Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мултимедијални интернет пренос Шифра: 317312 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Упознавање са технологијама и сервисима који користе интернет протоколе за пренос мултимедијалних садржаја.
Исход: Стицање знања неопходног за познавања принципа функционисања преноса мултимедијалних садржаја којришћењем ИП технологије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Архитектура ИП система.
 2. Дигитална обрада говорног сигнала.Телефонски сигнал. Битски протоци телефонских сигнала.
 3. Пренос говора и видеа преко ИП технологија. Интернет протоколи:TCP,UDP, ARP,DNS, RTP, RCP, SCTP.
 4. ИП QoS механизми контроле.
 5. ИП мултимедијални подсистеми (IMS).
 6. VoIP софтвер. Архитектура протокола за VoIP.
 7. Аудио преко ИП (AoIP). Говор преко ИП (VoIP).
 8. Кодеци и стандарди (G711, G726, G729, G723).
 9. Дигитализација видео сигнала.
 10. Компресија мирних и покретних слика: JPEG, MPEG4, HEVC/H265, H.26H...,
 11. Имплементација стандарда за пренос и компресију аудио и видео сигнала преко Интернета и бежичних
 12. мрежа: H.26H, MPEG-1, MPEG-2 i MPEG-4.
 13. Видео телефонски и видео конференцијски пренос слике и звука преко Интернета.
 14. Интеграција ТВ система и Интернет технологије (IPTV).
 15. Интернет телевизија. Хибридна телевизија. Веб телевизија.
 16. Мултимедијални сервиси преко IP.
Практична настава:
 1. Практичне вежбе прате предавања са реализацијом конкретних задатака. Упознавање структуре сигналних порука. Упознавање поступка остварења веза. Израда пројекта корпорацијске телефонске мреже. Израда мултимедијалних интерактивних пројеката у ХД ТВ студију, рад са различитим видео уређајима и алгоритмима за компресију и пренос звука и слике преко Интернета.
Литература
 1. М. Петровић, И. Милошевић Основи телевизије, приручник, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. Ж. Марков, Савремена телефонска техника, 2005.
 3. В. Васиљевић, Рачунарске мреже, ВИШЕР, 2008.
 4. European Regulatory Group, “ERG Common Statement for VoIP regulatory approaches“, 2012.
 5. R. M. Perea, Internet Multimedia Communications Using SIP, Elsevier, Inc., 2008.
 6. L. Parziale, D. T. Britt, C. Davis, J. Forrester, W. Liu, C. Matthews, N. Rosselot, »TCP/IP Tutorial and Technical Overview«, Redbooks, IBM, 2006.
 7. A Tutorial on Audio Contribution over IP, N/ACIP, Geneva, May 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099