Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Саша Стојковић

Образовање

 • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетика [1977-1982]
 • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Електроенергетски системи [1983-1989]
 • Докторске студије: Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет у Чачку, Електроенергетика [1993-1997]

Биографија

Др Саша Стојковић рођен је 1958. године у Призрену, где је завршио основну школу и гимназију. Године 1977. уписао се на Електротехнички факултет у Београду, а дипломирао на Енергетском одсеку 1982. године. Следеће године уписао се на магистарске студије на истом факултету, на студијском програму Електроенергетски системи, научна област Високонапонска опрема. Магистрирао је 1989. године. Докторске студије на Техничком факултету у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, уписао је 1993. године, а докторирао на тему "Математичко моделовање лука потисних СФ6 прекидача у условима могућег термичког пробоја" 1997. године.

Од 1983. до 1988. радио је као главни конструктор нисконапонске опреме у предузећу "МИНЕЛ-Елип", а од 1988. до 1992. године у предузећу "МИНЕЛ - Електроопрема и постројења" у Рипњу, као главни конструктор СФ6 постројења. Од 1992. до октобра 2015. године радио је као асистент, доцент и ванредни професор на Техничком факултету у Чачку. Од 1. октобра 2015. године запослен је на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду као професор струковних студија.

Објавио 89 научних и стручних радова:

међународни часописи: 3

међународни научни скупови: 26

домаћи часописи: 19

домаћи научни скупови: 41

уџбеници: 5

пројекти Министарства за просвету, науку и технолошки развој: 10


Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. Saša M. Stojković, Vukman V. Bakić

  TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF STAND-ALONE PHOTOVOLTAIC/WIND/BATTERY/HYDROGEN SYSTEMS FOR VERY SMALL-SCALE APPLICATIONS

  Thermal Science, Year 2016, Vol. 20, Suppl. 1, pp. S261-S273.


 2. Saša Stojković, Miroslav Bjekić, Žarko Janda

  EDUCATIONAL SIMULATION MODEL FOR STUDYING THE IMPACT OF DISTRIBUTED GENERATION ON DISTRIBUTION NETWORKS USING ATP-EMTP SOFTWARE

  International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE). ISSN 0020-7209, Vol. 51, No. 4, Oct. 2014, pp. 292-305, 2014.


 3. Saša Stojković, Dragan Milojević

  ATP-EMTP-BASED APPROACH TO TEACHING INSULATION COORDINATION IN THE ELECTRICAL ENGINEERING CURRICULUM

  International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE). ISSN 0020-7209, Vol. 48, No. 2, Apr. 2011, pp.130-145.


Научни рад на међународној конференцији

 1. Saša Stojković

  TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF A GRID CONNECTED PV AND PV/BATTERY POWER SYSTEMS CONSIDERING AN UNRELIABLE ELECTRIC GRID IN SERBIA

  SIMTERM 2017 PROCEEDINGS,18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October, 17-20, 2017., ISBN 978-86-6055-097-

 2. Saša Stojković, Snežana Dragićević

  TECHNICAL FEASIBILITY AND FINANCIAL ANALYSIS OF HYBRID WIND-PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR SUPPLY OF ONE EDUCATIONAL INSTITUTION

  16th Symposium on Thermal Science and Engineering Serbia, 22.-25. October, 2013., Sokobanja, Serbia,

  Proceedings ISBN 978-86-6055-043-1, , Paper 3.08, pp. 168-176.


 3. Saša Stojković, Aleksandra Grujić, Milan Jović, Milan Ivezić

  TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF STAND-ALONE PV/BATTERY AND PV/BATTERY/HYDROGEN SYSTEMS FOR THE REMOTE-HOUSING APPLICATION

  Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2016“, November 2016, Zlatibor Serbia, pp. 282-293, ISBN 978-86-7877-024-1

 4. Marko Šućurović, Saša Stojković, Snežana Dragićević, Momčilo Vujičić

  THE POSSIBILITY OF ENERGY SAVING IN INTERIOR LIGHTING USING THE NEW TYPE OF LAMPS

  SIMTERM 2015 PROCEEDINGS, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October, 20-23, 2015., ISBN 978-86-6055-076-9, pp 514-523


 5. Saša Stojković, Vukman Bakić

  ANALYSIS OF PV/WIND/BATTERY/HYDROGEN SYSTEMS FOR SUPPLY OF METEOROLOGICAL MAST IN VERY LOW TEMPERATURE CONDITIONS,

  SIMTERM 2015 PROCEEDINGS, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October, 20-23, 2015., ISBN 978-86-6055-076-9, pp 770-779


