Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Branimir Jakšić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Prištini - Kosovska Mitrovica, Fakultet tehničkih nauka, Elektronika i telekomunikacije [2003-2009]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet , Elektrotehnika i računarstvo [2009-2015]

Biografija

Rođen je 1984. godine u Kosovskoj Mitrovici. Završio je Gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici. Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici (smer Elektronika i telekomunikacije) završio je 2009. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je na Elektronskom fakultetu u Nišu 2015. godine.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici je od 2010. godine angažovan kao asistent, od 2016. godine kao docent, a od 2020. godine kao vanredni profesor za užu naučnu oblast telekomunikacije i informacioni sistemi.

Od školske 2020/21. godine  angažovan je na Akademiji tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd - Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva kao predavač za predmet Merni informacioni sistemi.

Autor ili koautor je više od 100 naučnih radova iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija publikovanim u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i prezentovani na naučnim konferencijama. Autor je jedne monografije od međunarodnog značaja, jednog poglavlja u monografiji od međunarodnog značaja i četiri pomoćna udžbenika.

Učestvovao je u dva međunarodna projekta iz programa Erasmus+ i jednog projekta iz programa Razvoj visokog obrazovanja. Rukovodio je jednim projektom iz programa Razvoj visokog obrazovanja i jednim projektom podržanog od Centra za promociju nauke.

Reference

PhD Branimir Jakšić

Kabinet:

Elektronska pošta: branimir.jaksic@pr.ac.rs

Konsultacije
  • Petak: 15:00-17:00
Predmeti