Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Лабораторије

За потребе наставе Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија на располагању је седам општенаменских рачунарских лабораторија, са по 20 рачунара и једна општенаменска лабораторија са 60 рачунара. Поједине лабораторије имају и додатну специјализовану опрему. Лабораторије су означене бројевима просторија у којима се налазе.

Рачунарске лабораторије

ЛАБОРАТОРИЈА 103

20 рачунара конфигурације:

 • Intel Quad-Core 3,5 GHz
 • 4 GB RAM
 • 500 GB HD
 • оперативни систем Windows 7 

ЛАБОРАТОРИЈА 112

21 рачунар конфигурације: 

 • Intel pentium V 3,5 GHz 
 • 1 GB RAM
 • 500 GB HD
 • оперативни систем Windows 7 и Debian/GNU Linux

ЛАБОРАТОРИЈА 402

21 рачунар конфигурације:

 • Intel Quad-Core 3,6 GHz
 • 4 GB RAM
 • 500 GB HD
 • оперативни систем Windows 10 и Debian/GNU Linux

ЛАБОРАТОРИЈА 403

21 рачунар конфигурације:

 • Intel Core i3-4160 CPU@ 3,6 GHz
 • 8 GB RAM
 • 1 TB HDD
 • оперативни систем Windows 8.1 и Debian/GNU Linux 14.04
 • 10 развојних система за микроконтролер Motorola 68HC11 (Микрорачунари) и Intel 8086 (Архитектура и организација рачунара 2)
 • паметна табла LexiBoard 10Touch

ЛАБОРАТОРИЈА 404

20 рачунар конфигурације:

 • 12 рачунара са i7 процесором
 • 8 рачунара са  i5 процесором
 • 8 GB RAM
 • 1 TB HD
 • Ubuntu 18.04

ЛАБОРАТОРИЈА 409

20  рачунара конфигурације:

 • Intel Quad-Core 3,8 GHz
 • 4 GB RAM
 • 1 TB HD
 • оперативни систем Windows 10 и Debian/GNU Linux
 • Пројектор Epson EB-X62

ЛАБОРАТОРИЈА 506

21 рачунар конфигурације:

 • Intel pentium V 3,6 GHz
 • 4 GB RAM
 • 500 GB HD
 • оперативни систем Windows 10 и Debian/GNU Linux

ЛАБОРАТОРИЈА 509

20 рачунар конфигурације: 

 • Intel pentium V 3,6 GHz 
 • 8 GB RAM
 • 1 TB HD
 • оперативни систем Windows 10 и Debian/GNU Linux

ЛАБОРАТОРИЈА 607

60 mini- PC рачунара конфигурације + један „класични десктоп- професорски“:

 • Intel Dual Core N300 1,04 GHz (Intel (R) Celeron (R) CPU N3000 1,04 GHz)
 • 4 GB RAM 600 GB HD
 • Оперативни систем Windows 10 Education и Linux Ubuntu
 • „Професорски десктоп“ рачунар: (Intel i3-6100, DDR4 8GB, 1TB Seagate Barracuda

Специјализоване лабораторије

АУДИО СТУДИО

Аудио студио чини: 5.1 контролна режија, стерео контролна режија и студио за снимање звука. 5.1 контролна режија је ексклузивни простор, који по свом изгледу, опремљености и функционалности представља искорак у просторима сличне намене у нашој средини. Опремљена је системом за 5.1 мониторинг Dynaudio Air 15 који представља индустријски стандард у пољу филмске продукције. Поред наведеног система инсталиран је и алтернативни стерео мониторинг Tannoy System 800A. Оба система су повезана са аналогном аудио миксетом Allen Heath GS-R24m која се користи за комплетну обраду аудио сигнала и као интерфејс за снимање и продукцију аудио материјала у комбинацији са Apple Mac Pro рачунаром на ком су смештени потребни софтвериза снимање и постпродукцију (Avid ProTools, Steinberg Cubase, Apple Logic, Presonus StudioOne). У циљу постизање квалитетније постпродукције, 5.1 контролну режију чини и мноштво уређаја за фреквенцијску, динамичку и временску обраду сигнала (dbx, Lexicon, TC Electronic, Tegeler, TL Audio, итд). Стерео контролна аудио режија је опремљена Digidesign ProTools HD3 системом који укључује 3 картице за обраду аудио сигнала смештене у Apple Mac Pro рачунар, Avid HD I/O 16-канални аудио интерфејс и Digidesign C24 контролер.

