Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Психологија Шифра: 317209 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Овладавање основним психолошким појмовима. Упознавање са основним методолошким приступима проучавању личности. Стицање увида у основне психолошке оријентације.
Исход: Оспособљавање студената за практичну примену психолошких знања приликом обављања будућег позива.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Психологија као наука и струка; Личност
 2. Развој личности (развојне фазе); Адолесценција
 3. Учење, памћење, мишљење, интелигенција;
 4. Емоције;
 5. Мотивација; (Колоквијум)
 6. Појединац у друштвеној ситуацији; Комуникација
 7. Ментално здравље и ментална болест
 8. Модерне технологије и психички живот ( технологија и идентитет, интернет зависност)
Практична настава:
 1. Часови вежби се реализују у виду индивидуалних и групних облика наставе, дискусијом са студентима. Практични део укључује посматрање и укључивање у живот и рад предшколске установе у току седмодневне праксе и обављање посебних задатака
Литература
 1. Љубомир Жиропађа, Увод у психологију, Чигоја, Београд, 2016
 2. СулејманХрњица, Општа психологија са психологијом личности, Научна књига НОВА, Београд, 2005.
 3. Vizek- Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović- Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN
 4. Материјали са предавања
 5. Trebješanin, Ž., Dragović, A., Hanak, N. (2005). Uvod u psihologiju. Beograd: Naučna knjiga Nova.
 6. 5. Јаредић, Б. (2021). Стрес и ментално здравље на раду у помагачким професијама, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 149
 7. Kordić, B., Babić, L. (2014). Uvod u psihologiju. Beograd: CPP.
 8. Kaplan, F., Nova, N. (2022). Kultura internet mimova. Beograd: Fakultet za medije i komunikaciju.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
20

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (9)

личност

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

развој личности

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

адолесценција

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

pamćenje i zaboravljanje

др Биљана Јаредић, 13.05.2024., 3.26 MB

emocije

др Биљана Јаредић, 13.05.2024., 2.85 MB

psihologija nauka i struka nova

др Биљана Јаредић, 20.05.2024., 20.62 MB

motivacija

др Биљана Јаредић, 13.06.2024., 0.72 MB

fiziološke i psihološke potrebe

др Биљана Јаредић, 13.06.2024., 0.53 MB

socijalne potrebe

др Биљана Јаредић, 13.06.2024., 2.1 MB

Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења

Rezultati ponovljenog kolokvijuma

постављено: 13.06.2024.

Rezultati ponovljenog kolokvijuma- Psihologija

1. Jovan Novaković ELIN 7/23 4 poena

2. Dragan Mitrović ELIN 67/23 4

3. Miloš Bodo ELIN 50/23 4

4. Filip Tasić MIN 4/23 6

5. Vasilije Živković ELIN 74/23 7

6. Vladimir Jovanović RIN 38/23 18

7. Mihailo Gavrilović RIN39/23 18

8. Marija Vekić MIN 8/23 18,5

9. Stefan Đukać RIN 16/23 12

10. Aleksandar Cvetković RIN 2/23 14

11. Novak Bušatović RIN 57/23 13

12. Ilija Jeremijević ELIN 73/23 8

13. Marija Vitas MIN 25/23 6

14. Ivan Radmanović ELIN 71/23 6

15. Jovana Vasojević RIN 23/23 19

16. Matija Radisavljević RIN 59/23 17

17. Andrijana Stoševski RIN 63/23 17

18. Andrija Mijailović RIN 21/23 10

19. Ivan Pavlović ELIN 18/23 4

20. Luka Paulić RIN 14/23 10


Rezultat kolokvijuma i datum za ponovljeni

постављено: 29.05.2024.

Dragi studenti

U daljem tekstu naćićete  rezultate kolokvijuma. Ko nije zadovoljan brojem postignutih poena može ponovo polagati u subotu 8. 6. 2024. u 11h. Oni koji su zadovoljni brojem poena mogu doći u 12h kada se kolokvijum završi.

