Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електротехника Шифра: 101007 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов:
Циљ: Стицање основних знања из области електротехнике.
Исход: Познавање начина рада и карактеристика генератора, отпорника, калема и кондензатора у мрежама са временски константним и простопериодичним струјама, познавање основних постулата електростатике и електромагнетизма.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Електричне мреже са временски константним струјама: Електрична струја, струјно коло, електрична отпорност, отпорници и проводници
 2. Електричне мреже са временски константним струјама: Електрични рад и снага;извори електричне струје; Кирхофови закони.
 3. Електричне мреже са временски константним струјама: Решавање електричних мрежа; методе електричних мрежа: Метод контурних струја.
 4. Електричне мреже са временски константним струјама: Решавање електричних мрежа; тренсфигурисање групе отпорника; трансфигурације реалних генератора.
 5. Електричне мреже са временски константним струјама: теореме електричних мрежа:Тевененова теорема
 6. ,Електричне мреже са временски константним струјама: Решавање електричних мрежа;теореме електричних мрежа: теорема суперпозиције
 7. Електромагнетизам: Магнетно поље; магнетно поље струјних контура у вакуму
 8. Електромагнетизам: Магнетске особине матерјала; електромагнетна индукција
 9. Електромагнетизам: Индуктивни елементи и индуктивност
 10. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Мрежа са простопериодичним струјама; R елементи (редна и парлелна веза)
 11. Електричне мреже са простопериодичним струјама: L и C елементи(редна и парлелна веза); снага и фактор снаге
 12. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Основни појмови при промени радног режима у електричним мрежама
 13. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Решавање електричних мрежа;
Практична настава:
 1. Прати програм предавања.
Литература
 1. А. Ђорђевић: Основи електротехнике 1 – Електростатика, Академска мисао, Београд, 2007.
 2. А. Ђорђевић: Основи електротехнике 2 – Сталне струје, Академска мисао, Београд, 2007
 3. С. Крстић, И.Ђукић:Збирка задатака из електротехнике - Електростатика - Временски непроменљиве електричне струје, ВИШЕР, Београд, 2014.
 4. С. Крстић, И.Ђукић:Збирка задатака из електротехнике - електромагнетизам - временски променљиве електричне струје, ВИШЕР, Београд, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (2)

Електротехника

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Електротехника

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (20)

1 - Електростатика

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

2 - Временски непроменљиве електричне струје

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

3 - Магнетизам

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

4 - Временски променљиве електричне струје

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Електростатика 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Електростатика 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Електростатика 3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Једносмерне струје 1 проф. Александра Грујић

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Једносмерне струје 2 проф. Александра Грујић

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Једносмерне струје 3 проф. Александра Грујић

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Електромагнетика

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Периодичне величине (1)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Комплексни рачун (2)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Отпорник у простопериодичном режиму (3)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Идеални калем (4)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Идеалан кондензатор (5)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Редна R, L, C веза (6)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Редна веза два пријемника (7)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Адмитанса (8)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Паралелна веза два пријемника, снага (9)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (14)

Аудиторне вежбе 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 5

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 6

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 7

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 8

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 9

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 10

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 11

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 12

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 13

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Аудиторне вежбе 14

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Преузимања (8)

1 - Математички подсетник

др Соња Крстић, 19.03.2018., 0.31 MB

Први колоквијум 15112019 решења

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Увид у радове првог колоквијума СП НЕТ, АСУВ и ЕИ одржаће се у понедељак 25.11.2019 у кабинету 601

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Лабораторијска вежба 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Лабораторијска вежба 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Лабораторијска вежба 3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Лабораторијска вежба 4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Пример 2. колоквијума

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (7)

Резултати првог колоквијума СП НЕТ и ЕИ одржаног 2.11.2020 код проф. А.Грујић

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати првог колоквијума СП ЕЛИТЕ одржаног 2.11.2020

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

1. колоквијум сп АВТ - 2.11.2020

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати новембарског рока Електротехника код проф. Грујић

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати првог колоквијума СП РТ - 02.11.2020.

др Соња Крстић, 10.11.2020., 0.02 MB

1. колоквијум - резултати сп АВТ - одвојено по областима

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

2. колоквијум - резултати сп АВТ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00