Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Распоред испита за Јуни (2019/2020)

Остали рокови за школску годину

Претрага

Шифра Предмет Професор Датум Време Сала Пријаве
140311 Системи паљења и убризгавања у бензинским моторима др Александар Гркић 16.06.2020. 17:00 106 0
240512 Дијагностика система убризгавања дизел мотора др Александар Гркић 16.06.2020. 17:00 106 0
317109 Дијагностика система убрузгавања дизел мотора др Александар Гркић 16.06.2020. 17:00 106 2
140311 Системи паљења и убризгавања у ото моторима др Александар Гркић 16.06.2020. 17:00 106 13
141207 Електронски системи паљења и убризгавања др Александар Гркић 17.06.2020. 17:00 106 0
240312 Директно убризгавање бензина др Александар Гркић 17.06.2020. 17:00 106 0
317104 Системи директног убризгавања бензина др Александар Гркић 17.06.2020. 17:00 106 0
140411 Системи убризгавања у дизел моторима др Александар Гркић 29.06.2020. 13:00 106 2
100607 Вероватноћа и статистика др Александар Ђоковић 23.06.2020. 13:00 СЛ 7
110414 Микроконтролери др Александар Жорић 14.06.2020. 13:00 406 0
111307 Микроконтролери др Александар Жорић 14.06.2020. 13:00 406 1
110412 Биомедицински уређаји др Александар Жорић 20.06.2020. 13:00 СД 0
111607 Биомедицински уређаји др Александар Жорић 20.06.2020. 13:00 СД 30
160707 Технике снимања слике мр Александар Кајевић 16.06.2020. 13:00 ГСД 2
160117 Камера мр Александар Кајевић 16.06.2020. 13:00 ГСД 5
161207 Дизајн штампе мр Александар Кајевић 23.06.2020. 13:00 ГСД 0
161207 Дигитални дизајн публикација мр Александар Кајевић 23.06.2020. 13:00 ГСД 0
150107 Дигиталне мултимедије мр Александар Кајевић 23.06.2020. 13:00 ГСД 48
160217 Дизајн штампе мр Александар Кајевић 23.06.2020. 13:00 ГСД 0
181117 Одрживи развој др Александра Боричић 23.06.2020. 17:00 302 1
180917 Управљање рециклажним процесима др Александра Боричић 28.06.2020. 17:00 510 4
181217 Производња енергије из отпада др Александра Грујић 14.06.2020. 13:00 302 29
317106 Управљање квалитетом електричне енергије др Александра Грујић 15.06.2020. 17:00 СД 21
120413 Технике високог напона др Александра Грујић 17.06.2020. 13:00 302 0
121107 Техника високог напона др Александра Грујић 17.06.2020. 13:00 302 9
121607 Обновљиви извори енергије др Александра Грујић 18.06.2020. 17:00 302,304 36
120607 Нове енергетске технологије др Александра Грујић 27.06.2020. 09:00 302 3
101607 Стручна пракса др Александра Грујић 27.06.2020. 09:00 302 0
СП Стручна пракса др Александра Грујић 27.06.2020. 09:00 302 6
120409 Дистрибуција и продаја електричне енергије др Александра Грујић 28.06.2020. 13:00 СД 0
121207 Дистрибуција и тржиште електричне енергије др Александра Грујић 28.06.2020. 13:00 СД 1
101007 Електротехника др Александра Грујић 29.06.2020. 13:00 302,304 14
170317 Интернет интелигентних уређаја др Амела Зековић 15.06.2020. 13:00 607 19
110211 Дигитални системи преноса др Амела Зековић 16.06.2020. 13:00 СД 27
110407 Анализа кола др Амела Зековић 18.06.2020. 13:00 302 10
170411 Телекомуникациони сервиси и технологије др Амела Зековић 19.06.2020. 13:00 ГСЛ,ГСД 3
110411 Телекомуникациони сервиси и технологије др Амела Зековић 19.06.2020. 13:00 ГСЛ,ГСД 46
110401 Аналогна електроника др Амела Зековић 22.06.2020. 13:00 304 0
110507 Аналогна електроника др Амела Зековић 22.06.2020. 13:00 304 1
111407 Специјална електронска кола др Амела Зековић 23.06.2020. 13:00 406 3
180307 Компресија видео и аудио сигнала др Амела Зековић 23.06.2020. 17:00 106 0
