Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Raspored ispita za Juni (2019/2020)

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 14.06.2020. 09:00 112,109 1
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 14.06.2020. 09:00 302 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 14.06.2020. 09:00 112,109 1
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 14.06.2020. 09:00 SL,SD 205
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 14.06.2020. 09:00 112,109 130
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 14.06.2020. 09:00 302 110
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 14.06.2020. 09:00 GSL,GSD 70
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 14.06.2020. 09:00 105 0
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 14.06.2020. 13:00 304 0
110414 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 14.06.2020. 13:00 406 0
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 14.06.2020. 13:00 SL,SD 0
140409 Robotika dr Veljko Potkonjak 14.06.2020. 13:00 106,102 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 14.06.2020. 13:00 112,109 0
141407 Robotika i automatizacija dr Veljko Potkonjak 14.06.2020. 13:00 106,102 41
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 14.06.2020. 13:00 SL,SD 48
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 14.06.2020. 13:00 406 2
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 14.06.2020. 13:00 112,109 19
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 14.06.2020. 13:00 GSD 12
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 14.06.2020. 13:00 602 19
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 14.06.2020. 13:00 304 28
240712 Robotika dr Veljko Potkonjak 14.06.2020. 13:00 106,102 0
181217 Proizvodnja energije iz otpada dr Aleksandra Grujić 14.06.2020. 13:00 302 62
180817 Reciklažne tehnologije dr Marina Stamenović 14.06.2020. 13:00 510 0
170517 Informacioni sistemi mr Miloš Pejanović 14.06.2020. 13:00 607 66
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 14.06.2020. 17:00 304 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 14.06.2020. 17:00 406 10
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 14.06.2020. 17:00 406 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 14.06.2020. 17:00 304 33
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 14.06.2020. 17:00 304 6
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 15.06.2020. 09:00 106 0
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Gabrijela Dimić 15.06.2020. 09:00 607,506,509,402,403,404,602 168
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 15.06.2020. 09:00 106 42
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 15.06.2020. 09:00 112,109 1
140217 Signali i sistemi dr Emilija Kisić 15.06.2020. 09:00 SD,SL 168
110402 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 15.06.2020. 13:00 GSL,GSD 0
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 15.06.2020. 13:00 112,109 1
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 15.06.2020. 13:00 GSL,GSD 65
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 15.06.2020. 13:00 GSL,GSD 0
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 15.06.2020. 13:00 406 42
110607 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 15.06.2020. 13:00 GSL,GSD 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 15.06.2020. 13:00 112,109 202
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 15.06.2020. 13:00 409,403,402 95
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 15.06.2020. 13:00 106 34
170317 Internet inteligentnih uređaja dr Amela Zeković 15.06.2020. 13:00 607 40
170317 Internet inteligentnih uređaja dr Gradimir Vukčević 15.06.2020. 13:00 607 7
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 15.06.2020. 17:00 607 11
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 15.06.2020. 17:00 409 19
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 15.06.2020. 17:00 Audio st. 9
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 15.06.2020. 17:00 Audio st. 1
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 15.06.2020. 17:00 SD 32
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 16.06.2020. 09:00 607,509,506,602 0
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 16.06.2020. 09:00 112,109 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 16.06.2020. 09:00 607,509,506,602 153
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 16.06.2020. 09:00 112,109 92
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 16.06.2020. 09:00 112,109 3
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 16.06.2020. 09:00 409,403,402 91
100207 Viša matematika dr Vladimir Baltić 16.06.2020. 09:00 SD 26
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 16.06.2020. 09:00 106 42
SP Stručna praksa dr Ivana Milošević 16.06.2020. 09:00 112,109 13
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 16.06.2020. 13:00 102 43
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 16.06.2020. 13:00 GSD 5
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 16.06.2020. 13:00 304 39
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 16.06.2020. 13:00 509,506 1
162507 Multimedijalna produkcija mr Aleksandar Kajević 16.06.2020. 13:00 GSD 1
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 16.06.2020. 13:00 SD 54
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 16.06.2020. 13:00 510 6
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 16.06.2020. 13:00 GSD 15
130217 Veštačka inteligencija dr Emilija Kisić 16.06.2020. 13:00 302 39
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 16.06.2020. 13:00 509,506 69
