Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Гордана Чоловић

Образовање

  • Основне академске студије: Технички факултет, Текстилно-машинско инжењерство [2000]
  • Магистарске студије: Технички факултет, Текстилно-машиснко инжењерство [2004]
  • Докторске студије: Факултет за индустријски менаџмент, [2007]

Биографија

Рођена 1963. године у Оџацима. Средњу текстилну школу завршила  у Осијеку, Вишу техничку текстилну школу у Београду 1986., Технички факултет "Михајло Пупин" смер текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, специјалистичке студије 2002. године смер текстилна конфекција. Стекла звање магистра техничких наука 2004 и  одбранила докторску дисертацију  на Факултету за индустријски менаџмент 2007. године.

Од 1987. до 2000. године радила је у Текстилног школи у Београду. Од 2001. ради у звању професора струковних студија за област текстилног инжењерства и индустријског менаџмента на Високој текстилној струковној школи за дизајн, технологију и менаџмент (садашњи Одсек АТУСС-а). Више од 15 година била је руководилац студијског програма Менаџмент у текстилној индустрији и  7 година главни и одговорни уредник научно-стручног часописа "Текстилна индустрија".

Аутор је 13 књига ( 3 на енглеском језику),  2 поглавља у међународним монографијама (Кина и Аустралија) и објавила је 180 стручних и научних радова. Власник је и консултантске агенције SE-ERGO. 

Члан је International Association of Engineers (Hong Kong), Савеза инжењера и техничара текстилаца Србије, Асоцијације експерата пословног и индустријског менаџмента Србије, 15 редакционих и организационих одбора, рецензент у 17 међународних часописа и екстерни оцењивач дисертација на неколико универзитета у Индији.

Поседује REFA, OSHA и IBM сертификате. 

Референце

др Гордана Чоловић слика

др Гордана Чоловић

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: gordanacolovic@gmail.com

Консултације
  • Уторак: 12-14 најава мејлом
  • Петак: 12-14 најава мејлом
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00