317301 Компресија аудио и видео сигнала др Амела Зековић 23.06.2020. 17:00 106 1
100117 Немачки језик др Андреа Жерајић 14.06.2020. 09:00 105 0
130407 Оперативни системи др Борислав Ђорђевић 14.06.2020. 09:00 112,109 0
130407 Оперативни системи 1 др Борислав Ђорђевић 14.06.2020. 09:00 112,109 0
151107 Оперативни системи 1 др Борислав Ђорђевић 14.06.2020. 09:00 112,109 49
130501 Оперативни системи 2 др Борислав Ђорђевић 14.06.2020. 13:00 112,109 0
151707 Оперативни системи 2 др Борислав Ђорђевић 14.06.2020. 13:00 112,109 4
317213 Виртуелизација у рачунарству у облаку др Борислав Ђорђевић 17.06.2020. 17:00 506,509 0
190808 Перформансе дискова и система датотека др Борислав Ђорђевић 19.06.2020. 17:00 402,403 0
230411 Технике виртуелизације др Борислав Ђорђевић 19.06.2020. 17:00 402,403 0
317201 Системи за складиштење података др Борислав Ђорђевић 19.06.2020. 17:00 402,403 22
230411 Технике виртуелизације и рачунарство у облаку др Борислав Ђорђевић 19.06.2020. 17:00 402,403 0
110111 Комуникационе мреже др Бранимир Тренкић 15.06.2020. 09:00 112,109 1
150411 Рачунарске мреже др Бранимир Тренкић 15.06.2020. 13:00 112,109 1
130707 Рачунарске мреже др Бранимир Тренкић 15.06.2020. 13:00 112,109 76
317207 Протоколи и технологије бежичних система др Бранимир Тренкић 18.06.2020. 17:00 112,109 20
110117 Интернет комуникације др Бранимир Тренкић 20.06.2020. 09:00 112,109,102 15
180412 Електронско банкарство др Бранимир Тренкић 23.06.2020. 17:00 406 0
171707 Електронско банкарство др Бранимир Тренкић 23.06.2020. 17:00 406 5
317302 Дигитални комуникациони системи др Бранимир Тренкић 23.06.2020. 17:00 112,109 1
317312 Мултимедијални интернет пренос др Бранимир Тренкић 27.06.2020. 17:00 112,109 0
140409 Роботика др Вељко Поткоњак 14.06.2020. 13:00 106,102 0
141407 Роботика и аутоматизација др Вељко Поткоњак 14.06.2020. 13:00 106,102 21
240712 Роботика др Вељко Поткоњак 14.06.2020. 13:00 106,102 0
141307 Управљање у реалном времену др Вера Петровић 16.06.2020. 13:00 102 7
101407 Основи информатике и рачунарства др Вера Петровић 17.06.2020. 09:00 СЛ,СД 144
Управљање процесима др Вера Петровић 18.06.2020. 17:00 102 0
317110 Управљање процесима др Вера Петровић 18.06.2020. 17:00 102 16
317218 Методе истраживања др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 9
3172СП1 Стручна пракса 1 др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 11
3172СП2 Стручна пракса 2 др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 8
3172ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 4
3173СП1 Стручна пракса 1 др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 3
3173СП2 Стручна пракса 2 др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 0
3173ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 3
3171СП1 Стручна пракса 1 др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 9
3171СП2 Стручна пракса 2 др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 6
3171ПИР Примењени истраживачки рад др Вера Петровић 22.06.2020. 17:00 СД 7
100415 Електротехнички материјали и компоненте др Вера Петровић 23.06.2020. 09:00 109,112,103 0
101107 Електротехнички материјали и компоненте др Вера Петровић 23.06.2020. 09:00 109,112,103 2
101507 Енглески језик мр Весна Јокановић 14.06.2020. 09:00 СЛ,СД 100
100207 Математика 2 др Владимир Балтић 22.05.2020. 09:00 СД 1
100207 Виша математика др Владимир Балтић 16.06.2020. 09:00 СД 16
