Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Миле Петровић

Образовање

  • Докторске студије: Универзитет у Приштини, Електротехнички факултет , Електроника и телекомуникације  [1995]
  • Магистарске студије: Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Телекомуникације [1984 - 1988 ]
  • Основне академске студије: Универзитет у Приштини, Технички факултет , Електроника и телекомуникације [1973 - 1979 ]
  • Мастер струковне студије: , []

Биографија

Миле Петровић рођен је 1954. године у Белој Паланци. Дипломирао је 1979. године на Техничком факултету у Приштини, одсек електроника и телекомуникације. Магистрирао је 1988. године на Електронском факултету у Нишу одбраном магистарског рада: “Један нов нумерички метод за решавање тракастих водова“, а докторирао 1995. године, одбраном докторске дисертације: “Прилог анализи динамичког опсега камере са посебним освртом на камере високе резолуције“. Боравио је на стручним усавршавањима у Енглеској и Швајцарској. Служи се енглеским и руским језиком. Редовни је члан Европске академије наука и Српске академије иновационих наука. 

Од 1979. до 1989. године у Телевизији Приштина радио као инжењер почетник, техничко вођство и главни инжењер одржавања. Од 1989. до 1999. године у Радио Телевизији Србије (радио телевизија Приштина) радио је као технички директор телевизије Приштина и помоћник техничког директора Радио телевизије Србије. Године 1990. изабран за предавача на Електротехничком факултету Универзитета у Приштини, 1995. додине за доцента, 2001. године за ванредног професора, а  2006. године за редовног професора за начну област телекомуникације и информациони системи, односно за ужу научну област телевизијска техника. Од 2002. до 2009. године, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици обављао је дужност шефа катедре за електронику, аутоматику, телекомуникације и информатику. Од 2006. до 2009. године, председник је Стручног Већа за техничко технолошке науке на Универзитету у Косовској Митровици. Од 2006. до 2009.године, члан је Сената Универзитета у Косовској Митровици. Од 2000. до 2003. године радио је у Немачкој на развојним пројектима електромобила, где је за проналазак “Аутоматски пуњач са процесорском контролом“ 2003. године добио Златну плакету од стране Савеза проналазача и аутора техничких унапређења града Београда. Реализовао је преко 20 стручна пројекта из области телевизијске технике. За реализоване пројекте Покретна мини репортажна кола и Електронска монтажа помоћу ПС рачунара, 1993. и 1996. године добио је две годишње награде Радио Телевизије Србије. Од 1996. године, члан је међународног удружење SMPT (Society of Motion Picture and Television Engineers), са седиштем у Los Angelesu. Био је члан скоро свих техничких комисија Југослованске радио телевизије у СФРЈ и СРЈ и члан ЈУВАРТ-а. Резензент је у 4 часописа са Impact фактором. Завршио је три интернационална курса из области телевизијске технике у Лондону: Chyron 4, Camera Bosh KCA100 и Betacam CVC-5 camera. Има реализована и заштићена два патента: Серијска сабирница за контролу и управљање већим бројем дислоцираних уређаја и Аутоматски пуњач са процесорском контролом. Аутор је два универзитетска уџбеника, 4 практикума и преко 100 научних радова који су објављени у  међународним часописима и саопштени на конференцијама.

Референце

др Миле Петровић слика

др Миле Петровић

Kабинет: ХДТВ студио

Eлектронска пошта: petrovic.mile@yahoo.com

Консултације
  • Субота: 17:00-18:30
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00