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 16.06.2020. 17:00 402,403,409 0
150414 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 16.06.2020. 17:00 402,403,409 1
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 16.06.2020. 17:00 402 1
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 16.06.2020. 17:00 402,403,409 76
190508 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 16.06.2020. 17:00 402,403,409 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 16.06.2020. 17:00 106 4
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 16.06.2020. 17:00 106 0
170717 Analiza podataka dr Milica Jevremović 16.06.2020. 17:00 607 31
170717 Analiza podataka mr Miloš Pejanović 16.06.2020. 17:00 607 17
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 16.06.2020. 17:00 SL 6
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 16.06.2020. 17:00 402,403,409 3
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 16.06.2020. 17:00 GSL,GSD 67
317111 Procesiranje signala dr Miroslav Lutovac 16.06.2020. 17:00 203 40
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 16.06.2020. 17:00 106 6
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 16.06.2020. 17:00 106 25
150414 Projekat 2 mr Jelena Mitić 17.06.2020. 09:00 402 1
150408 Programiranje u jeziku Java mr Jelena Mitić 17.06.2020. 09:00 402 1
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 17.06.2020. 09:00 SL,SD 259
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 17.06.2020. 09:00 607 115
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 17.06.2020. 09:00 607 8
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 17.06.2020. 09:00 402,403,409 5
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 17.06.2020. 09:00 402,403,409 16
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 17.06.2020. 09:00 402,403,409 205
SP Stručna praksa mr Jelena Mitić 17.06.2020. 09:00 402,403,409 24
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 17.06.2020. 13:00 302 0
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 17.06.2020. 13:00 607,602 47
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 17.06.2020. 13:00 310 57
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 17.06.2020. 13:00 112,109 69
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 17.06.2020. 13:00 310 18
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 17.06.2020. 13:00 SL,SD 144
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 17.06.2020. 13:00 302 36
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 17.06.2020. 17:00 106 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 17.06.2020. 17:00 106 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina mr Milija Džekulić 17.06.2020. 17:00 106 0
130417 Programiranje mobilnih uređaja dr Miroslav Lutovac 17.06.2020. 17:00 402,403,509 80
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 17.06.2020. 17:00 506 1
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 17.06.2020. 17:00 406 5
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 17.06.2020. 17:00 106 0
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 18.06.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 18.06.2020. 09:00 106 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 18.06.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 113
110107 Elektronika dr Dejan Blagojević 18.06.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 101
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 18.06.2020. 09:00 106 0
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 18.06.2020. 09:00 406 2
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 18.06.2020. 09:00 607,402,403 80
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 18.06.2020. 09:00 106 8
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 18.06.2020. 09:00 406 52
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 18.06.2020. 09:00 106 47
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 18.06.2020. 13:00 106 4
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 18.06.2020. 13:00 302 22
180117 Ekološka regulativa dr Darko Radosavljević 18.06.2020. 13:00 510 10
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 18.06.2020. 13:00 SL,SD,GSL,GSD 60
130317 Meko računarstvo mr Miloš Pejanović 18.06.2020. 13:00 509,506,602 16
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 18.06.2020. 15:00 GSL 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 18.06.2020. 15:00 GSL 47
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 18.06.2020. 15:00 GSL 15
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 18.06.2020. 16:00 607,602,509,506 97
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 18.06.2020. 17:00 302,304 90
Upravljanje procesima dr Vera Petrović 18.06.2020. 17:00 102 0
240612 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 18.06.2020. 17:00 105 0
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 18.06.2020. 17:00 112,109 35
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 18.06.2020. 17:00 102 24
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 18.06.2020. 17:00 105 0
170511 Preduzetništvo dr Živorad Vasić 18.06.2020. 18:00 506,602 71
120411 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.06.2020. 09:00 302,304 0
160404 Upravljanje proizvodnjom dr Živorad Vasić 19.06.2020. 09:00 607,602 0
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 19.06.2020. 09:00 607,602 0
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 19.06.2020. 09:00 106 0
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 19.06.2020. 09:00 402,403 48
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.06.2020. 09:00 302,304 156
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 19.06.2020. 09:00 106 2