100507 Дискретна математика др Владимир Балтић 17.06.2020. 13:00 СЛ,СД 53
100307 Инжењерска математика др Владимир Балтић 22.06.2020. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 9
100107 Математика 1 др Владимир Балтић 27.06.2020. 17:00 510 3
100414 Физика др Владимир Павловић 29.06.2020. 17:00 106 0
101207 Физика др Владимир Павловић 29.06.2020. 17:00 106 3
130207 Архитектура и организација рачунара 2 др Габријела Димић 15.06.2020. 09:00 607,506,509,402,403,404,602 69
130311 Програмирање веб апликација др Габријела Димић 22.06.2020. 09:00 607,402,403 5
150407 Базе података др Габријела Димић 27.06.2020. 13:00 602,402,403,409 5
317211 Big Data инфраструктуре и сервиси др Габријела Димић 28.06.2020. 17:00 607 24
140403 Аутоматско управљање 2 др Горан Дикић 14.06.2020. 13:00 СЛ,СД 0
140607 Аутоматско управљање 2 др Горан Дикић 14.06.2020. 13:00 СЛ,СД 27
110402 Импулсна електроника др Горан Дикић 15.06.2020. 13:00 ГСЛ,ГСД 0
110907 Дигитална електроника др Горан Дикић 15.06.2020. 13:00 ГСЛ,ГСД 32
111907 Дигитална интегрисана електроника др Горан Дикић 15.06.2020. 13:00 ГСЛ,ГСД 0
110607 Импулсна електроника др Горан Дикић 15.06.2020. 13:00 ГСЛ,ГСД 0
130507 Микрорачунари др Горан Дикић 22.06.2020. 09:00 102 1
317113 Пројектовање и извођење аутоматизованих система др Горан Дикић 28.06.2020. 17:00 102 4
150407 Интелигентне рачунарске технологије др Горан Шимић 29.06.2020. 17:00 302,304 0
131207 Софтверско инжењерство др Горан Шимић 29.06.2020. 17:00 302,304 5
151507 Интелигентне рачунарске технологије др Горан Шимић 29.06.2020. 17:00 302,304 0
151507 Интелигентни системи и технологије др Горан Шимић 29.06.2020. 17:00 302,304 7
170317 Интернет интелигентних уређаја др Градимир Вукчевић 15.06.2020. 13:00 607 4
150507 Рачунари и периферије др Градимир Вукчевић 20.06.2020. 17:00 506,509 5
317204 Пројектовање софтверских заштитних механизама др Градимир Вукчевић 27.06.2020. 17:00 602 2
180117 Еколошка регулатива др Дарко Радосављевић 18.06.2020. 13:00 510 8
110107 Електроника др Дејан Благојевић 18.06.2020. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 34
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства др Дејан Тошић 16.06.2020. 17:00 ГСЛ,ГСД 43
170117 Електронско пословање др Дејан Тошић 18.06.2020. 09:00 406 30
170807 Бизнис план др Дејан Тошић 28.06.2020. 13:00 406 4
162507 Мултимедијална продукција мр Драган Димчић 19.06.2020. 13:00 310 8
170417 Видео продукција мр Драган Димчић 29.06.2020. 13:00 310 0
161907 Видео продукција мр Драган Димчић 29.06.2020. 13:00 310 8
317306 Дигиталне радио и ТВ технологије др Драган Новковић 14.06.2020. 17:00 406 5
170422 Акустички дизајн просторија др Драган Новковић 18.06.2020. 09:00 106 0
161107 Акустички дизајн просторија др Драган Новковић 18.06.2020. 09:00 106 0
180617 Заштита од буке и вибрација др Драган Новковић 18.06.2020. 09:00 106 4
161107 Акустички дизајн просторија и заштита од буке др Драган Новковић 18.06.2020. 09:00 106 19
170416 Музичка продукција др Драган Новковић 18.06.2020. 15:00 ГСЛ 0
162207 Музичка продукција др Драган Новковић 18.06.2020. 15:00 ГСЛ 24
160107 Основи акустике др Драган Новковић 18.06.2020. 15:00 ГСЛ 4
161007 Студијска аудиотехника др Драган Новковић 22.06.2020. 13:00 406 2
317314 Пројектовање студија др Драган Новковић 22.06.2020. 17:00 Аудио ст. 0
317303 Аудио уређаји и системи др Драган Новковић 29.06.2020. 17:00 Аудио ст. 0
140707 Мерења 1 др Драгана Прокин 17.06.2020. 09:00 607 62
