Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Видео уређаји и системи Шифра: 317304 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Студенти треба да овладају теоријским и практичним знањима потребним за напредно коришћење разноврсних уређаја у целом техничком ланцу од производње до репродукције видео сигнала, као и стицање напредних теоријских и практичних знања о свим фазама оспособљавања, имплементације и одржавања видео система: производња, обрада, мерење, тестирање и пренос видео сигнала, те повезивање уређаја и подсистема у комплексније видео системе различитих намена.
Исход: По завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да зналачки изврше одабир одговарајуће видео опреме спрам намене и одговарајуће је примене, инсталирају, повежу, тестирају, пусте у рад и користе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Теоретски принципи и историјски развој видео уређаја и система.
 2. Видео формати.
 3. Видео миксери.
 4. Видео матрице.
 5. Уређаји за процесирање видео сигнала.
 6. Уређаји за мерење видео сигнала.
 7. Студијске камере.
 8. Уређаји и системи за емитовање ТВ програма 1.
 9. Уређаји и системи за емитовање ТВ програма 2.
 10. Студијска расвета 1.
 11. Студијска расвета 2.
 12. Повезивање видео уређаја и система.
 13. Преносне камере и теренска расвета.
 14. ТВ студио.
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у потпуности прате и кроз практичан рад са видео уређајима и ситемима илуструју садржај теоретске наставе.
Литература
 1. J. Orlebar, The television handbook, Taylor & Francis, 2005.
 2. R.G. Gupta, TV Engineering and Video Systems, McGraw-Hill Education, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (11) Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (4)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00