 6. Vukman Bakić, Saša Stojković

  TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF PV/BATTERY/DIESEL GENERATOR SYSTEM FOR SUPPLY OF METEOROLOGICAL MAST EQUIPMENT IN COLD CLIMATES

  SIMTERM 2015 PROCEEDINGS, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October, 20-23, 2015., ISBN 978-86-6055-076-9, pp 780-789


 7. Saša Stojković, Vukman Bakić

  INFLUENCE OF PHOTOVOLTAIC MODULES’ EFFICIENCY UPON TECHNICAL AND ECONOMIC METRICS OF THE METEOROLOGICAL MAST’S POWER SYSTEM

  International Conference Power Plants 2014, October 28th-31st, 2014, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1.


 8. Vukman Bakić, Saša Stojković

  INFLUENCE OF POWER-WIND VELOCITY CURVE UPON TECHNO-ECONOMICAL METRICS OF THE POWER SUPPLY SYSTEM FOR SUPPLY OF SMALL POWER CONSUMERS

  International Conference Power Plants 2014, October 28th-31st, 2014, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1.


 9. Marko Šućurović, Saša Stojković, Snežana Dragićević

  ELECTRICAL ENERGY SAVINGS IN LIGHTING – CASE STUDY OF FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, ČAČAK

  International Conference Power Plants 2014, October 28th-31st, 2014, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7877-024-1.


 10. Saša Stojković, Vukkman Bakić

  TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC-BASED STAND-ALONE POWER SYSTEM FOR SUPPLY OF METEOROLOGICAL MASTS’ EQUIPMENT

  16th Symposium on Thermal Science and Engineering Serbia, 22.-25. October, 2013., Sokobanja, Serbia,

  Proceedings ISBN 978-86-6055-043-1, , Paper 3.04, pp. 139-146.


 11. Saša Stojković, Vukman Bakić

  TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYS OF HYBRID WIND-PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEM FOR SUPPLY OF METEOROLOGICAL MASTS’ EQUIPMENT

  16th Symposium on Thermal Science and Engineering Serbia, 22.-25. October, 2013., Sokobanja, Serbia,

  Proceedings ISBN 978-86-6055-043-1, , Paper 3.07, pp. 160-168.


 12. Snežana Dragićević, Saša Stojković

  IMPACT OF INSULATION ON SCHOOL BUILDING ENERGY CONSUMPTION

  16th Symposium on Thermal Science and Engineering Serbia, 22.-25. October, 2013., Sokobanja, Serbia,

  Proceedings ISBN 978-86-6055-043-1, , Paper 6.06, pp. 465-471.


 13. Sasa Stojkovic, Snezana Dragicevic

  MEASUREMENTS AND ANALYSIS OF THE ILLUMINANCE LEVEL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN CACAK

  The 5th conference Balkan Light 2012, October 03-06, 2012, Belgrade, Proceedings ISBN 978-86-7466-438-4, pp. 132-140.


 14. Vukman Bakić, Saša Stojković

  ANALYSIS OF STAND-ALONE HYBRID WIND-PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR POWER SUPPLY OF METEOROGICAL MAST

  International Conference POWER PLANTS 2012, October 30 – November 2, 2012, Zlatibor, Serbia, ISBN 978-86-7877-021-0, pp. 1053-1062.


 15. Саша Стојковић

  АНАЛИЗА ПРЕЛАЗНИХ ПРОЦЕСА У ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ СА ПРИКЉУЧЕНОМ МАЛОМ ЕЛЕКТРАНОМ

  Међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2011, 23. 03.- 25. 03. 2011., Златибор, рад штампан у листу Савеза енергетичара „Енергија, економија, екологија“, Бр. 2/Година XIII/Март 2011., UDC 620.9, ISSN бр. 0354-8651, стр. 024-031,


 16. S. M. Dragićević, S. M. Stojković, S. G. Vasović

  EVALUATION OF THERMAL AND ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTIONS IN SCHOOLS OF ČAČAK REGION

  15th Symposium on Thermal Science and Engineering Serbia, 18.-21. October, 2011., Sokobanja, Serbia,

  Proceedings ISBN 978-86-6055-018-9, pp. 707-715.


 17. Dragićević, S., Stojković, S., Radojković, N.

  ENERGY CONSUMPTION AND POTENTIAL ENERGY SAVINGS IN SCHOOL BUILDINGS

  I International Conference – Process Technology And Environmental Protection (PTEP 2011), 7th December 2011., Zrenjanin, Serbia, Proceedings ISBN 978-86-7672-152-8, pp. 352-358.


