Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мултимедијална продукција Шифра: 162507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов:
Циљ: Упознавање са професионалним технологијама и техникама обраде текста, аудиа, слике и видеа.
Исход: Студент ће бити оспособљен за професионалну реализацију мултимедијалних садржаја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Мултимедијски појмови и терминологија, историјски и технолошки преглед мултимедијских дисциплина.
 2. Текст у мултимедију, типографске одреднице, програми за титловање, филмске и тв шпице.
 3. Слика и илустрација у мултимедију, дизајн статичних слика, телопа и цртежа.
 4. Фото-монтажа, методе селекције и екстракције, методе стапања слојева.
 5. Снимање линеарног монтажног видеа. Осветљавање, композиција, планови, ракурси. Монтажни радни процес.
 6. Елементи филмског језика режије и монтаже. Кадрирање, оријентације и тајминг.
 7. Технологија филмске и видео монтаже. Линеарна и нелинеарна монтажа.
 8. Уметност режије и монтаже. Типови филмске монтаже. Телевизијска монтажа.
 9. Звук у мултимедију. Технологије и технике снимања, симулације и обраде дигиталног звука за видео.
 10. Филмска и видео анимација. Компјутерска анимација и ефекти. Симулације природних феномена.
 11. Дигитални композит, лутајућа маска и специјални ефекти.
 12. Снимање пред плавим екраном и дигитални композит.
 13. Снимање пред зеленим екраном и дигитални композит.
 14. Технологије дигиталног композита и колор корекције.
 15. Драматургија и пројектна документација визуелно-аудитивног причања приче.
Практична настава:
 1. Упознавање и рад у програмима за титовање и обраду текста.
 2. Екстеријер: фотографисање актера и позадине за текст.
 3. Лабораторија: програм за обраду фотографија, слика и текста.
 4. Лабораторија: фото-монтажа, интеграција текста и актера у позадину.
 5. Лабораторија: технологије селекција и екстракције визалних елемената.
 6. Студио: кадрирање и снимање линеарног монтажног радног процеса.
 7. Студио: кадрирање и снимање нелинеарног видео садржаја.
 8. Лабораторија: монтажа линеарног садржаја.
 9. Лабораторија: монтажа нелинеарног садржаја.
 10. Лабораторија: монтажа слике и звука.
 11. Лабораторија: финализација студентске филмске приче.
 12. Екстеријер или ентеријер: снимање позадине за композит.
 13. Студио: снимање актера пред плавим екраном.
 14. Студио: снимање акције два актера пред зеленим екраном.
 15. Лабораторија: финализација и колор корекција композита.
Литература
 1. Steven Katz, Shot by Shot, Visualizing from Concept to Screen, Michael Wiese Productions, 1991.
 2. Ken DancygerThe Technique of Film and Video Editing, 4th ed. Amazon.com, 2009.
 3. Ken Dancyger, Trick Photography and Special Effects. Focal, 2007
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
60
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00