141007 Мерења 2 др Драгана Прокин 17.06.2020. 09:00 607 3
180107 Пројектовање електронских кола др Драгана Прокин 19.06.2020. 17:00 204 0
317102 Пројектовање електронских уређаја др Драгана Прокин 19.06.2020. 17:00 204 2
317107 Дигитални системи у програмабилној логици др Драгана Прокин 20.06.2020. 17:00 403 5
130107 Архитектура и организација рачунара 1 др Драгана Прокин 23.06.2020. 13:00 402,403 4
110413 Програмабилна логичка кола др Драгана Прокин 27.06.2020. 13:00 403 0
111807 Програмабилна логичка кола др Драгана Прокин 27.06.2020. 13:00 403 24
210113 Програмабилни дигитални системи др Драгана Прокин 27.06.2020. 13:00 403 0
140217 Сигнали и системи др Емилија Кисић 15.06.2020. 09:00 СД,СЛ 86
130217 Вештачка интелигенција др Емилија Кисић 16.06.2020. 13:00 302 26
180317 Управљање електронским и електричним отпадом др Емилија Кисић 22.06.2020. 13:00 510 0
140207 Аутоматско управљање 1 др Емилија Кисић 28.06.2020. 09:00 СД,СЛ 7
171407 Пословна комуникација др Емилија Марковић 20.06.2020. 17:00 СД 35
317209 Психологија др Емилија Марковић 20.06.2020. 17:00 СД 2
180517 Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији др Жељко Деспотовић 22.06.2020. 09:00 СД 8
120412 Електронски претварачи снаге др Жељко Деспотовић 23.06.2020. 09:00 304 0
120507 Електрични претварачи снаге др Жељко Деспотовић 23.06.2020. 09:00 304 12
220211 Мониторинг и дијагностика електричних машина др Жељко Деспотовић 23.06.2020. 09:00 304 0
220511 Управљање електроенергетским претварачима др Жељко Деспотовић 27.06.2020. 17:00 302 0
317101 Пројектовање електроенергетских претварача др Жељко Деспотовић 27.06.2020. 17:00 302 3
170511 Предузетништво др Живорад Васић 18.06.2020. 17:00 607,602 33
160404 Управљање производњом др Живорад Васић 19.06.2020. 09:00 607,602 0
160405 Управљање пројектима и инвестицијама др Живорад Васић 19.06.2020. 09:00 607,602 0
172107 Управљање пројектима и инвестицијама др Живорад Васић 19.06.2020. 09:00 607,602 9
171207 Управљање производњом и услугама др Живорад Васић 19.06.2020. 09:00 607,602 1
172107 Управљање пројектима др Живорад Васић 19.06.2020. 09:00 607,602 6
160401 Основи менаџмента др Живорад Васић 28.06.2020. 09:00 406,602 0
170307 Основи менаџмента др Живорад Васић 28.06.2020. 09:00 406,602 4
170311 Оперативни менаџмент др Живорад Васић 28.06.2020. 09:00 406,602 0
171717 Менаџмент др Живорад Васић 28.06.2020. 09:00 406,602 2
170419 Дизајн звучне слике др Зоран Максимовић 27.06.2020. 09:00 ГСЛ 0
162007 Дизајн звучне слике др Зоран Максимовић 27.06.2020. 09:00 ГСЛ 2
150410 Технике визуелног програмирања др Зоран Ћировић 16.06.2020. 17:00 402,403,409 0
150414 Програмирање апликација база података др Зоран Ћировић 16.06.2020. 17:00 402,403,409 0
151307 Технике визуелног програмирања др Зоран Ћировић 16.06.2020. 17:00 402,403,409 38
190508 Програмирање апликација база података др Зоран Ћировић 16.06.2020. 17:00 402,403,409 0
317210 Програмирање апликација база података др Зоран Ћировић 16.06.2020. 17:00 402,403,409 1
151407 Интеграција софтверских технологија др Зоран Ћировић 19.06.2020. 09:00 402,403 20
130907 Интеракција човек - рачунар др Зоран Ћировић 19.06.2020. 13:00 402,403,409 46
150711 Увод у Интернет технологије др Зоран Ћировић 22.06.2020. 13:00 402,403,409 17
150217 Пројектовање рачунарских игара др Зоран Ћировић 22.06.2020. 17:00 402,403 0
181417 Физичко-хемијски процеси у рециклажним технологијама др Зоранка Малешевић 19.06.2020. 13:00 510 0
