoj Školi Elektrotehnike i Računarstva u Beogradu na predmetu Inženjerska matematika.

Koordinator Tempus projekta Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia.

Broj: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Veb sajt: www.ricum.edu.rs

Kordinator VIŠER za Tempus projekat Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content.

Broj: 544108-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES

Veb sajt: www.studavp.net

Autor softvera InternetUcenje za daljinsko učenje matematike primenjenog na realnoj populaciji studenata na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu 1999., što predstavlja prvu realizaciju daljinskog učenja matematike u Srbiji.

Predavanja po pozivu

1. Ana Savic, Dragana Prokin, Learning outcomes and assessment in higher education, International conference Quality of University Teaching and Learning, Brdo kod Kranja, Slovenia, April 6 2016, The Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmeshttp://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2016/05/An-overview-on-learning-outcomes-and-assessment-in-higher-education-ROUNDTABLE.pdf

2. Ana Savic, System for distance learning of mathematics InternetUcenje, Seminar on Applied Mathematics, Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, June 8, 2010. http://www.mi.sanu.ac.rs/seminars/programs/seminar2.june2010.htm


Reference

Monografija

 1. Savić A., Sistem for distance learning InternetUcenje, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2010, ISBN 978-86-7244-872-6

Udžbenik

 1. Savić A., Štrbac – Savić S., Matematika 2, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2015, ISBN 978-86-7982-212-3

 2. Savić A., Štrbac – Savić S., Diskretna matematika i algoritmi, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7982-124-9

 3. Štrbac – Savić S., Savić A., Verovatnoća i statistika, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2014

 4. Savić A., Mišković Z., Štrbac – Savić S, Matematika 1, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2013, ISBN 978-86-7982-078-5

 5. Mišković Z., Kovačević I., Savić A., MATEMATIKA, Zbirka rešenih zadataka i testova sa prijemnih ispita, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd 2010, ISBN 978-86-7982-063-1

 6. I.Kovačević, Z.Mišković, A.Savić, Matematika za inženjere, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, prvo izdanje, ISBN 978-86-7982-023-5

 7. Mišković Z., Kovačević I., Savić A., Matematika - zbirka zadataka i testova sa prijemnih ispita, Viša elektrotehnička škola, Beograd,2006, ISBN 86-85-081-57-2

 8. Kovačević  I., Savić  A., Inženjerska matematika, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2005, ISBN 86-85081-35-1

 9. Vrzić M., Mišković Z., Kovačević I., Savić A., Matematika - zbirka zadataka iz matematike za polaganje prijemnih ispita, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2005, ISBN 86-85081-23-8

 10. Kovačević I., Savić A., Uvod u višu matematiku, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2005, ISBN 86-85081-26-2

 11. Kovačević  I., Savić  A., Poslovna matematika, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2005, ISBN 86-85081-56-4

Priručnik

 1. Savić A., Štrbac – Savić S., Verovatnoća i statistika – priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2014, ISBN 978-86- 7982-112-6

 2. Savić A., Štrbac – Savić S., Matematika 2 – priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7982-126-3

 3. Savić A., Štrbac – Savić S., Matematika 1 – priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7982-079-2

 4. Savić A., Štrbac – Savić S., Diskretna matematika i algoritmi – priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2014, ISBN 978-86-7982-123-2

 5. Kovačević I., Savić A., priručnik za laboratorijske vežbe– Matematika, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2003, 004.42MATLAB(075.8)(076)

 6. Obradović S., Savić A., Todorović M., Poslovno informatička obuka, Republički zavod za tržište rada, Srbija, 2002, ISBN 86-82589-79-6

PhD Ana Savić slika

PhD Ana Savić

Kabinet: 504

Elektronska pošta: ana.savic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Utorak: 16-18
 • Petak: 15-17
Predmeti