Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Бранимир Јакшић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Приштини - Косовска Митровица, Факултет техничких наука, Електроника и телекомуникације [2003-2009]
  • Докторске студије: Универзитет у Нишу, Електронски факултет , Електротехника и рачунарство [2009-2015]

Биографија

Рођен je 1984. године у Косовској Митровици. Завршио је Гимназију у Косовској Митровици. Факултет техничких наука у Косовској Митровици (смер Електроника и телекомуникације) завршио је 2009. године. Докторску дисертацију одбранио је на Електронском факултету у Нишу 2015. године.

На Факултету техничких наука у Косовској Митровици је од 2010. године ангажован као асистент, од 2016. године као доцент, а од 2020. године као ванредни професор за ужу научну област телекомуникације и информациони системи.

Од школске 2020/21. године  ангажован је на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд - Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства као предавач за предметe Мерни информациони системи и Телекомуникациона мерења, а од школеске 2023/24. године и за предмет Системи и технологије емитовања сигнала.

Аутор или коаутор је више од 100 научних радова из области информационо-комуникационих технологија публикованим у међународним и домаћим научним часописима и презентовани на научним конференцијама. Аутор је једне монографије од међународног значаја, једног поглавља у монографији од међународног значаја и четири помоћна уџбеника.

Рецензент студијских програма из области електротехнике и рачунарства испред Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије (НАТ). Рецензент  је у више међународних научних часопису са Impact фактором.

Учествовао је у припреми шест међународних и три домаћих пројектних апликација које су одобрене за фининасирање.


Учешће на међународним пројектима:

Назив пројекта: Implementation of the Study Program - Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master Studies) - DBBT
Број пројекта: 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP
Тип пројект: Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher Education
Трајање: 15.11.2015.-15.05.2019.
Позиција: Члан пројектног тима
Веб сајт: https://dbbt.pr.ac.rs/

Назив пројекта: Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms - SMARTEL
Број пројекта: 618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPPK2-CBHE-JP
Тип пројекта: Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher Education
Трајање: 15.11.2020.-15.04.2024.
Позиција: Члан пројектног тима
Веб сајт: https://smartel.pr.ac.rs/

Назив пројекта: Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs - PELMOB
Број пројекта: 101082860-PELMOB-ERASMUS-EDU-2022-CBHE
Тип пројекта: Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher Education
Трајање: 01.12.2022.-30.11.2025.
Позиција: Члан пројектног тима
Веб сајт: https://pelmob.pr.ac.rs/

Назив пројекта: Transport of Dangerous Goods – Modernization of Curricula and Development of Trainings for Professionals in the Western Balkans HEIs - DGTRANS
Број пројекта: 101082187-DGTRANS-ERASMUS-EDU-2022-CBHE
Тип пројекта: Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher Education
Трајање: 01.12.2022.-30.11.2025.
Позиција: Члан пројектног тима
Веб сајт: https://dgtrans.pr.ac.rs/

Назив пројекта: Improving STEM Teaching Process using Digital Transformation - DigSTEM
Број пројекта: 22310113
Тип пројекта: Visegrad+
Трајање: 01.09.2023.-31.08.2024.
Позиција: Члан пројектног тима
Веб сајт: https://digstem.pr.ac.rs/

Назив пројекта: Network of centers for regional short study programs in the countries of the Western Balkans - WBNET
Број пројекта: 101128813-WBNET-ERASMUS-EDU-2023-CBHE
Тип пројекта: Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher Education
Трајање: 01.12.2023.-30.11.2026.
Позиција: Руководилац испред Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Миторвици
Веб сајт: https://wbnet.atuss.edu.rs/

Назив пројекта: Sustainable Transportation within the framework of Green Deal - SPHERE
Број пројекта: 101128065-SPHERE-ERASMUS-EDU-2023-CBHE
Тип пројекта: Erasmus+ Capacity Building projects in the field of Higher Education
Трајање: 01.03.2024.-28.02.2027.
Позиција: Члан пројектног тима
Веб сајт: https://sphere.pr.ac.rs/


Учешће на домаћим пројектима:

Назив пројекта: Израда нових лабораторијских вежби за предмете из области информационо-комуникационих технологија – ЛАБ-ИКТ
Број пројекта: 451-02-02719/2018-06
Тип пројекта: Развој високог образовања
Трајање: 01.10.2018.-30.06.2019.
Позиција: Члан пројектног тима

Назив пројекта: Имплементација пројектне наставе кроз иновиране лабораторијске вежбе  засноване на рачунарским платформама отвореног кода – РПОК
Број пројекта: 111-00-00057/22/2020-06
Тип пројекта: Развој високог образовања
Трајање: 01.10.2020.-30.06.2021.
Позиција: Руководилац

Назив пројекта: Практична наука - Популаризација техничко-технолошких наука кроз мултимедијалне форме
Број пројекта: 687/21
Тип пројекта: Промоција и популаризација науке 2021. године (Центар за промоцију науке Републике Србије)
Трајање: 01.09.2021.-30.06.2022.
Позиција: Руководилац


Студијске посете:

•    E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, Spain.
•    Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic.
•    Institute of Technology, University of Tartu, Estonia.
•    CESIE - European centre of studies and initiatives, Palermo, Italy.
•    Institute Energy Systems and Electrical Drives, Technische Universität Wien, Austria.
•    National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
•    Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology, Poland.


Остало:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6683-0021

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ikSU8NkAAAAJ&hl=sr&oi=ao

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Branimir-Jaksic-2

Scopus Author ID: 55608144700

Референце

др Бранимир Јакшић слика

др Бранимир Јакшић

Kабинет: 202

Eлектронска пошта: branimir.jaksic@pr.ac.rs

Консултације
  • Четвртак: 16:30-18:30
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00