Студио за снимање опремљен je студијским сетом микрофона највишег квалитета и познатих произвођача као што су: Neumann, AKG, Sennheiser, Shure, AudioTechnica. Сви простори су сигналним инсталацијама повезани у једну функционалну целину, чиме је постигнута велика флексибилност у функционисању студија. Аудио студио може се користити за реализацију захтевних пројеката: снимања музичких албума, озвучавања филмова, анимација, видео радова и сл.

МУЛТИМЕДИЈАЛНА РАЧУНАРСКА ЛАБОРАТОРИЈА (просторија 310)

Мултимедијална рачунарска лабораторија представља акустички обрађен простор опремљен са: iMac рачунарима новије генерације, софтверима за видео и аудио продукцију, те FullHD пројектором. Лабораторија је повезана са осталим аудио и видео лабoраторијама СП АВТ. Примена наведене опреме омогућава извођење наставе коришћењем најсавременијих хардверских и сотверских алата и пружа наставном особљу могућност да примени најсавременије методе у образовању у области мултимедија и омогућава студентима да се образују користећи савремене алате у области обраде слике и звука и да синтетизују наведене области, што је неопходан предуслов за рад у области мултимедија.

СТУДИО ЗА АНИМАЦИЈУ

Студио за анимацију је опремљен светлећим столовима за класичну анимацију док се за компјутерску анимацију и обраду слике користи Мултимедијална рачунарска лабораторија опремљена најсавременијим софтвером Autodesk Мaya као и Adobe пакетом.

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДИГИТАЛНИ ХД ТВ СТУДИО

Мултимедијални дигитални ХД ТВ студио састоји се од више просторија везаних у једну функционалну целину налик правој савременој телевизији, то су контролна режија, студио за снимање, новинарски деск, шминкерница и машинска соба.Контролну режију чини велики мониторски зид за праћење свих видео сигнала који долазе кроз савремени видео миксер BlackMagic ATEM2 као и пратећи рачунари за управљање видео системом и репродукцију/снимање аудио и видео садржаја. Студио за снимање је опремљен JVC FullHD камерама потпуно прилагођеним студијским радом (даљинске контроле, сигнализација, комуникација са режијом, итд). Такође опремљен је широким дијапазоном расветних тела (халогена, флуоресцентна, ЛЕД). С обзиром на то да је телевизијски студио повезан инсталацијама са 5.1 контролном аудио режијом, често се користи за захтевнија аудио снимања.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АУТОМАТИКУ (просторија 102)

Лабораторија за аутоматику је предвиђена за извођење вежби из предмета сродних аутоматици и системима аутоматског управљања, и стицања практичних и применљивих знања из ових области. Вежбе које се одржавају у овој лабораторији омогућују студентима да стекну опширна знања о сензорима и актуаторима у аутоматици и представљају основ даљег учења о системима аутоматског управљања, као и практична знања из примене PLC (Programmable Logic Controller) контролера и “SCADA” (Supervisory Control And Data Acquisition) система у савременим системима аутоматског управљања и надгледања. У лабораторији се налазе по пет PLC контролера марке “FATEK” и “OMRON” и 10 PLC контролера марке "SIEMENS" са прекидачким панелима и разним додатним модулима као што су аналогно-дигитални конвертори, модули за мерење температуре (заједно са комплетном апаратуром која симулира рад сушаре), модул за комуникацију са контролером путем мобилне мреже и SIM картице, фреквенцијски регулатори (заједно са компелтном апаратуром за управљање моторима),итд. Поред PLC уређаја у лабораторији се налази и 11 National Instruments аквизационих картица са додатним модулима за мрење и регулацију температуре, мерење масе и управљање пнеуматским елементима.

