Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Увод у Интернет технологије Шифра: 150711 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање рада на рачунару.
Циљ: Обучити студенте основним Интернет технологијама и оспособити их да самостално креирају основне презентације на Интернету укључујући и прилагодљиви приказ.
Исход: Студенти разумеју и оспособљени су да користе технлогогије и алате тако да самостално креирају презентације на Интернету.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Алати, предзнање. Основни појмови и концепти. Основе HTML5 језика - 1. део.
 2. Основе HTML5 језика - 2. део.
 3. Форматирање засновано на CSS3.
 4. Селектори и декларације.
 5. Рад са стилским класама, наслеђивање.
 6. Фиксни, еластични, флуидни и хибридни дизајн.
 7. Преглед првог дела градива.
 8. Прилагодљиви дизан (RWD).
 9. Рад са медијским упитима и прилагођавање ширини екрана.
 10. XHTML. Oснове XML стандарда.
 11. Објектни модел документа (DOM).
 12. Основе JavaScript језика - део 1.
 13. Основе JavaScript језика - део 2.
 14. Практични шаблони и примери.
 15. Преглед другог дела градива.
Практична настава:
 1. HTML синтакса и једноставне странице.
 2. CSS селектори и декларације. Примена стилова.
 3. Увођење нових HTML5 структурних и осталих елемената.
 4. Рад на прилагодљивом дизајну.
 5. Постављање апликације на Интернет, карактеристике сервиса и алати за одржавање.
Литература
 1. З. Ћировић, Увод у Интернет технологије, ВИШЕР, 2018
 2. J. D. Gauchat, HTML5 CSS# i JavaScript, Mikro knjiga 2014
 3. B. Frain, HTML5 i CSS4 Prilagodljivi web dizajn, Kompjuter biblioteka, 2014
 4. J. Duckett, Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set, August 2014
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (13)

Предавање 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 5

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 7

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 8

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 9

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 10

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 11

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 12

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавање 13

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00