Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Слободанка Ђенић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1984 - 1989]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1993 - 1995]
  • Докторске студије: Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак, Рачунарска техника [2007 - 2011]

Биографија

Лични подаци

Слободанка Ђенић је рођена 1965. године у Врањској бањи. Основну и средњу школу завршила је у Бору. Дипломирала је 1989. године на Електротехничком факултету у Београду, на смеру Електроника. Магистрирала је 1995. године на Електротехничком факултету у Београду, на смеру Електроника и докторирала 2011. године на Техничком факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу на развоју система за даљинско учење у области програмирања. 
Радна биографија

Слободанка Ђенић је од 1989. године, од дипломе на Електротехничком факултету у Београду била запослена у институту “Иво Лола Рибар” у Београду, где је учествовала у развоју микропроцесорског хардвера и софтвера и развоју full-custom интегрисаних кола. Магистрирала је 1995. године, одбраном магистарске тезе под насловом "Примена asic кола у имплементацији регулатора мотора са електронском комутацијом" на Електротехничком факултету у Београду. Од 1995. године била је запослена у институту “Михајло Пупин“. Од 2002. године запослена је на Вишој електротехничкој школи у Београду,, данас Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, где ради на унапређивању курсева из области програмирања. Као аутор објавила је 18 научних радова, 3 у часописима од међународног значаја и 5 радова на међу­на­родним конференцијама. Аутор је штампаних и електронских издања три збирке задатака, као и два електронска уџбеника и једног електронског приручника, који се користе у настави. Истраживањима из области примене наставних методологија подржаних интернет технологијама у развоју система за учење програмских језика бави се од 2005. године. Од 2009. године рецензент је у часопису IEEE Transactions on Education, а од 2010. године е-члан је удружења IEEE. Од 2011. године има сертификат Е-learning tutoring, а од 2014. године и E-learning Сourse Design E-Learning мреже CARNet. Академски назив доктора техничких наука стекла је 2011. године на Техничком факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, одбраном докторске дисертације под називом: „Развој и евалуација хибридног система за учење виших програмских језика“.

Професионалне активности

Слободанка Ђенић је од 2002. године била аутор и предавач курсева на предметима: Програмирање 1, Програмирање 2 и Увод у оперативне системе. Од 2012. године аутор је и професор курсева на предметима: Основи програмирања, Програмски језици, Основи информационих технологија и Технологије за електронско учење, а од 2017. године и на предмету Методика наставе електротехнике и рачунарства на мастер програму Рачунарско инжењерство.

Од почетка школске 2012/13. године обавља посао координатора студијског програма Нове рачунарске технологије - на даљину, а у периоду од почетка школске 2015/16. до краја школске 2017/18 године и посао руководиоца комплетног студијског програма Нове рачунарске технологије. Аутор је електронских курсева, уџбеника и приручника, на горе поменутим предметима, на којима ради као професор. 

Референце

др Слободанка Ђенић слика

др Слободанка Ђенић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: slobodanka.djenic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: путем maila
  • Уторак: путем maila
  • Среда: путем maila
  • Четвртак: путем maila
  • Петак: путем maila
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00