 18. С. Стојковић

  АНАЛИЗА УТИЦАЈА КВАРОВА У ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ НА ДИСТРИБУИРАНЕ СИНХРОНЕ И ИНДУКЦИОНЕ ГЕНЕРАТОРЕ СОФТВЕРСКИМ АЛАТОМ АТП-ЕМТП

  Међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2010, 23. 03.- 26. 03. 2010., Златибор, рад штампан у листу Савеза енергетичара „Енергија, економија, екологија“, Бр. 1/Година XII/Март 2010., UDC 620.9, ISSN бр. 0354-8651, стр. 214-220,


 19. Милорад Мирчић, Саша Стојковић

  УТИЦАЈ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИ СПРЕГНУТИХ ВОДОВА НА ПОДЕШЕЊЕ ПРВОГ СТЕПЕНА ДИСТАНТНЕ ЗАШТИТЕ

  Међународно саветовање ЕНЕРГЕТИКА 2010, 23. 03.- 26. 03. 2010., Златибор, рад штампан у листу Савеза енергетичара „Енергија, економија, екологија“, Бр. 1/Година XII/Март 2010., UDC 620.9, ISSN бр. 0354-8651, стр. 208-213,


 20. Sasa Stojkovic

  INFLUENCES OF SYNCHRONOUS AND INDUCTION DISTRIBUTED GENERATORS ON THE VOLTAGE PROFILE, SHORT-CIRCUIT CURRENTS, AND VOLTAGE DIPS

  International Conference POWER PLANTS 2010, 26-29 October 2010, Vrnjačka Banja 2010, Serbia.


 21. Zana Stevanovic, Sasa Stojkovic, Zarko Stevanovic

  GRIDDING PERFORMANCE OF WIND FARM VELIKO BRDO – KOSTOLAC

  European Wind Energy Conference and Exhibition 2009, Parc Chanot, Marseille, France, 16-19 March 2009, Paper P.O. 377, www.ewec2009.info


 22. Sasa Stojkovic

  ANALYSIS OF THE INTERCONNECTION OF PERMANENT MAGNET GENERATORS TO THE DISTRIBUTION GRID BY ATP-EMTP SOFTWARE TOOL

  4th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (DEMSEE 2009), 17-18 September, Belgrade, Serbia.


 23. Sasa Stojkovic

  ATP-EMTP BASED CASE STUDY OF WIND POWER PLANT INTERCONNECTION TO THE DISTRIBUTION SYSTEM IN SERBIA,

  International symposium POWER PLANTS 2006 September 19-22, 2006, Vrnjačka Banja, Serbia, Oral presentation


 24. Saša Stojkovic

  FIRST ATP PRIMER IN YUGOSLAVIA

  EEUG Meeting 2002 – European EMTP-ATP Conference, Dec. 9-10, Sopron, Hungary, Pages E-2/1-E-2/8, Oral presentation


 25. Saša Stojković, Žarko Stevanović

  NUMERICAL MODELLING OF ARC-FLOW INTERACTION IN HIGH-VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS,

  XIII Symposium on Physics of Switching Arc, Brno, Czech Republic, Septembеr 7-11, 1998, Volume I - Contributed Papers, Pages 21-24, Oral presentation


 26. Saša Stojković

  TWO-DIMENSIONAL CALCULATIONS OF ARC-FLOW INTERACTION IN CIRCUIT-BREAKERS,

  2nd POWER SYSTEM CONFERENCE, Novembеr 20-21, 1997, Pages 49-53, Timisoara, Rоmаnia, Oral presentation


Научни рад у домаћем часопису

 1. Saša Stojković, Vukman Bakić

  OPTIMIZATION OF HYBRID WIND-PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEM FOR SUPPLY OF LOADS WITH RELATIVELY SMALL ELECTRICAL POWER

  Energija, Savez energetičara, Broj 1-2/Godina XVI/Mart 2014., ISSN br. 0354-8651, UDC 620.9., str. 90-96.


 2. Saša Stojković, Snežana Dragićević, Žarko Stevanović

  TECHNICAL AND ECONOMICAL ANALYSIS OF MEDIUM SIZE PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR SUPPLY OF EDUCATIONAL INSTITUTION

  Energija, Savez energetičara Broj 1-2/Godina XVI/Mart 2014., ISSN br. 0354-8651, UDC 620.9., str. 117-124.