Уз сваки од ових контролера се налази по један рачунар путем којег се врши програмирање контролера. Вежбе су планиране да се раде самостално, на самим контролерима, уз надзор предметних сарадника и демонстратора. Поред ових контролера, који су намењени изради лаб вежби, у лабораторији се налази и апаратура која симулира рад пуњења флаша, PLC контролер марке “SCHNEIDER”, итд. који су део дипломских радова старијих студентата и које је могуће искористити за даљу надоградњу и усавршавање (као тема неког новог дипломског рада). Након завршетка вежби у овој лабораторији студенти ће имати практична знања из пројектовања и реализације аутоматских система управљања и надгледања у индустрији.

10 рачунара конфигурације:

 • Intel i3-6100 3.70 GHz
 • 8 GB RAM
 • 1 TB HDD
 • оперативни систем Windows 10

10 рачунара конфигурације:

 • Intel i3-3220 3.30 GHz
 • 8 GB RAM
 • 500 GB HDD + 120 GB SSD
 • оперативни систем Windows 10

ЛАБОРАТОРИЈE ЗА ВОЗИЛА

Лабораторијe за возила налазе се на дворишној страни школе чиме је омогућен директан приступ возилима. Лабораторије су просторно организоване и опремљене тако да чине окружење које у потпуности одговара радним местима у области испитивања, одржавања и ремонта моторних возила. Сви уређаји који се користе подржавају могућност приказа садржаја екрана помоћу пројектора, што олакшава реализацију и повећава квалитет наставе када се ради са великим групама студената.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ВОЗИЛА 1 (ЛВ-1)

Лабораторија за возила 1 је простор у коме се одржавају лабораторијске вежбе и обуке са уређајима за мерења и дијагностиковање неисправности на електронским системима и уређајима у возилима. У лабораторији се налази следећа опрема:

 • комуникациони интерфејс Bosch KTS 570 са двоканалним осцилоскопом,
 • Bosch-ов комуникациони интерфејс последње генерације - KTS 560,
 • самостални комуникациони уређај са екраном осетљивим на додир и двоканалним осцилоскопом - Bosch KTS 670,
 • двоканални наменски осцилоскоп - мотортестер Bosch FSA 750 са могућношћу мерења високих напона система за паљење, притиска, температуре итд,
 • четвороканални наменски осцилоскоп - Piscoscope Advanced Kit,
 • уређај за мерење буке и вибрација на возилима - Picoscope NVH,
 • мултиметар за испитивање инсталација на електричним и хибридним возилима - Bosch FSA 050,
 • испитивач за акумулаторе - Bosch BAT 131,
 • уређај за дијагностику система за контролу притиска у пнеуматицима - Bosch TPA 200,
 • анализатор састава издувних гасова бензинских и дизел мотора - Bosch BEA 350 и RTM 430,
 • уређај за испитивање електромагнетних бризгаљки бензинских мотора сопствене производње,
 • и различити мали уређаји: општенаменски мултиметри, пуњач акумулатора, уређај за комуникацију са рачунарима за погон на ТНГ итд.