120411 Основи електроенергетике др Ивана Влајић-Наумовска 19.06.2020. 09:00 302,304 0
120107 Основи електроенергетике др Ивана Влајић-Наумовска 19.06.2020. 09:00 302,304 79
120406 Електричне инсталације и осветљење др Ивана Влајић-Наумовска 19.06.2020. 13:00 302,304 0
120907 Електричне инсталације и осветљење др Ивана Влајић-Наумовска 19.06.2020. 13:00 302,304 31
120111 Дизајн електричног осветљења др Ивана Влајић-Наумовска 19.06.2020. 13:00 302,304 1
120111 Пројектовање електричног осветљења др Ивана Влајић-Наумовска 19.06.2020. 13:00 302,304 2
120402 Елементи електроенергетских система др Ивана Влајић-Наумовска 23.06.2020. 13:00 СД 0
120307 Елементи електроенергетских система др Ивана Влајић-Наумовска 23.06.2020. 13:00 СД 5
150503 Апликативни софтвер др Ивана Влајић-Наумовска 27.06.2020. 09:00 607 0
101307 Апликативни софтвер др Ивана Влајић-Наумовска 27.06.2020. 09:00 607 75
317105 Енергетски извори др Ивана Влајић-Наумовска 28.06.2020. 17:00 СЛ 3
317309 Системи за аудио и видео продукцију др Ивана Милошевић 15.06.2020. 17:00 Аудио ст. 0
170402 Основи телевизије др Ивана Милошевић 16.06.2020. 09:00 112,109 0
160307 Основи телевизије др Ивана Милошевић 16.06.2020. 09:00 112,109 41
101607 Стручна пракса др Ивана Милошевић 16.06.2020. 09:00 112,109 0
СП Стручна пракса др Ивана Милошевић 16.06.2020. 09:00 112,109 7
161707 Дигитална телевизија др Ивана Милошевић 17.06.2020. 13:00 112,109 34
170415 Студијска и ванстудијска ТВ продукција др Ивана Милошевић 22.06.2020. 09:00 406 0
162107 Студијска и ванстудијска телевизијска продукција др Ивана Милошевић 22.06.2020. 09:00 406 1
317314 Пројектовање студија др Ивана Милошевић 22.06.2020. 17:00 Аудио ст. 0
260211 Телевизијска продукција др Ивана Милошевић 23.06.2020. 09:00 406 0
160807 Телевизијски системи и видео технологије др Ивана Милошевић 23.06.2020. 09:00 406 12
317304 Видео уређаји и системи др Ивана Милошевић 28.06.2020. 17:00 Аудио ст. 0
317202 Педагогија др Ивица Радовановић 22.06.2020. 17:00 СД 0
317217 Дидактика др Јелена Круљ Драшковић 26.06.2020. 11:00 105 8
101607 Стручна пракса мр Јелена Митић 17.06.2020. 09:00 402,403,409 3
150611 Друштвене мреже мр Јелена Митић 17.06.2020. 09:00 402,403,409 3
150611 Анализа друштвених мрежа мр Јелена Митић 17.06.2020. 09:00 402,403,409 85
СП Стручна пракса мр Јелена Митић 17.06.2020. 09:00 402,403,409 11
150211 Објектно орјентисано пројектовање мр Јелена Митић 18.06.2020. 09:00 607,402,403 35
150503 Апликативни софтвер мр Јелена Митић 27.06.2020. 09:00 607 0
101307 Апликативни софтвер мр Јелена Митић 27.06.2020. 09:00 607 14
150177 Тестирање софтвера мр Јелена Митић 27.06.2020. 17:00 402,403 5
120408 Одржавање електроенергетских уређаја др Јован Микуловић 29.06.2020. 13:00 406 0
121707 Одржавање електроенергетских уређаја др Јован Микуловић 29.06.2020. 13:00 406 1
180417 Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења др Љиљана Гулан 16.06.2020. 13:00 510 3
100419 Механика др Љиљана Пецић 26.06.2020. 17:00 106 0
140107 Механика др Љиљана Пецић 26.06.2020. 17:00 106 20
161407 Компјутерска анимација др Марина Кецман 17.06.2020. 13:00 310 27
161407 Компјутерска анимација 1 др Марина Кецман 17.06.2020. 13:00 310 4
260611 Мултимедијална постпродукција др Марина Кецман 20.06.2020. 17:00 310 0
317305 Интерактивна мултимедија др Марина Кецман 20.06.2020. 17:00 310 0
317310 Мултимедијална постпродукција др Марина Кецман 20.06.2020. 17:00 310 6