 3. Snežana Dragićević, Saša Stojković

  DYNAMIC SIMULATION AND ANALYSIS OF RETROFIT AND BEHAVIORAL CHANGE IMPACTING THE ENERGY CONSUMPTION OF SCHOOL BUILDINGS

  Energija, Savez energetičara Broj 1-2/Godina XVI/Mart 2014., ISSN br. 0354-8651, UDC 620.9., str. 200-204.


 4. Саша Стојковић, Драган Милојевић

  ТРОФАЗНИ СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗУ УГРОЖЕНОСТИ ИЗОЛАЦИЈЕ ЕЛЕМЕНАТА 110/35/10 kV/kV/kV „КРАЉЕВО 2“ УСЛЕД ПОВРАТНОГ ПРЕСКОКА

  “Електропривреда“ 2009, бр. 1, ISSN 0013-5755, UDK: 621.315.612, стр. 40-49,


 5. Саша Стојковић, Марко Росић

  АНАЛИЗА ПРИКЉУЧЕЊА МАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ СА СИНХРОНИМ ГЕНЕРАТОРИМА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ СОФТВЕРСКИМ АЛАТОМ АТП-ЕМТП

  „Енергија, ekonomija, ekologija“, Бр. 3-4/Година XI/Март 2009., UDC 620.9, ISSN br. 0354-8651, стр. 94-100,


 6. Саша Стојковић, Жарко Стевановић

  АНАЛИЗА ПРИКЉУЧЕЊА ФАРМЕ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА НА ЛОКАЦИЈИ „ВЕЛИКО БРДО“ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ

  “Електропривреда“ 2008, бр. 4, ISSN 0013-5755, UDK: 622.063.8, стр. 144-150,


 7. Саша Стојковић

  УТИЦАЈ МИНИ ЕЛЕКТРАНА НА РАД ПОСТОЈЕЋЕ РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ У ДИСТРИБУТИВНИМ МРЕЖАМА

  “Електропривреда“ 2008, бр. 4, ISSN 0013-5755, UDK: 621.311.21, стр. 47-53


 8. Саша Стојковић

  УТИЦАЈ МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА СТРУЈЕ КРАТКИХ СПОЈЕВА У ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ,

  “Електропривреда“ 2006, бр. 1, ISSN 0013-5755, UDK: 621.311.212, стр.54-62


 9. Саша Стојковић

  ПРИМЕНА ФОЛТ РЕКОРДЕРА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ I2t КРИТЕРИЈУМА У ОДРЖАВАЊУ ВИСОКОНАПОНСКИХ ПРЕКИДАЧА,

  "Електропривреда", 2006., бр. 4, ISSN 0013-5755, UDK: 621.316.54, стр. 74-80


 10. Саша Стојковић

  СКЛАПАЊЕ ЗЕМЉОСПОЈЕВА ПОМОЋУ ЗЕМЉОСПОЈНОГ ПРЕКИДАЧА У КОМПЕНЗОВАНИМ МРЕЖАМА,

  Електродистрибуција, април 2003, бр. 1, ISSN 0351-5109, UDK: 621.3, стр. 53-60


 11. С. Стојковић и Михаило Поповић

  УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНИМ ВЕКОМ ПРЕКИДАЧА,

  "Електропривреда", 2003., бр. 2, ISSN 0013-5755, UDK: 621.316.542, стр. 20-26


 12. Саша Стојковић

  ИЗБОР УРЕЂАЈА ЗА ЗАШТИТУ ОБЈЕКАТА ОД СТРУЈА ПРАЖЊЕЊА ПРИ ДИРЕКТНОМ УДАРУ ГРОМА,

  Електродистрибуција, децембар 2002, бр. 3, ISSN 0351-5109, UDK: 621.3, стр. 215-221


 13. С. Стојковић и Жарко Стевановић

  РАЗВОЈ ПРЕКИДНОГ ЕЛЕМЕНТА SF6 ПРЕКИДАЧА  ГАСОДИНАМИЧКИ АСПЕКТ,

  "Електропривреда", 2001, бр. 3, ISSN 0013-5755, UDK: 621.316.57, стр. 17-22


 14. Саша Стојковић и Александар Величковић

  МОДЕЛОВАЊЕ МЕЂУДЕЈСТВА ПОГОНСКОГ МЕХАНИЗМА И ПРЕКИДНОГ ЕЛЕМЕНТА ВИСОКОНАПОНСКИХ ПОТИСНИХ SF6 ПРЕКИДАЧА,

  "Електропривреда", 1995., бр. 2, ISSN 0013-5755, UDK: 621.3.066, стр.14-18


 15. Михаило Поповић и Саша Стојковић

  СТАЊЕ РАЗВОЈА ВАКУУМСКИХ ПРЕКИДАЧА,

  "Електродистрибуција", април 1994., бр. 1, ISSN 0351-5109, UDK: 621.311, стр. 27-32