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 19.06.2020. 09:00 607,602 18
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama dr Živorad Vasić 19.06.2020. 09:00 607,602 2
172107 Upravljanje projektima dr Živorad Vasić 19.06.2020. 09:00 607,602 28
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 19.06.2020. 09:00 Audio st. 0
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 19.06.2020. 09:00 106 44
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 19.06.2020. 10:00 607 0
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 19.06.2020. 10:00 607 0
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 19.06.2020. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 233
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 19.06.2020. 10:00 607 12
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 19.06.2020. 10:00 607 0
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 19.06.2020. 10:00 607 45
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.06.2020. 13:00 302,304 0
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 19.06.2020. 13:00 402,403,409 104
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.06.2020. 13:00 302,304 58
162507 Multimedijalna produkcija mr Dragan Dimčić 19.06.2020. 13:00 310 19
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 19.06.2020. 13:00 SD,SL 97
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 19.06.2020. 13:00 GSL,GSD 16
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.06.2020. 13:00 302,304 9
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Zoranka Malešević 19.06.2020. 13:00 510 1
120111 Projektovanje električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.06.2020. 13:00 302,304 16
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 19.06.2020. 13:00 GSL,GSD 78
151207 Internet programiranje dr Miroslav Lutovac 19.06.2020. 17:00 607 105
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 19.06.2020. 17:00 402,403 0
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 19.06.2020. 17:00 204 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 19.06.2020. 17:00 402,403 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 19.06.2020. 17:00 402,403 44
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 19.06.2020. 17:00 105 1
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 19.06.2020. 17:00 204 7
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Tatjana Cvetković 19.06.2020. 17:00 SD 7
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 19.06.2020. 17:00 402,403 0
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 20.06.2020. 09:00 SD 0
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 20.06.2020. 09:00 406,302 0
170407 Marketing dr Milica Jevremović 20.06.2020. 09:00 406,302 40
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 20.06.2020. 09:00 406 0
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 20.06.2020. 09:00 SD 31
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 20.06.2020. 09:00 607,506,509,402,403,409,103 208
180217 Ekološki menadžment dr Milica Jevremović 20.06.2020. 09:00 406 6
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 20.06.2020. 09:00 112,109,102 37
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 20.06.2020. 09:00 406.302 80
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 20.06.2020. 13:00 SD 0
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 20.06.2020. 13:00 106 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 20.06.2020. 13:00 SD 58
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 20.06.2020. 13:00 106 44
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Slavica Marinković 20.06.2020. 13:00 112,109 61
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 20.06.2020. 15:00 607,602,402,403 116
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 20.06.2020. 17:00 112,109 2
150507 Računari i periferije dr Gradimir Vukčević 20.06.2020. 17:00 506,509 25
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 20.06.2020. 17:00 607 30
171407 Poslovna komunikacija dr Emilija Marković 20.06.2020. 17:00 SD 78
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 20.06.2020. 17:00 112,109 73
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 20.06.2020. 17:00 607 0
260611 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 20.06.2020. 17:00 310 0
317209 Psihologija dr Emilija Marković 20.06.2020. 17:00 SD 4
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 20.06.2020. 17:00 310 1
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 20.06.2020. 17:00 310 9
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 20.06.2020. 17:00 403 8
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 20.06.2020. 17:00 607 0
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 20.06.2020. 17:00 310 0
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 22.06.2020. 09:00 406 0
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 22.06.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 46
100307 Inženjerska matematika dr Miloljub Albijanić 22.06.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 88
100207 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 22.06.2020. 09:00 SD 1
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 22.06.2020. 09:00 102 14
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 22.06.2020. 09:00 406 5
180517 Savremene metode prečišćavanja vazduha u industriji dr Željko Despotović 22.06.2020. 09:00 304 15
130311 Programiranje veb aplikacija dr Gabrijela Dimić 22.06.2020. 12:00 509 29
110401 Analogna elektronika dr Amela Zeković 22.06.2020. 13:00 304 0
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 22.06.2020. 13:00 406 7