260411 Интерактивне мултимедије др Марина Кецман 20.06.2020. 17:00 310 0
170409 Основи анимације др Марина Кецман 27.06.2020. 13:00 310 0
160907 Основи анимације др Марина Кецман 27.06.2020. 13:00 310 3
180817 Рециклажне технологије др Марина Стаменовић 14.06.2020. 13:00 510 0
317206 Дигитални сигнал процесори др Милан Мијалковић 16.06.2020. 17:00 СЛ 3
240612 Хибридна и електро возила др Милан Мијалковић 18.06.2020. 17:00 105 0
317112 Хибридна и електро возила др Милан Мијалковић 18.06.2020. 17:00 105 0
130406 Микропроцесорски софтвер др Милан Мијалковић 20.06.2020. 09:00 СД 0
150607 Микропроцесорски софтвер др Милан Мијалковић 20.06.2020. 09:00 СД 21
120407 Електрични погони др Милан Мијалковић 20.06.2020. 13:00 106 0
121007 Електрични погони др Милан Мијалковић 20.06.2020. 13:00 106 23
111707 Енергетска електроника др Милан Мијалковић 22.06.2020. 13:00 302 6
130107 Архитектура и организација рачунара 1 др Милан Мијалковић 23.06.2020. 13:00 302 8
317306 Дигиталне радио и ТВ технологије др Миле Петровић 14.06.2020. 17:00 406 0
317311 Системи и технологије за емитовање сигнала др Миле Петровић 19.06.2020. 17:00 105 0
141512 Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима мр Милија Џекулић 15.06.2020. 13:00 106 13
140111 Основи дијагностике возила мр Милија Џекулић 16.06.2020. 09:00 106 25
240312 Директно убризгавање бензина мр Милија Џекулић 17.06.2020. 17:00 106 0
140307 Сензори и актуатори мр Милија Џекулић 18.06.2020. 13:00 106 1
140404 Елементи аутоматских система мр Милија Џекулић 23.06.2020. 13:00 106 0
140907 Елементи аутоматских система мр Милија Џекулић 23.06.2020. 13:00 106 1
101607 Стручна пракса мр Милија Џекулић 23.06.2020. 13:00 106 0
140111 Увод у дијагностику возила мр Милија Џекулић 23.06.2020. 13:00 106 0
140211 Електричне машине на возилима мр Милија Џекулић 23.06.2020. 13:00 106 0
СП Стручна пракса мр Милија Џекулић 23.06.2020. 13:00 106 8
170717 Анализа података др Милица Јевремовић 16.06.2020. 17:00 607 15
180401 Економика бизниса др Милица Јевремовић 19.06.2020. 09:00 406 0
180410 Менаџмент продаје др Милица Јевремовић 19.06.2020. 09:00 406 0
172007 Економика бизниса др Милица Јевремовић 19.06.2020. 09:00 406 3
171507 Менаџмент продаје др Милица Јевремовић 19.06.2020. 09:00 406 0
170111 Менаџмент продаје др Милица Јевремовић 19.06.2020. 09:00 406 28
180407 Интернет маркетинг др Милица Јевремовић 20.06.2020. 09:00 406 0
170407 Маркетинг др Милица Јевремовић 20.06.2020. 09:00 406 20
170907 Интернет маркетинг др Милица Јевремовић 20.06.2020. 09:00 406 0
180217 Еколошки менаџмент др Милица Јевремовић 20.06.2020. 09:00 406 1
170917 Интернет маркетинг др Милица Јевремовић 20.06.2020. 09:00 406 49
100307 Инжењерска математика др Милољуб Албијанић 22.06.2020. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 36
170517 Информациони системи мр Милош Пејановић 14.06.2020. 13:00 607 37
150311 Релационе базе података мр Милош Пејановић 15.06.2020. 13:00 409,403,402 44
170107 Интернет сервиси мр Милош Пејановић 15.06.2020. 17:00 607 6
170717 Анализа података мр Милош Пејановић 16.06.2020. 17:00 607 10
130317 Меко рачунарство мр Милош Пејановић 18.06.2020. 13:00 509,506,602 10
150407 Базе података мр Милош Пејановић 27.06.2020. 13:00 402,403,409,602 12
317111 Процесирање сигнала др Мирослав Лутовац 16.06.2020. 17:00 203 21
130417 Програмирање мобилних уређаја др Мирослав Лутовац 17.06.2020. 17:00 402,403,509 42
