Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Слободанка Ђенић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1984 - 1989]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроника [1993 - 1995]
  • Докторске студије: Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак, Рачунарска техника [2007 - 2011]

Биографија

Лични подаци

Слободанка Ђенић рођена је 1965. године у Врањској бањи. Основну и средњу школу завршила је у Бору. Дипломирала је 27.10.1989. године на Електротехничком факултету у Београду, на смеру Електроника. Од 1989. до 1995. године била је запослена у институту “Иво Лола Рибар” у Београду, у лабораторији за електронику. Магистрирала је 01.06.1995. године на Електротехничком факултету у Београду, на смеру Електроника. Од 1995. до 2002. године била је запослена у институту “Михајло Пупин”, у лабораторији за телекомуникације. Од 2002. године запослена је на Вишој електротехничкој школи, данас Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. У овој школи ради као професор на предметима из области програмирања и технологија за електронско учење. Докторирала је 12.05.2011. године на Техничком факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу на развоју система за даљинско учење у области програмирања.

Радна биографија

Слободанка Ђенић је од 1989. године, када је дипломирала на Електротехничком факултету у Београду на смеру Електроника, била запослена у институту “Иво Лола Рибар” у Београду, где је учествовала у развоју микропроцесорског хардвера и софтвера као и у развоју full-custom интегрисаних кола за дигитални регулатор, развијен у овом институту. Академски назив магистра електротехничких наука стекла је 1995. године, одбраном магистарске тезе под насловом \"Примена asic кола у имплементацији регулатора мотора са електронском комутацијом\" на Електротехничком факултету у Београду. Од 1995. године била је запослена у институту “Михајло Пупин”, у лабораторији за телекомуникације, где је радила софтвер за конфигурисање, надзор и комутацију система говорних комуникација, развијеног у поменутој лабораторији. Од 2002. године запослена је на Вишој електротехничкој школи у Београду. Од почетка свог рада на овој школи, данас Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, ради на унапређивању курсева из области програмирања. Од 2002. године до данас ради на развоју и реализацији наставе почетних курсева програмских језика на овој школи (предмети: Основи програмирања 1 и Основи програмирања 2), а од 2008. године и на развоју и реализацији курса Основи информационих технологија. Свој научно-истраживачки рад верификовала је кроз објављене научне радове. Као аутор објавила је укупно 18 научних радова. Од тога, 3 рада објављена су у часописима од међународног значаја, а 5 радова презентовано је на међу­на­родним конференцијама. Аутор је штампаних и електронских издања три збирке задатака, као и два електронска уџбеника и једног електронског приручника, који се користе у настави у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. Аутор је курсева из два предмета у области програмирања на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. Истраживањима из области примене наставних методологија подржаних Интернет технологијама у развоју система за учење програмских језика бави се од 2005. године и до данас је објавила 13 научних радова из ове области. Од 2009. године рецензент је у часопису IEEE Transactions on Education, а од 2010. године е-члан је међународног удружења IEEE. Од 2011. године има сертификат Е-learning tutoring, а од 2014. године и сертификат E-learning Sourse Design E-Learning академије академске истраживачке мреже CARNet. Академски назив доктора техничких наука стекла је 2011. године на Техничком факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, одбраном докторске дисертације под називом: „Развој и евалуација хибридног система за учење виших програмских језика“.

Професионалне активности

Слободанка Ђенић је од 2002. године била аутор и предавач курсева Више електротехничке школе у Београду, на предметима: Програмирање 1, Програмирање 2 и Увод у оперативне системе. Од 2012. године аутор је и професор курсева Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду на предметима: Основи програмирања, Програмски језици, Основи информационих технологија и Технологије за електронско учење, а од 2017. године и на предмету Методика наставе електротехнике и рачунарства на мастер програму Рачунарско инжењерство.

Од почетка школске 2012/13. године обавља посао координатора студијског програма Нове рачунарске технологије - на даљину, а у периоду од почетка школске 2015/16. до краја школске 2017/18 године и посао руководиоца комплетног студијског програма Нове рачунарске технологије. Аутор је електронских курсева, као и електронских уџбеника и приручника Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, на горе поменутим предметима, на којима ради као професор. 

Референце

др Слободанка Ђенић слика

др Слободанка Ђенић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: slobodanka.djenic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 06.05.2019. од 15:00 до 16:00
Предмети
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099