Srdačno prof. dr Biljana Jaredić

Rezultati kolokvijuma Psihologija (max20 poena)

1. Nikola Đurić ELIN 4/23- 15 poena

2. Zlatko Marjanović RIN 10/23- 14 poena

3. Uroš Rašković ELIN 48/23- 15 poena

4. Nemanja Anđelković RIN 36/23- 17 poena

5. Igor Ilić RIN 54/23- 17 poena

6. Marija Vitas MIN 25/23- 9 poena

7. Đorđe Roljić RIN 5/23- 14 poena

8. Aleksandra Milojković RIN 66/23- 12 poena

9. Vladimir Jovanović RIN 38/23- 9 poena

10. Stefan Đukić RIN 16/23- 8 poena

11. Miloš Bodo ELIN 50/23- 6 poena

12. Jovan Novković ELIN 7/23- 6 poena

13. Miloš Veličković ELIN 25/23- 14 poena

14. Igor Lekić RIN 15/23- 8 poena

15. Matija Radisavljević RIN 59/23- 2 poena

16. Sara Živojinović RIN 59/20- 20 poena

17. Aleksandra Jovanović ELIN 57/22- 12 poena

18. Marko Lalović RIN 40/23-11 poena

19. Vukašin Cvetković MIN 10/23-13 poena

20. Bojan Grujić RIN 4/23- 13 poena

21. Nenad Ćendić ELIN 54/23- 12 poena

22. Sanja Milovanović RIN 17/23- 20 poena

23. Vladimir Jevremović RIN 44/23-13 poena

24. Borisav Đorđević RIN 7/23- 16 poena

25. Saša Veličković 78/23- 18 poena

26. Saša Vulić RIN 25/23- 16 poena

27. Aleksandar Stanojević RIN 14/20- 17 poena

28. Milivoje Vlasonjić ELIN 64/19- 20 poena

29. Teodora Branković RIN 43/23- 20 poena

30. Ognjen Mitrović- RIN 24/23- 12 poena

31. Milan Gavrilov RIN 45/23- 16 poena

32. Aleksandar Kozomora ELIN 51/23-18 poena

33. Milenko Ilić ELIN 19/23- 15 poena

34. Marija Dimić RIN 62/23- 19 poena

35. David Stojanović RIN 11/23- 18 poena

36. Igor Novogradec MIN 11/22- 17 poena

37. Marko Mladenović RIN 9/23- 16 poena

38. Rastko Zlatić RIN 18/23- 20 poena

39. Ilija Jovanović RIN 49/23- 18 poena

40. Luka radovanović RIN 37/ 23- 20 poena

41. Nemanja Milić RIN 41/23- 12 poena

42. Slađan Stjanović ELIN 76/23- 10 poena

43. Miloš Tojagić RIN 3/23- 11 poena

44. Dalibor Simić ELIN 22/23- 18 poena

45. Jovan Lazić RIN 51/23- 15 poena

46. Stefan Stepanović RIN 65/23-17 poena

47. Igor Drapšin RIN 47/23- 20 poena

48. Milica Jovanović ELIN 23/23- 18 poena

49. Nemanja Puhalc 64/23- 12 poena

50. Nikola Stojanović RIN 28/22- 15 poena

51. Jana Tanasković RIN 73/23- 16 poena

52. Stefan Kostadinović RIN 32/23- 13 poena

53. Mladen Lalović RIN 58/23-20 poena

54. Miloš Radosavljević RIN 19/23- 16 poena

55. Boško Radivojević RIN 8/23- 18 poena

56. Katarina Ristić RIN 29/23- 20 poena

57. Igor Kuburović RIN 50/23- 17 poena

58. Mihailo Gavrilović RIN 39/23- 8 poena

59. Nepotpisani- 20 poena

60. Nepotpisani 19 poena


© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00