151207 Интернет програмирање др Мирослав Лутовац 19.06.2020. 17:00 607 14
180407 Мерни информациони системи др Мирослав Лутовац 23.06.2020. 17:00 203 0
317315 Телекомуникациона мерења др Мирослав Лутовац 23.06.2020. 17:00 203 4
317117 Мерни информациони системи др Мирослав Лутовац 23.06.2020. 17:00 203 2
130407 Оперативни системи 1 др Немања Мачек 14.06.2020. 09:00 302 0
151107 Оперативни системи 1 др Немања Мачек 14.06.2020. 09:00 302 45
151607 Сигурност информационих система др Немања Мачек 20.06.2020. 13:00 607 2
130410 Сигурност у рачунарским мрежама др Немања Мачек 20.06.2020. 17:00 112,109 1
131307 Сигурност у рачунарским мрежама др Немања Мачек 20.06.2020. 17:00 112,109 36
230111 Сигурност софтвера др Немања Мачек 20.06.2020. 17:00 607 0
230611 Сигурност софтвера др Немања Мачек 20.06.2020. 17:00 607 0
130117 Увод у рачунарство у облаку др Немања Мачек 27.06.2020. 17:00 509,506 4
170817 Безбедност и заштита информационих система др Немања Мачек 28.06.2020. 13:00 509,506 0
317208 Машинско учење др Немања Мачек 29.06.2020. 17:00 509 0
130807 Објектно програмирање 1 др Перица Штрбац 17.06.2020. 13:00 607,602 21
150411 Функционално програмирање др Перица Штрбац 18.06.2020. 16:00 607,602,509,506 45
150307 Рачунарска графика др Перица Штрбац 19.06.2020. 10:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 97
150405 Објектно програмирање др Перица Штрбац 27.06.2020. 17:00 607 0
131107 Објектно програмирање 2 др Перица Штрбац 27.06.2020. 17:00 607 4
101607 Стручна пракса др Перица Штрбац 27.06.2020. 17:00 607 1
317215 Програмирање у интегрисаним технологијама др Перица Штрбац 27.06.2020. 17:00 607 0
СП Стручна пракса др Перица Штрбац 27.06.2020. 17:00 607 5
130611 Стандардни кориснички интерфејси др Перица Штрбац 29.06.2020. 13:00 607 0
181317 Заштита животне средине др Петра Тановић 27.06.2020. 13:00 304 5
120415 Релејна заштита др Саша Стојковић 14.06.2020. 13:00 304 0
120211 Релејна заштита др Саша Стојковић 14.06.2020. 13:00 304 10
120807 Електране и разводна постројења др Саша Стојковић 15.06.2020. 13:00 406 21
120707 Електрични трансформатори и генератори др Саша Стојковић 16.06.2020. 13:00 304 19
120207 Електрични мотори др Саша Стојковић 22.06.2020. 13:00 106 4
220311 Информационе технологије у електроенергетици др Саша Стојковић 27.06.2020. 17:00 602 0
317114 Рачунарско пројектовање електричних постројења др Саша Стојковић 27.06.2020. 17:00 602 1
120407 Високонапонски апарати др Саша Стојковић 29.06.2020. 13:00 106 5
220711 Специјалне електричне инсталације др Саша Штаткић 14.06.2020. 17:00 304 0
317108 Интелигентне електроенергетске мреже др Саша Штаткић 14.06.2020. 17:00 304 19
317115 Специјалне електричне инсталације др Саша Штаткић 14.06.2020. 17:00 304 1
150402 Увод у објектно програмирање др Светлана Штрбац-Савић 16.06.2020. 09:00 607,509,506,602 0
150207 Увод у објектно програмирање др Светлана Штрбац-Савић 16.06.2020. 09:00 607,509,506,602 55
171307 Електронска трговина др Светлана Штрбац-Савић 16.06.2020. 13:00 509,506 0
170417 Електронска трговина др Светлана Штрбац-Савић 16.06.2020. 13:00 509,506 28
130111 Алгоритми и структуре података др Светлана Штрбац-Савић 19.06.2020. 13:00 СД,СЛ 42
130307 Основи програмирања др Светлана Штрбац-Савић 20.06.2020. 15:00 607,602,402,403 50
171807 Пословни софтвер др Светлана Штрбац-Савић 27.06.2020. 13:00 509,506 0
101607 Стручна пракса др Светлана Штрбац-Савић 27.06.2020. 13:00 509,506 0
СП Стручна пракса др Светлана Штрбац-Савић 27.06.2020. 13:00 509,506 1
