Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Implementation of the Study Program - Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies)

Тип пројекта: Еразмус+ пројекат Изградња капацитета у високом образовању

Назив пројекта: Implementation of the Study Program - Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies)

Акроним: DBBT-MS

Референтни број: 561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Трајање пројекта: 2015 - 2019.

Координатор DBBT- MS пројекта за ВИШЕР: др Славица Маринковић

Званична Интернет страница пројекта: https://dbbt.pr.ac.rs/

Партнери

Универзитет у Приштини - координатор, Косовска Митровица, Србија


 • VSB - Technical University of Ostrava,  Czech Republic
 • University of Ljubljana, Slovenia
 • Universidad Politécnica de Madrid, Spain
 • University of Tartu, Estonia
 • Универзитет у Бихаћу, Босна и Херцеговина
 • Висока техничка школа струковних студија, Звечан, Србија
 • Универзитет у Бања Луци, Босна и Херцеговина
 • Сингидунум Универзитет, Београд, Србија
 • ТВ Мрежа, Гњилане, Србија
 • ЈП Емисиона техника и везе, Београд, Србија
 • Алтернативна телевизија,
  Бања Лука, Босна и Херцеговина
Циљеви пројекта

Главни циљ пројекта "Имплементација студијског програма Дигитално емитовање и широкопојасне технологије (мастер студије)" је дизајнирање, акредитација и успостављање висококвалитентих мастер студија у овој области у региону Западног Балкана. Пројекат је препознао недостатак стручњака у овој актуелној области и подразумева школовање кадра за потребе дигитализације и одржавања дигиталних комуникационих система, као и увођења нових дигиталних система емитовања и широкопојасних технологија у складу са потребама данашњих послодаваца.

Улога ВИШЕР-а на пројекту

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР) учествује у пројекту као партнер који има традицију школовања струковних инжењера у области аудио и видео технологија на основним и специјалистичким струковним студијама. Улога ВИШЕР је да размени значај и искуства са партерима из високошколских институтција и привреде из Западног Балкана и високошколских установа из Европске уније у области дигиталног емитовања и широкопојасних технологија и да развије и имплементира нови, савремени, студијски програм из ове области на другом нивоу студија - мастер струковне студије.

Мастер струковне студије ће допринети образовању и усавршавању студената у области дигитализације, одржавања дигиталних система, као и увођења нових широкопојасних технологија и технологија за емитовање. Циљ програма је у сагласности са потребама и развојем тржишта, које стално тежи повећању дигиталних садржаја и унапређењу могућих мултимедијалних сервиса.

Главни резултати пројекта за ВИШЕР

У оквиру пројекта ВИШЕР је на основу сарадње са партнерима на пројекту дизајнирала акредитовала и успоставила мастер струковне студије Мултимедијално инжењерство. Трајање студија је две године и обим је 120 ЕСПБ бодова. Програм обезбеђује школовање студената за послове у области мултимедијалних и савремених комуникационих технологија и дигиталне телевизије. Циљ програма је оспособљавање студената за напредно одржавање, експлоатацију и инсталацију мултимедијалних и комуникационих подсистема и система, што се огледа кроз оспособљеност за брзо и ефикасно решавање конкретних практичних проблема у овој области, као и оспособљавање за самостално праћење развоја области, односно, увођење и инсталацију нових технологија. Посебан акценат је стављен на теоријска и практична знања из области система и технологија за емитовање сигнала.