За потребе лабораторијских вежби, испитивања и развоја у лабораторијама се користе и следећа возила:

 • VW Polo 9N3 1.2 са бензинским мотором и убризгавањем у усисни вод,
 • VW Passat 3C2 2.0 FSI са бензинским мотором и убризгавањем директно у цилиндар,
 • Toyota Prius XW20 са хибридним погоном,
 • Smart Fortwo Coupe 450 са бензинским мотором - предвиђен за конверзију на електрични погон и
 • RIMO Michael SchumacherIndoor Kart са BLDC електричним мотором снаге 3kW.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ВОЗИЛА 2  (ЛВ-2)

Лабораторија за возила 2 је након реконструкције и проширења претворена у сервисну линију пуног формата са следећом опремом:

 • мерни ваљци за испитивање силе кочења - Bosch BSA 4311,
 • маказаста дизалица носивости 4 тоне са подизном платформом исте носивости, обртним плочама за предњи мост и клизним постољима за задњи мост - Werther Saturnus EV40 ATLT,
 • уређај за подешавање геометрије трапа са 3D технологијом мерења - Werther Seros 9000 3D,
 • сервисна станица за клима-уређаје на возилима Ariazone 5001.

Мерења на школским возилима се врше и помоћу разноврсних алата: испитивача заптивености цилиндра, манометара за мерење компресионог притиска код дизел и бензинских мотора, манометра за мерења у нископритисним инсталацијама горива, уређаја за испитивање и подешавање механичких бризгаљки дизел мотора. Осим тога, лабораторије за возила 1 и 2 су опремљене свим неопходним механичарским и електричарским, као и мерним алатима и инструментима. Показне вежбе и мерења се врше и на више демонстрационих мотора на покретним постољима, аутоматским и мануелним мењачима, електропокретачима, алтернаторима,моторним рачунарима, као и другим механичким, електричним и електронским склоповима. 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (просторија 203)

Савремена лабораторија, опремљена за практичну обуку студената из предмета струковних студија који припадају области електронике и телекомуникација. Лабораторија располаже са десет радних столова. Сваки радни сто је предвиђен за два студента. На специјализованим радним столовима је изведена потребна инсталација за напајање опреме, као и за повезивање са рачунарском мрежом. Просторија Лабораторије за електронику је опремљен клима-уређајем, пројектором и таблом. На сваком радном столу се налазе потребни лабораторијски инструменти (дигитални осцилоскоп, генератор сигнала, универзална подножја за моделовање електронских кола) и рачунар повезан на Интранет ВЕТСНЕТ.

Посебно радно место је намењено за студенте који су за свој завршни рад изабрали неки од предмета из области електронике.

Спецификација опреме:

 • ProtoBoard PB-02 2.
 • Генератор сигнала DioGen 003
 • Дигитални мултиметар Mastech MS-8268
 • Логички анализатор LAF-001
 • Дигитални осцилоскоп Owon SDS7102
 • Осцилоскоп Tektronix TDS-1012
 • Фреквенцметар LAF-001
 • Рачунар Hardware:Intel(R)Core(TM)i3-2100 CPU@3,1GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, AtiRadeon HD 5450, ASUS Xonar DG Audio Device, TFT 19” Software: Windows 7 Professional 64-bit, LAF, Microchip MPLab, ICProg, Mpasmwin, Mikrotik Winbox
 • 24 мрежна прикључка+WiFi 3COM, Cisco
 • Пројектор Epson EB-X62
 • Рутер Mikrotik RouterBoard RB951
 • Мобилни телефон LG-D802
 • Мобилни телефон LG Nexus
 • Таблет Asus Memopad 7
За потребе израде завршних радова, развоја намеских модула за потребе одржавања лабораторијских вежби и одржавање специјализованих лабораторијских вежби лаборатоарије располажу и са специјализованим лабораторијским инструментима и опремом:
 • Осцилоскоп Agilent DSA90404A Infiniium High Performance Oscilloscope
 • Осцилоскоп Agilent MSOX2012A Oscilloscope
 • Генератор сигнала Agilent E8257D PSG Analog Signal Generator
 • Логички анализатор Tektronix TLA6403 Logic Analyzer
 • Анализатор спектра сигнала Rohde&Schwarz R&S®FSV30 Signal and Spectrum Analyzer
 • Дигитални мултиметар Agilent 34401A Digital Multimeter
 • Термовизијска камера FLIR i7 Infrared Camera

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА MЕРЕЊА И АУДИОЕЛЕКТРОНИКУ (просторија 204)