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 22.06.2020. 13:00 304 8
120207 Električni motori dr Saša Stojković 22.06.2020. 13:00 106 21
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 22.06.2020. 13:00 302 16
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 22.06.2020. 13:00 402,403,409 71
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Emilija Kisić 22.06.2020. 13:00 510 0
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 33
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 22.06.2020. 17:00 SD 8
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 22
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 12
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 7
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 10
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 22.06.2020. 17:00 Audio st. 2
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 22.06.2020. 17:00 Audio st. 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 5
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 5
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 22
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 16
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 22.06.2020. 17:00 SD 11
150217 Projektovanje računarskih igara dr Zoran Ćirović 22.06.2020. 17:00 402,403 5
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 23.06.2020. 09:00 109,112,103 0
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 23.06.2020. 09:00 304 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 23.06.2020. 09:00 304 42
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 23.06.2020. 09:00 109,112,103 13
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 23.06.2020. 09:00 406 0
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 23.06.2020. 09:00 406 37
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 23.06.2020. 09:00 304 0
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 23.06.2020. 13:00 SD 0
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 23.06.2020. 13:00 106 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 23.06.2020. 13:00 402,403 5
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 23.06.2020. 13:00 302 27
100607 Verovatnoća i statistika dr Aleksandar Đoković 23.06.2020. 13:00 SL 13
150107 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 23.06.2020. 13:00 GSD 1
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 23.06.2020. 13:00 GSD 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 23.06.2020. 13:00 106 6
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 23.06.2020. 13:00 SD 10
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 23.06.2020. 13:00 406 9
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 23.06.2020. 13:00 106 0
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 23.06.2020. 13:00 GSD 1
140111 Uvod u dijagnostiku vozila mr Milija Džekulić 23.06.2020. 13:00 106 0
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 23.06.2020. 13:00 106 0
SP Stručna praksa mr Milija Džekulić 23.06.2020. 13:00 106 17
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 23.06.2020. 13:00 GSD 103
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 23.06.2020. 13:00 GSD 2
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 23.06.2020. 17:00 406 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 23.06.2020. 17:00 406 13
180307 Kompresija video i audio signala dr Amela Zeković 23.06.2020. 17:00 106 0
180407 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 23.06.2020. 17:00 203 0
170411 Regulativa u e-poslovanju dr Branimir Trenkić 23.06.2020. 17:00 406 1
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 23.06.2020. 17:00 106 3
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 23.06.2020. 17:00 112,109 2
317315 Telekomunikaciona merenja dr Miroslav Lutovac 23.06.2020. 17:00 203 11
317117 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 23.06.2020. 17:00 203 7
181117 Održivi razvoj dr Aleksandra Boričić 23.06.2020. 17:00 302 7
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 26.06.2020. 11:00 406 13
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 26.06.2020. 17:00 106 0
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 26.06.2020. 17:00 106 44
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 26.06.2020. 17:00 509 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 26.06.2020. 17:00 509 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 26.06.2020. 17:00 509 15
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Gradimir Vukčević 26.06.2020. 17:00 602 4
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 26.06.2020. 17:00 509 9
150503 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 27.06.2020. 09:00 607 0
150503 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.06.2020. 09:00 607 0
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 27.06.2020. 09:00 GSL 0
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 27.06.2020. 09:00 302 10
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 27.06.2020. 09:00 607 56
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.06.2020. 09:00 607 148
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 27.06.2020. 09:00 GSL 10
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 27.06.2020. 09:00 302 0
SP Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 27.06.2020. 09:00 302 15
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 27.06.2020. 13:00 403 0
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 27.06.2020. 13:00 310 0
171807 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 27.06.2020. 13:00 509,506 0
150407 Baze podataka dr Gabrijela Dimić 27.06.2020. 13:00 602,402,409 29
