Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Слободан Драшковић

Образовање

 • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Управљање процесима и обрада сигнала [2014-]
 • Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Сигнали и системи [2012-2014]
 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Сигнали и системи [2008-2012]

Биографија

Рођен 26. фебруара 1989. године у Краљеву.

Математичку гимназију у Краљеву завршио 2008. године као ђак генерације.

Основне и мастер академске студије завршио 2012. и 2014. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, одсек Сигнали и системи, код ментора проф. др Жељка Ђуровића.

Докторске студије уписао 2014. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, модул Управљање процесима и обрада сигнала, код ментора проф. др Жељка Ђуровића.

Обајвио 6 радова на домаћим и међународним конференцијама и коаутор 2 приручника издата од стране Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија.

Радно искуство:

    2012. - Стручна пракса на катедри за електричне машине на Техничком Универзитету у Дрездену.
    2012. - 2014. - Сарадник у настави на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.
    2014. - данас - Асистент на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.

Пројекти:

    - Имплементација управљачког алгоритма за процес лиофилизације (freeze-drying) на PLC уређају, и имплементација и пројектовање SCADA система за интерфејс са машином.
    - Реализација и пројектовање SCADA система и управљачких алгоритама за HVAC системе.
    - Ментор EUROBOT екипе “WE-SHARE Robotics“, организација и вођење студената кроз пројектовање и имплементацију разних електронских кола, плоча, и управљачких алгоритама мобилних робота у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд.
    - Модернизација лабораторије за аутоматско управљањеи развој разне лабораторијске опреме и апаратура кошћењем PLC уређаја и embeded система за едукацију студената у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд.

Награде и сертификати:

    - Награда за најбољи рад младог истраживача, 1st International  Conference  on  Electrical,  Electronic  and  Computing Engineering (IcETRAN 2014).
    - Сертификат MikroTik Certified Network Associate, број сертификата 1502NA780, 27.02.2015.
    - Сертификат MikroTik Certified Routing Engineer, број сертификата 1503RE047, 09.03.2015.
    - Сертификат MikroTik Certified Academy Trainer, број сертификата ACTR0333, 15.06.2015.
    - Сертификат/обука SolidWorks Advanced course, број сертификата SO-00252, издат од Solfins d.o.o. Београд.
    - Сертификат/обука 2013 EECI Graduate School on Control – Control of Nonlinear Delay Systems and PDEs, 15.03.2013.

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Slobodan Drašković, Željko Đurović,Vera Petrović, Absolute finite differences based variable forgetting factor RLS algorithm. IET Signal Processing 16.1 (2022): 80-91. https://doi.org/10.1049/sil2.12074

Научни рад на међународној конференцији

 1. Slobodan Drašković, Dalibor Vukić, Mile Navala , Vera Petrović , Goran Dikić, Comparison of pm production in diesel engine exhaust gases: with and without diesel particulate filter, Engineering Conference, Bečići, Crna Gora, 28 – 30.8.2023.

 2. Slobodan Drašković, Željko Đurović, Branko Kovačević, Vera Petrović. Statistics of Absolute Finite Differences: Autoregressive Model Case. Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, June 13–16, 2016, pp. AUI4.4.1-5

 3. Slobodan Drašković, Goran Kvaščev, Željko Đurović, Vera Petrović, Branko Kovačević. Speech Signal Parameter Identification Using Adaptive Forgetting Factor. Proceedings of 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Silver Lake (Srebrno Jezero), Serbia, June 8–11, 2015, pp. AUI2.1.1-5

 4. Slobodan Drašković, Goran Kvaščev, Vera Petrović, Željko Đurović, Branko Kovačević. A New Approach to Adaptive Non-stationary Signals Parameter Identification. Proceedings of 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, June 2–5, 2014, pp. AUI1.6.1-5

 5. Емилија Кисић, Слободан Драшковић, Жељко Ђуровић. Applied Statistics in Process Control and Monitoring. Зборник радова конференције МИТ 2013, Врњачка Бања, 5-9. септембра 2013.

 6. Слободан Драшковић, Вера Петровић, Хранислав Милошевић. Примена PLC контролера и SCADA система у индустријским постројењима. Зборник радова конференције ИНФОТЕХ 2013, Јахорина, 20-22. марта 2013.

Научни рад у домаћем часопису

 1. Slobodan Drašković, Dalibor Vukić, Vera Petrović, Goran Dikić, Analiza emisije CO2 pri eksploataciji vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i električnih vozila u Srbiji, Ecologica.

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Goran Dikić, Slobodan Drašković. Automatsko snimanje amplitudno-frekventnih karakteristika primenom Arduino okruženja. Zbornik radova, LXVI konferencija ETRAN, Novi Pazar 6 - 9. juna 2022.

 2. Емилија Кисић, Вера Петровић, Слободан Драшковић. Примена Т² мултиваријабилних контролних дијаграма и скривених Марковљевих модела на испитивање стања млинова у термоелектранама. Зборник 57. конференције ЕТРАН, Златибор, 3-6. јуна 2013, стр. АУ 2.4.1-5

Уџбеник

 1. Goran Dikić, Slobodan Drašković, Mikroračunari – udžbenik, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, 2020

Приручник

 1. Goran Dikić, Slobodan Drašković, Boško Bogojević, Priručnik za laboratorijske vežbe iz Mikroračunara, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, 2023.

 2. Goran Dikić, Emilija Kisić, Slobodan Drašković, Priručnik za laboratorijske vežbe iz Automatskog upravljanja 2, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, 2022.

 3. Milija Džekulić, Slobodan Drašković, Priručnik za laboratorijske vežbe iz Elemenata automatskih sistema, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, 2022.

 4. Vera Petrović, Slobodan Drašković, Priručnik za laboratorijske vežbe iz Upravljanja dinamičkim sistemima, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, 2022

 5. Vera Petrović, Slobodan Drašković, Nenad Seljišta Priručnik za laboratorijske vežbe iz Upravljanja u realnom vremenu, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, 2022.

др Слободан Драшковић слика

др Слободан Драшковић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 09:00-11:00 (17.6.)
 • Уторак: 09:00-11:00 (18.6.)
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00