Савремена лабораторија, опремљена за практичну обуку студената из предмета струковних студија који припадају области мерења у електроници и телекомуникацијам, као и аудиоелектронике. Лабораторија располаже са десет радних столова. Сваки радни сто је предвиђен за два студента. На специјализованим радним столовима је изведена потребна инсталација за напајање опреме, као и за повезивање са рачунарском мрежом. Просторија Лабораторије за електронику је опремљен клима-уређајем, пројектором и таблом. На сваком радном столу се налазе потребни лабораторијски инструменти (осцилоскоп, генератор сигнала, универзална подножја за моделовање електронских кола) и рачунар повезан на Интранет ВЕТСНЕТ.

Лабораторијски инструменти и помоћна опрема:

 • ProtoBoard PB-02
 • RLC Metar CEM DT-9935
 • Аквизициони модул National Inst.USB-6009
 • Генератор сигнала DioGen 003
 • Дигитални мултиметар Mastech MS-8268
 • Дигитални мултиметар Sanwa True RMS PC510A
 • Извор једн. напона Conrad PS-2403D
 • Извор једн. напона JN-001
 • Логички анализатор LAF-001
 • Осцилоскоп Chauvi Arnoux CA-904
 • Осцилоскоп Hameg HM-303-6
 • Осцилоскоп Owon PDS-7102T Фреквенцметар LAF-001
 • Рачунар Dell Vostro 200, TFT 17” Software: Windows 7 Professional 32-bit, LAF, Microchip MPLab, ICProg
 • Пројектор Epson EX-X27
 • 11 мрежних прикључка 3COM

ВИШЕНАМЕНСКА МОДУЛАРНА ЛАБОРАТОРИЈА (просторија 209)

Савремена лабораторија, опремљена за практичну обуку студената из предмета струковних студија који припадају области електротехнике и електронике, као и рачунарским областима. Лабораторија располаже са десет радних столова. Сваки радни сто је предвиђен за два студента. На специјализованим радним столовима је изведена потребна инсталација за напајање опреме, као и за повезивање са рачунарском мрежом. Просторија лабораторије је опремљена клима-уређајем, пројектором, таблом и елементом за одлагање опреме која се не тренутно не користи. На сваком радном столу се налазе потребни лабораторијски инструменти (осцилоскоп, генератор сигнала, мултиметар, универзална подножја за моделовање електронских кола) и рачунар повезан на Интранет ВЕТСНЕТ. У зависности од намене у току семестра сваки радни сто може располагати са једним или са два рачунара.

Лабораторијски инструменти и помоћна опрема:

 • ProtoBoard са извором једносмерног напона PB-01
 • Дигитални мултиметар PeakTech 2015
 • Генератор сигнала DioGen 003
 • Осцилоскоп Chauvi Arnoux CA-902
 • Осцилоскоп Chauvi Arnoux CA-904
 • Осцилоскоп LG OS-5020
 • Рачунар Hardware:Intel(R)Core(TM)i3-4160 CPU@3,6GHz, 8GB RAM, TFT 20” Software: Windows 8.1 Professional 64-bit
 • Пројектор Epson EB-X27
 • Наменски модул за вежбе из електротехнике за електромагнетику.
 • Наменски модул за вежбе из електротехнике за наизменичне струје.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊА (просторија 602)

Лабораторија за електричне инсталације и осветљења налази се на шестом спрату Школе. Лабораторија је капацитета 20 места опремљена са 20 рачунара конфигурације:

 • Intel® Core™ i3-6100U Processor (3M Cache, 2.30 GHz)
 • 16 GB RAM 1 TB HD
 • Оперативни систем Windows 10 и Debian/GNU Linux.
Лабораторија је опремљена лабораторијским сетом са 4 извора светлости различите технологије и орманом за компензовање њихове реактивне снаге и мерење електричних величина светиљки. У склопу лабораторије је и алуминијумаска концертна рампа ширине 7 метара и висине 3 метра са позадинским LED RGB осветљењем контролабилним преко Android апликације.