170617 Пословни софтвер др Светлана Штрбац-Савић 27.06.2020. 13:00 509,506 2
171007 Веб дизајн др Светлана Штрбац-Савић 29.06.2020. 09:00 607 10
190108 Пројектовање информационих система др Синиша Илић 26.06.2020. 17:00 509 0
190208 Пројектовање софтвера др Синиша Илић 26.06.2020. 17:00 509 0
317203 Објектно оријентисана анализа и дизајн др Синиша Илић 26.06.2020. 17:00 509 5
317205 Пројектовање информационих система др Синиша Илић 26.06.2020. 17:00 509 4
130411 Напредне архитектуре рачунара др Синиша Минић 14.06.2020. 13:00 602 7
100417 Електроника др Славица Маринковић 18.06.2020. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 0
110107 Електроника др Славица Маринковић 18.06.2020. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 54
110207 Основи електронике др Славица Маринковић 18.06.2020. 13:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 27
131007 Интернет протоколи и технологије др Славица Маринковић 20.06.2020. 13:00 112,109 22
111207 Мобилне телекомуникације др Славица Маринковић 29.06.2020. 09:00 302 4
130211 Комуникациони системи др Славица Маринковић 29.06.2020. 09:00 302 1
110403 Телекомуникације др Славица Маринковић 29.06.2020. 15:00 СД 0
110406 Дигиталне телекомуникације др Славица Маринковић 29.06.2020. 15:00 СД 1
111007 Дигиталне телекомуникације др Славица Маринковић 29.06.2020. 15:00 СД 0
101607 Стручна пракса др Славица Маринковић 29.06.2020. 15:00 СД 0
110707 Телекомуникације др Славица Маринковић 29.06.2020. 15:00 СД 0
110317 Основи телекомуникација др Славица Маринковић 29.06.2020. 15:00 СД 0
СП Стручна пракса др Славица Маринковић 29.06.2020. 15:00 СД 6
317212 Методика наставе електротехнике и рачунарства др Слободанка Ђенић 15.06.2020. 17:00 409 9
150511 Технологије за електронско учење др Слободанка Ђенић 16.06.2020. 09:00 409,403,402 32
130307 Основи програмирања др Слободанка Ђенић 20.06.2020. 09:00 607,506,509,402,403,409,103 90
151907 Основи информационих технологија др Слободанка Ђенић 28.06.2020. 09:00 409 2
130607 Програмски језици др Слободанка Ђенић 28.06.2020. 13:00 409,403,506 13
170501 Музички инструменти др Соња Крстић 15.06.2020. 09:00 106 0
161307 Музички инструменти др Соња Крстић 15.06.2020. 09:00 106 21
317309 Системи за аудио и видео продукцију др Соња Крстић 15.06.2020. 17:00 Аудио ст. 5
170413 Снимање звука др Соња Крстић 19.06.2020. 09:00 106 0
161807 Снимање звука др Соња Крстић 19.06.2020. 09:00 106 0
317303 Аудио уређаји и системи др Соња Крстић 19.06.2020. 09:00 Аудио ст. 0
160807 Снимање звука др Соња Крстић 19.06.2020. 09:00 106 18
100413 Електротехника др Соња Крстић 29.06.2020. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 0
101007 Електротехника др Соња Крстић 29.06.2020. 09:00 СЛ,СД,ГСЛ,ГСД 18
140407 Мотори и моторна возила др Сретен Перић 29.06.2020. 17:00 106 0
140807 Одржавање мотора и моторних возила др Сретен Перић 29.06.2020. 17:00 106 1
140407 Мотори са унутрашњим сагоревањем др Сретен Перић 29.06.2020. 17:00 106 0
140807 Моторна возила др Сретен Перић 29.06.2020. 17:00 106 23
317317 Регулатива електронских комуникација др Татјана Цветковић 17.06.2020. 17:00 406 3
317313 Комуникациони стандарди и технологије др Татјана Цветковић 19.06.2020. 17:00 СД 4
160507 Аудиоелектроника др Филип Пантелић 14.06.2020. 09:00 ГСЛ,ГСД 35
162707 Озвучавање др Филип Пантелић 14.06.2020. 13:00 ГСД 1
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099