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 27.06.2020. 13:00 402,409,602 40
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 27.06.2020. 13:00 310 15
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 27.06.2020. 13:00 403 47
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 27.06.2020. 13:00 509,506 1
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 27.06.2020. 13:00 403 0
181317 Zaštita životne sredine dr Vladimir Pavićević 27.06.2020. 13:00 510,304 38
SP Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 27.06.2020. 13:00 509,506 17
170617 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 27.06.2020. 13:00 509,506 3
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 27.06.2020. 17:00 607 0
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 27.06.2020. 17:00 607 8
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 27.06.2020. 17:00 510 5
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 27.06.2020. 17:00 607 3
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 27.06.2020. 17:00 302 0
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 27.06.2020. 17:00 602 0
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 27.06.2020. 17:00 509,506 14
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 27.06.2020. 17:00 607 0
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 27.06.2020. 17:00 112,109 0
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 27.06.2020. 17:00 302 9
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 27.06.2020. 17:00 602 6
SP Stručna praksa dr Perica Štrbac 27.06.2020. 17:00 607 10
150177 Testiranje softvera mr Jelena Mitić 27.06.2020. 17:00 402,403 38
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 28.06.2020. 09:00 406,602 0
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 28.06.2020. 09:00 409 13
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Emilija Kisić 28.06.2020. 09:00 SD,SL 35
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 28.06.2020. 09:00 406,602 10
170311 Operativni menadžment dr Živorad Vasić 28.06.2020. 09:00 406,602 2
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 28.06.2020. 09:00 406,602 9
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 28.06.2020. 13:00 SD 0
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 28.06.2020. 13:00 SD 13
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 28.06.2020. 13:00 409,403,506 54
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 28.06.2020. 13:00 509 2
170817 Bezbednost i zaštita informacionih sistema dr Nemanja Maček 28.06.2020. 13:00 509,506 4
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 28.06.2020. 13:00 406 21
180917 Upravljanje reciklažnim procesima dr Aleksandra Boričić 28.06.2020. 17:00 510 7
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Gabrijela Dimić 28.06.2020. 17:00 607 45
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 28.06.2020. 17:00 Audio st. 3
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 28.06.2020. 17:00 SL 9
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 28.06.2020. 17:00 102 7
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 29.06.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 29.06.2020. 09:00 302 13
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 29.06.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 92
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 29.06.2020. 09:00 607 50
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 29.06.2020. 09:00 302 1
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 29.06.2020. 13:00 406 0
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 29.06.2020. 13:00 310 0
160207 Mediji masovne komunikacije dr Emilija Marković 29.06.2020. 13:00 310 1
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 29.06.2020. 13:00 106 21
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 29.06.2020. 13:00 302,304 49
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 29.06.2020. 13:00 406 15
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 29.06.2020. 13:00 310 30
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 29.06.2020. 13:00 607 7
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 29.06.2020. 13:00 106 11
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 29.06.2020. 15:00 SD 0
110406 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 29.06.2020. 15:00 SD 1
111007 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 29.06.2020. 15:00 SD 0
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 29.06.2020. 15:00 SD 1
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 29.06.2020. 15:00 SD 19
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 29.06.2020. 15:00 SD 0
SP Stručna praksa dr Slavica Marinković 29.06.2020. 15:00 SD 9
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 29.06.2020. 17:00 GSL 0
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 29.06.2020. 17:00 302,304 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 29.06.2020. 17:00 302,304 23
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 29.06.2020. 17:00 106 0
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 29.06.2020. 17:00 106 1
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 29.06.2020. 17:00 GSL 13
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 29.06.2020. 17:00 302,304 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 29.06.2020. 17:00 302,304 20
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 29.06.2020. 17:00 509 2
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 29.06.2020. 17:00 Audio st. 0
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 29.06.2020. 17:00 106 1
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 29.06.2020. 17:00 106 38