Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Slobodan Drašković

Obrazovanje

 • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Upravljanje procesima i obrada signala [2014-]
 • Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Signali i sistemi [2012-2014]
 • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Signali i sistemi [2008-2012]

Biografija

Rođen 26. februara 1989. godine u Kraljevu.

Matematičku gimnaziju u Kraljevu završio 2008. godine kao đak generacije.

Osnovne i master akademske studije završio 2012. i 2014. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Signali i sistemi, kod mentora prof. dr Željka Đurovića.

Doktorske studije upisao 2014. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul Upravljanje procesima i obrada signala, kod mentora prof. dr Željka Đurovića.

Obajvio 6 radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i koautor 2 priručnika izdata od strane Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija.

Radno iskustvo:

    2012. - Stručna praksa na katedri za električne mašine na Tehničkom Univerzitetu u Drezdenu.
    2012. - 2014. - Saradnik u nastavi na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.
    2014. - danas - Asistent na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.

Projekti:

    - Implementacija upravljačkog algoritma za proces liofilizacije (freeze-drying) na PLC uređaju, i implementacija i projektovanje SCADA sistema za interfejs sa mašinom.
    - Realizacija i projektovanje SCADA sistema i upravljačkih algoritama za HVAC sisteme.
    - Mentor EUROBOT ekipe “WE-SHARE Robotics“, organizacija i vođenje studenata kroz projektovanje i implementaciju raznih elektronskih kola, ploča, i upravljačkih algoritama mobilnih robota u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd.
    - Modernizacija laboratorije za automatsko upravljanjei razvoj razne laboratorijske opreme i aparatura košćenjem PLC uređaja i embeded sistema za edukaciju studenata u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd.

Nagrade i sertifikati:

    - Nagrada za najbolji rad mladog istraživača, 1st International  Conference  on  Electrical,  Electronic  and  Computing Engineering (IcETRAN 2014).
    - Sertifikat MikroTik Certified Network Associate, broj sertifikata 1502NA780, 27.02.2015.
    - Sertifikat MikroTik Certified Routing Engineer, broj sertifikata 1503RE047, 09.03.2015.
    - Sertifikat MikroTik Certified Academy Trainer, broj sertifikata ACTR0333, 15.06.2015.
    - Sertifikat/obuka SolidWorks Advanced course, broj sertifikata SO-00252, izdat od Solfins d.o.o. Beograd.
    - Sertifikat/obuka 2013 EECI Graduate School on Control – Control of Nonlinear Delay Systems and PDEs, 15.03.2013.

Reference

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Slobodan Drašković, Željko Đurović, Branko Kovačević, Vera Petrović. Statistics of Absolute Finite Differences: Autoregressive Model Case. Proceedings of 3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, June 13–16, 2016, pp. AUI4.4.1-5

 2. Slobodan Drašković, Goran Kvaščev, Željko Đurović, Vera Petrović, Branko Kovačević. Speech Signal Parameter Identification Using Adaptive Forgetting Factor. Proceedings of 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2015, Silver Lake (Srebrno Jezero), Serbia, June 8–11, 2015, pp. AUI2.1.1-5

 3. Slobodan Drašković, Goran Kvaščev, Vera Petrović, Željko Đurović, Branko Kovačević. A New Approach to Adaptive Non-stationary Signals Parameter Identification. Proceedings of 1st International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, June 2–5, 2014, pp. AUI1.6.1-5

 4. Emilija Kisić, Slobodan Drašković, Željko Đurović. Applied Statistics in Process Control and Monitoring. Zbornik radova konferencije MIT 2013, Vrnjačka Banja, 5-9. septembra 2013.

 5. Slobodan Drašković, Vera Petrović, Hranislav Milošević. Primena PLC kontrolera i SCADA sistema u industrijskim postrojenjima. Zbornik radova konferencije INFOTEH 2013, Jahorina, 20-22. marta 2013.

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Emilija Kisić, Vera Petrović, Slobodan Drašković. Primena T² multivarijabilnih kontrolnih dijagrama i skrivenih Markovljevih modela na ispitivanje stanja mlinova u termoelektranama. Zbornik 57. konferencije ETRAN, Zlatibor, 3-6. juna 2013, str. AU 2.4.1-5

MSc Slobodan Drašković slika

MSc Slobodan Drašković

Kabinet: 104

Elektronska pošta: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Ponedeljak: 15:00-16:00
 • Utorak: 11:00-12:00
Predmeti