Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Ненад Толић

Образовање

 • Мастер струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Мултимедијално инжењерство [2017-2019]
 • Специјалистичке струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Електроника и телекомуникације [2011-2013]
 • Основне струковне студије: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, Електроника и телекомуникације [2007-2009]

Биографија

Ненад Толић је рођен 1974. у Београду. Завршио је средњу електротехничку школу Никола Тесла. Након тога је завршио Вишу електротехничку школу у Београду, смер Електроника и дипломирао 1998. код Др Слободана Петковића са темом Систем за глобално позиционирање (ГПС). 2009. године дипломира на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија код Др Петра Бошњаковића са темом Електронски модули намењени за извођење практичне наставе у лабораторији за електронику високе школе струковних студија.

Специјалистичке струковне студије је завршио на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, а завршни рад је одбранио 2013. године код Др Петра Бошњаковића на тему Екстраполатор времена.

Мастер струковне студије је завршио на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, а мастер рад је одбранио 2019. године код Др Мирослава Лутовца на тему Пројектовање печ антена за затворене системе.

Радна биографија

После завршене Више школе је радио у приватној фирми у области информатичког инжењеринга. Од 2002. године је запослен на Вишој електротехничкој школи (касније Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија) у функцији лаборанта, односно вишег стручнотехничког сарадника за рад у лабораторијама и центрима, на Студијском програму Електроника и телекомуникације. За то време је објавио седам радова, учествовао у писању три приручника и две збирке решених задатака.


Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Marko M. Milivojčević, Nenad D. Tolić, and Mijat I. Štimac, Potential to use Microstrip Patch Instead of Dipole Antennas in 2.4 GHz Wireless Sensor Networks, Telfor Journal, Vol. 14, No. 1, 2022. (ISSN 1821-3251 - Print Issue, ISSN 2334-9905 - Online)

Научни рад на међународној конференцији

 1. Marko Milivojčević, Filip Pantelić, Nenad Tolić, Ivana Stevanović, Performance analysis of NE5532 and LME49720 operational amplifiers in magnetic movement cartridge turntable preamplifier, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Kopaonik 2024

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Марко Миливојчевић, Ненад Толић, Мијат Штимац, Могућност употребе микротракастих печ антена уместо дипол антена у бежичним сензорским мрежама на 2.4GHz, 27. телекомуникациони форум ТЕЛФОР 2019, Београд 2019.

 2. Бошњаковић П., Хаџибабић Б., Нешић М. , Толић Н., Једноставно решење вишеканалног логичког анализатора, XLVIII конференција ЕТРАН-а, Чачак 2004.

 3. Бошњаковић П., Хаџибабић Б., Нешић М. , Толић Н., Прилог остваривању еталона јединице електрицне енергије, XLVIII конференција ЕТРАН-а, Чачак 2004.

 4. Бошњаковић П., Хаџибабић Б., Нешић М. , Толић Н., Мерни претварац наизменицне електрицне струје у једносмерни напон, КОНГРЕС МЕТРОЛОГА 2003., Београд 2003.

 5. Бошњаковић П., Хаџибабић Б., Нешић М. , Толић Н., Електронска заштита електричних потрошача са инверзном карактеристиком времена реаговања, XLVII конференција ЕТРАН-а, Херцег Нови 2003.

Уџбеник

 1. Драгана Прокин, Мијат Штимац, Ненад Толић, Збирка задатака из Мерења 1, Академија техничко-уметничких струковних студија, Београд, 2021. (ISBN 978-86-6090-009-0)

 2. Драгана Прокин, Мијат Штимац, Ненад Толић,  Збирка задатака из Мерења 2, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2019. (ISBN 978-86-7982-293-2)

Приручник

 1. Амела Зековић, Мијат Штимац, Ненад Толић, Аналогна електроника -  приручник за лабораторијске вежбе,  Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2020. (ISBN 978-86-7982-317-5)

 2. Борислав Хаџибабић, Ненад Толић, Мијат Штимац, Аудиоелектроника - приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2017. (ISBN 978-86-7982-261-1)

 3. Борислав Хаџибабић, Ненад Толић, Мијат Штимац, Енергетска електроника - приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд, 2016. (ISBN 978-86-7982-253-6)

спец. струк. инж. Ненад Толић слика

спец. струк. инж. Ненад Толић

Kабинет: 203A

Eлектронска пошта: nenad.tolic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:00 до 13:00
 • Четвртак: 12:00 до 14:00
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00