ВИШЕР је међу првим институцијама у Републици Србији увела други ниво студија – мастер струковне студије. Документа о акредитацији студијског програма Мултимедијално инжењерство су дата на следећим линковима:

Организоване активности у оквиру пројекта су допринеле унапређењу наставе и популаризацији области:

ВИШЕР је успоставила сву хардверску и софтверске подршку за овај студијски програм. Набављена је опрема за лабораторије у ВИШЕР. Ради што веће доступности опреме различите лабораторије су повезане брзом оптичком везом. Развијени су наставни материјали. Неки од материјала су резултовали публикацијама у оквиру издавачке делатности ВИШЕР:

На прву годину мастер струковних студија Мултимедијално инжењерство у школској 2017/2018. години уписано је 32 студента. У другој генерацији студента у школској 208/2019 години уписано је 24 студента. ВИШЕР континуирано унапређује наставу и прати квалитет извођења наставе. Резултати уписа, студентске анкете и квантитативни подаци о напредовању студената говоре о оправданости увођења студијског програма Мултимедијално инжењерство. Интервју са студентом прве генерације мастер студија Мултимедијално инжењерство се може наћи на следећем линку:

Видео материјале са прегледом активности рађених на пројекту као и саме циљеве и исходе пројекта можете погледати на следећим линковима:


Галерије слика

The project is funded by the European Commission and reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Обавештења

Број уписаних студената друге генерације

Другу генерацију студената мастер струковних студија на студијском програму Мултимедијално инжењерство уписало је 24 студената.

Презентација предмета

Дана 18. октобра 2018. године одржана је презенатација предмета за студенте мастер стуковних студија у кабинету 304 у 16:00 часова.

Свечани пријем студената прве године

Дана 18.10.2018. године одржан је свечани пријем студената мастер стуковних студија студијског програма Мултимедијално инжењерство.

Упис и обнова године

Упис и обнова године за школску 2018/2019. годину за студенте мастер струковних студија Мултимедијално инжењерство обавиће се у периоду од 15.10.2018. године до 02.11.2018. године

Размена студената

У периоду од 28. маја до 1. јуна 2018. године студенти СП Мултимедијално инжењерство Емилија Ђуричић, Феђа Полдруихи, Вук Милошевић, Стеван Стојковић и Петар Травица били су на студентској размени на Електротехничком факултету Универзитета у Љубљани. Домаћини студентима ВИШЕР-а били су наставници и сарадници Департмана за Информационо комуникационе технологије, односно Лабораторије за мултимедију.

Предавање "Secure multimedia transmissions"

У Високој школи електротехнике и рачунарства у четвртак 24. маја 2018. године од 16:30-19:00 часова часова у Сали десно у оквиру ДББТ пројекта одржано је сјајно предавање др Miroslav Voznak под називом "Secure multimedia transmissions". Предавање је било јако посећено а након предавања је отворена дискусија на поменуту тему у којој су присутни имали могућност да добију одговоре на сва постављена питања.

Oрганизованa посетa ЈП “Емисиона техника и везе”

Студенти, учесници ДББТ пројекта су 22. маја били у организованој посети ЈП “Емисиона техника и везе”.

Предавање "Creation multimedia clip for broadcasting"

У Високој школи електротехнике и рачунарства у понедељак 21. маја 2018. године од 16-18 часова у Сали десно у оквиру ДББТ пројекта одржано је сјајно предавање др Premysl Mer под називом "Creation multimedia clip for broadcasting". Предавање је било јако посећено а након предавања је отворена дискусија на поменуту тему у којој су присутни имали могућност да добију одговоре на сва постављена питања.

V државног такмичења из програмирања - презентовани резултати DBBT пројекта

У оквиру V државног такмичења из програмирања, у оквиру дела представљања резултата пословања Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, професорима и ђацима презентовани су резултати DBBT пројекта.

Обука студената са партнерских установа Западног Балкана

У периоду од 21.маја -25. маја 2018 године у Високој школи електротехнике и рачунарства ће се организовати обука студената са партнерских установа Западног Балкана који су учесници Erasmus+ DBBT пројекта.

Тренинг Дискусија - Искуства у учењу тема које су у вези са мултимедијалним инжењерством“

У оквиру ДББТ пројекта у Високој школи електротехнике и рачунарства одржан је тренинг под називом : „Дискусија- Искуства у учењу тема које су у вези са мултимедијалним инжењерством“. Овом приликом су истицане важности практичног рада и подстицања креативности у мастер програмима.
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099