Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сензори и актуатори Шифра: 140307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да се студенти упознају са принципима рада, специфичним конструкцијама и методама испитивања најзаступљенијих сензора и актуатора у савременим возилима.
Исход: По положеном испиту студенти ће бити оспособљени да изврше правилну проверу исправности сензора и актуатора на савременим возилима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Сензори на возилима (основни термини, подела, криве излазних сигнала сензора, степени интеграције, перспективе развоја). Конструкција, принцип рада, дијагностичка комуникациона и осцилоскопска мерења, грешке и последице по рад електронских система на возилу:
 2. Сензори температуре.
 3. Сензори позиције.
 4. Сензори броја обртаја и брзине.
 5. Сензори убрзања и вибрација.
 6. Сензори притиска.
 7. Сензори силе/момента.
 8. Сензори протока.
 9. Сензори концентрације гаса (Ламбда сонде).
 10. Специфични оптоелектронски сензори (сензори кише, сензори за детекцију објеката, сензори запрљаности фарова).
 11. Актуатори на возилима (основни појмови, подела, примена и перспективе развоја).
 12. Релеј и електромагнетни вентили.
 13. Бризгачи на ото моторима.
 14. Бризгачи на дизел моторима.
 15. Индукциони калем.
Практична настава:
 1. Изводи се у лабораторији на савременим возилима уз коришћење напредних комуникационих и дијагностичких уређаја. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из сензора и актуатора на возилима, према конципираним задацима у Приручнику.
Литература
 1. Матијевић В., Матијевић Д., Сензори и актуатори – приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд 2016.
 2. BOSCH: Automotivesensors, Robert Bosch GmbH, 2002.
 3. BOSCH: Automotive electrics/Automotive electronics, Fifth Edition,Robert Bosch GmbH, 2007.
 4. BOSCH: Automotive Handbook, Eighth Edition,Robert Bosch GmbH, 2011.
 5. М. Поповић, Сензори и мерења, 3. издање, ВЕТШ, Београд, 2000.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Презентација предмета (1)

Senzori i aktuatori, prezentacija predmeta

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (11)

P1- Uvod u senzore na vozilima

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P2 - Senzori temperature

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P3 - Senzori pozicije 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P4 - Senzori pozicije 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P5 - Senzori brzine i broja obrtaja

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P6 - Senzori ubrzanja i vibracija

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P7 - Senzori pritiska

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P8 - Senzori protoka

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P9 - Senzori koncentracije

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P10 - Aktuatori na vozilima 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

P11- Brizgači

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (2)

Rezultati 1. kolokvijuma

мр Милија Џекулић, 03.12.2022., 0.19 MB

Rezultati 2. kolokvijuma

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099