Рампи су инсталирани савремени уређаји за сценску расвету: ·

 • INVISION Stage Par 64 Black (36 x 1W RGB) 4 комада ·
 • Ultrabeam 260 lighting moving head 2 комада ·
 • LED RGB екран са 10x6 поља 1 комад

Опрема је повезана са рачунаром за контролу и програмирање бежично преко DMX протокола, а међусовно помоћу каблова са XLR конекторима. Током лабораторијских вежби студенти се могу непосредно упознати са изгледом, конструкцијом и принципима рада различите нисконапонске опреме која се користи у електричним инсталацијама (прекидачи, релеји, контактори, стезаљке, проводници...).

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ (просторија 603)

Лабораторија за обновљиве изворе енергије налази се на шестом спрату. Лабораторија садржи 18 рачунарских места конфигурације рачунара:

 • intel i3,
 • 8GB DDR4 RAM,
 • HDD1TB
 • monitor Philips 21.5"
 • фотонапонски панел од монокристалног силицијума снаге 80W,
 • фотонапонски панел од поликристалног силицијума снаге 255W
 • ветрогенератор од 200 W
 • одговарајућу аквизиционо-мерну електронику за приказ резултата.

Лабораторија садржи у свом склопу и регулатор пуњења са МППТ технологијом, две акумулаторске батерије, симулатор сунца, инвертор, фреквентни регулатор и асинхрони мотор снаге 370W. У оквиру лабораторије, налази се и тренажер чисте енергије, који поред специјализованог управљачког софтвера садржи следеће елементе: два фотонапонска панела од аморфног силицијума снаге 1.2W, ветрогенератор снаге 1.2W, два генератора водоника снаге по 1.16W, паковање горивних ћелија снаге 1W, луксметар и анемометар. Извођењем лабораторијских вежби студентима је омогућено да снимају струјно-напонске карактеристике и карактеристике снаге фотонапонског панела, предвиђени су огледи празног хода и кратког споја ветрогенератора, као и оглед рада ветрогенератора у систему са акумулаторским батеријама са графичким приказом карактеристике снаге и струјне карактеристике. Такође, студентима је омогућено да уз помоћ генератора водоника производе различите количине водоника, које као гориво користи горивна ћелија, која затим, на свом излазу, производи електричну енергију за напајање потрошача. Уз помоћ опреме у склопу тренажера чисте енергије студентима се пружа и могућност да симулирају хибридни систем са различитим облицима и начинима претварања енергије.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И ПРЕТВАРАЧЕ (просторија 604)

Лабораторија за електричне машине и претвараче се налази, на шестом спрату Школе, у непосредној близини осталих енергетских лабораторија. Опремљена је са 10 радних места, предвиђених за по два студента. Конфигурација рачунара је:

 • Intel® Core™ i3-2100 Processor (3M Cache, 3.10 GHz)
 • 4 GB RAM
 • 500 GB HDD
 • оперативни систем Windows 7 Pro

Радна места имају рачунаре, објекте испитивања, одговарајуће напајање, као потребну мерну и заштитну опрему. Поред тога, постоје и три издвојена радна места, намењена за испитивање електричних машина (синхроних генератора, асинхроних мотора, мотора једносмерне струје и трансформатора). Током лабораторијских вежби везаних за електричне машине и погоне, студенти се баве испитивањем празног хода и кратког споја електричних машина, регулацијом брзине електричних мотора, као и несиметричним оптерећивањем синхроног генератора. Лабораторијске вежбе везане за електричне претвараче снаге изводе се у две етапе. У првом делу, студенти у одговарајућем симулатору представљају моделе које треба испитати. Током другог дела вежби, студенти врше мерења на одговарајућим моделима (фазни регулатори, исправљачи, инвертори, чопери), чије резултате упоређују са прорачунатим вредностима и вредностима добијеним током симулације.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00