Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Специјалне електричне инсталације Шифра: 317115 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Основна знања из електроенергетике, електричних инсталација, обновљивих извора енергије, нових енергетских технологија и управљања у реалном времену омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Стицање теоријских знања и практичних вештина у специјалним електричним инсталацијама.
Исход: Студенти ће бити оспособљени основама за пројектовање специјалих електричних инсталација.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Електричне инсталације напајања и комуникација у дистрибуираним системима за управљање и надзор који се заснивају на примени програмабилних логичких контролера.
 2. Избор каблова за повезивање сензора и сигнала са одговарајућим модулима који се могу примењивати у индустријском или јавном сектору.
 3. Повезивање командних табли, управљачких палица, операторских панела у управљачки систем.
 4. Прорачун дисипације и опреме за климатизацију у електричним инсталацијама.
 5. Електричне инсталације телекомуникацијских објеката.
 6. Умрежавање компоненти електричне инсталације помоћу IoT (Internet of Things) концепта.
 7. Прорачун струја кратких спојева у мрежама са дистрибуираним изворима електричне енергије.
 8. Енергетска ефикасност у електричним инсталацијама.
 9. Избор заштитне опреме и каблова у електричним инсталацијама са енергетским претварачима.
 10. Избор и прорачун каблова у мобилним електричним инсталацијама (кранови, лифтови).
 11. Избор и прорачун компоненти за бежични пренос енергије на малим растојањима.
 12. Полупроводничке (Solid-state) енергетске и заштитне компоненте (контактори, релеји).
 13. Заштита од грешке услед варничења и електричног лука у електричним инсталацијама.
 14. Прорачун поузданости у електричним инсталацијама напајања и комуникација.
 15. Електромагнетна компатибилност у електричним инсталацијама.
Практична настава:
 1. Практична настава у потпуности прати програм предавања.
Литература
 1. З. Радаковић, М. Јовановић, Специјалне електричне инсталације ниског напона, Београд, 2008.
 2. Г. Дотлић, Електроенергетика кроз стандарде, законе, правилнике и техничке препоруке, Београд, 2009.
 3. Gunter G. Seip, Electrical Installation Handbook, John Wiley and Sons, MCD Verlag, 2000.
 4. Westerman-Електротехнички приручник, Грађевинска књига, 2003
 5. Schlabbach Jurgen, Short Circuit Currents, Published by IEE (2005), ISBN 10: 0863415148.
 6. Ismail Kasikci, Short Circuits in Power Systems: A Practical Guide to IEC 60909-0 Wiley-VCH; 2nd Edition, ISBN-10: 3527341366.
 7. Siemens AG, Planning of Electric Power Distribution- Technical Principles, © 2015 Siemens AG, Publicis Pixelpark, Erlangen.
 8. Application manual - Arc fault detection devices AFDD, OEZ s.r.o., Letohrad.
 9. Solid State Relays & Contactors, Catalog 06/2014, © 2017 Crydom Inc.
 10. Ki Young Kim, Wireless Power Transfer – Principles and Engineering Explorations, ISBN 978-953-307-874-8, 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)

Резултати испита - Јун 2018

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00