Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Gordana Čolović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Tehnički fakultet, Tekstilno-mašinsko inženjerstvo [2000]
  • Magistarske studije: Tehnički fakultet, Tekstilno-mašisnko inženjerstvo [2004]
  • Doktorske studije: Fakultet za industrijski menadžment, [2007]

Biografija

Rođena 1963. godine u Odžacima. Srednju tekstilnu školu završila  u Osijeku, Višu tehničku tekstilnu školu u Beogradu 1986., Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" smer tekstilno inženjerstvo tekstilno-mašinske struke, specijalističke studije 2002. godine smer tekstilna konfekcija. Stekla zvanje magistra tehničkih nauka 2004 i  odbranila doktorsku disertaciju  na Fakultetu za industrijski menadžment 2007. godine.

Od 1987. do 2000. godine radila je u Tekstilnog školi u Beogradu. Od 2001. radi u zvanju profesora strukovnih studija za oblast tekstilnog inženjerstva i industrijskog menadžmenta na Visokoj tekstilnoj strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment (sadašnji Odsek ATUSS-a). Više od 15 godina bila je rukovodilac studijskog programa Menadžment u tekstilnoj industriji i  7 godina glavni i odgovorni urednik naučno-stručnog časopisa "Tekstilna industrija".

Autor je 13 knjiga ( 3 na engleskom jeziku),  2 poglavlja u međunarodnim monografijama (Kina i Australija) i objavila je 180 stručnih i naučnih radova. Vlasnik je i konsultantske agencije SE-ERGO. 

Član je International Association of Engineers (Hong Kong), Saveza inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Asocijacije eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta Srbije, 15 redakcionih i organizacionih odbora, recenzent u 17 međunarodnih časopisa i eksterni ocenjivač disertacija na nekoliko univerziteta u Indiji.

Poseduje REFA, OSHA i IBM sertifikate. 

Reference

PhD Gordana Čolović slika

PhD Gordana Čolović

Kabinet: 511

Elektronska pošta: gordanacolovic@gmail.com

Konsultacije
  • Utorak: 12-14 najava mejlom
  • Petak: 12-14 najava mejlom
Predmeti