Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Специјалистичке студије Електроника и телекомуникације

На студијски програм специјалистичких студија Електроника и телекомуникације неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Циљ студијског програма Електроника и телекомуникације је оспособљавање студената за унапређивање и проширивање знања и вештина у коришћењу и примени постојећих технологија у изградњи, инсталацији, испитивању, експлоатацији и пројектовању уређаја, подсистема и система у области електронике и телекомуникација.

Циљеви специјалистичких студија Електроника и телекомуникације:

  • да оспособи стручни кадар у области електронике и телекомуникација за потребе: производних предузећа, на пословима развоја, производње и одржавања; институција ванпривредних делатности, на пословима избора при набавци и одржавању електронске опреме; јавних предузећа, у експлоатацији и одржавању.
  • да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области електронике и телекомуникације које их подстичу на тимски рад;
  • да се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају.

Специјалистичке струковне студије припремају студенте за:

  • припрему изградње, стручну набавку, трговину, изградњу, инсталацију, испитивање и експлоатацију, сервисну обуку и одржавање, сарадњу при пројектовању, надзор при изградњи и пријему специјализованих уређаја, подсистема и система у области електронике и телекомуникација;
  • праћење и примену новина у области електронике и телекомуникација;
  • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу;
  • даље стручно усавршавање.

Стечени стручни назив

Након завршених специјалистичких студија студенти стичу звање специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Славица Маринковић слика

др Славица Маринковић

Kабинет: 205

Eлектронска пошта: slavica.marinkovic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Ненад Толић

спец. струк. инж. Ненад Толић

Kабинет: 203A

Eлектронска пошта: nenad.tolic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2014 НПП - 2014
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
191008 Бежични комуникациони системи 8 изборни 1
190708 Примена дигиталних сигнал-процесора 8 изборни 1
180107 Пројектовање електронских кола 8 изборни 1
180507 Сателитски комуникациони системи 8 изборни 1
191107 Завршни рад 12 обавезан 2
190408 Интернет телефонија и телевизија 8 изборни 2
190908 Картични системи 8 изборни 2
180307 Компресија видео и аудио сигнала 8 изборни 2
210113 Програмабилни дигитални системи 8 изборни 2
180207 Програмирање микроконтролера у реалном времену 8 изборни 2
220511 Управљање електроенергетским претварачима 8 изборни 2
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099