Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пријављивање

Одлазна мобилност подразумева да студент ВИШЕР, као матичне установе, остварује део студијског програма на установи-примаоцу у иностранству, након чега се враћа у матичну установу на којој довршава уписани студијски програм.

Право да учествује у одлазној мобилности има сваки студент ВИШЕР-а ако испуњава следеће основне услове:

  • уписан је на основне студије и остварио је најмање 60 ЕСПБ на тим студијама;
  • уписан је на специјалистичке или мастер студије.

Студент ВИШЕР-а током студија може више пута да учествује у програмима мобилности, при чему укупно трајање периода мобилности једног студента на истом нивоу студија не може бити краће од три месеца нити дуже од дванаест месеци. При томе трајање периода мобилности не може бити дуже од половине укупног (редовног) трајања тог студијског програма.

Ближи услови за конкурисање, критеријуми и начин избора студената, прописују се пројектом или програмом мобилности, односно међуинституционалним споразумом и конкурсом или позивом за реализацију мобилности који ВИШЕР расписује у складу са правилима пројекта или програма мобилности, односно у складу са одредбама међуинституционалног споразума.

Приликом пријаве за конкурс мобилности студент прилаже следећа документа:

Потенцијално, ако су у оквиру пројеката мобилности захтевана друга документа, она се дефинишу у расписаном конкурсу и потребно је њих приложити.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00