 16. Саша Стојковић, Александар Величковић и Синиша Стојковић

  ДЕФИНИСАЊЕ КРАТКОСПОЈНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРЕКИДАЧА У УСЛОВИМА АСИМЕТРИЈЕ СТРУЈЕ КВАРА,

  "Електропривреда", 1993., бр. 1-12, ISSN 0013-5755, UDK: 621.3.064.1, стр. 14-17


 17. Саша Стојковић и Михаило Поповић

  ДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СТАЊА КОНТАКАТА МЕТАЛОМ ОКЛОПЉЕНИХ ПРЕКИДАЧА,

  "Електродистрибуција" год. 20 (1992.), бр. 2, ISSN 0351-5109, UDK:621.311, стр.109-114


 18. Саша Стојковић и Михаило Поповић

  ПРОДУКТИ РАЗЛАГАЊА SF6 ГАСА И ПОСТУПАК СА ЊИМА ПРИ РЕВИЗИЈИ И ОДРЖАВАЊУ SF6 ПОСТРОЈЕЊА,

  "Електродистрибуција" год. 19 (1991.), бр. 2, ISSN 0351-5109, UDK: 621.311, стр. 85-91


Научни рад на домаћој конференцији

 1. Александра Грујић, Саша Стојковић, Жељко Деспотовић, Вера Петровић:

  ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВИШЕР-А ИНСТАЛИРАЊЕМ ФОТОНАПОНСКЕ КРОВНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

  Трећи научно-стручни скуп са међународним учешћем „Политехника 2015“, Висока школа струковних студија Политехника, Београд, Vol. 3, No. 1, стр. 123-128, децембар 2015., ISBN: 976-86-74980-64-4


 2. Саша Стојковић:

  ПРОМЕНА УСЛОВА РАДА РАСКЛОПНЕ ОПРЕМЕ У ТС 35/10 kV (110/10 kV) И 10/0.4 kV ЗБОГ ПРИКЉУЧЕЊА МАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ

  31. Саветовање CIGRE Србија 26. мај -30. мај 2013. Златибор, Реферат Р А3 06, ISBN 978-86-82317-72-2


 3. Саша Стојковић:

  СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛ ЗА УЧЕЊЕ ПРЕКОСТРУЈНЕ ЗАШТИТЕ СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ВОДОВА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

  4. Конференција са међународним учешћем „Техника и информатика у образовању (ТИО), Чачак, 1-3. јун 2012., Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет у Чачку, Зборник радова ТИО, ISBN 978-86-7776-138-7, стр. 288-294.


 4. Снежана Драгићевић, Саша Стојковић:

  АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА КВАЛИТЕТА СПОЉАШЊЕГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

  Научни форум „Развој и управљање“ 2012. Врњачка Бања, 22-23. новембар, ISBN 978-86-86677-10-5


 5. М. Опачић, Саша Стојковић

  ТРАНЗИЈЕНТНИ ОДЗИВ КАПАЦИТИВНОГ НАПОНСКОГ ТРАНСФОРМАТОРА

  30. Саветовање CIGRE Србија 29. мај -3. јун 2011. Златибор, Реферат Р А3 04, ISBN 978-86-82317-69-2


 6. Саша Стојковић, Р. Мирчић

  ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИ СПРЕГНУТИХ ВОДОВА

  30. Саветовање CIGRE Србија 29. мај -3. јун 2011. Златибор, Реферат Р Б2 01, ISBN 978-86-82317-69-2


 7. Саша Стојковић, Р. Мирчић

  УТИЦАЈ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКЕ СПРЕГЕ ВОДОВА НА РАД ДИСТАНТНЕ ЗАШТИТЕ

  30. Саветовање CIGRE Србија 29. мај -3. јун 2011. Златибор, Реферат Р Б5 14, ISBN 978-86-82317-69-2


 8. Саша Стојковић, М. Росић

  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА СТАТИСТИКУ КВАРОВА И АНАЛИЗУ ПОУЗДАНОСТИ ВИСОКОНАПОНСКИХ РАСТАВЉАЧА

  29. Саветовање CIGRE Srbijа, 30. мај-06 јун 2009., Златибор, Р А3-09


 9. Д. Милојевић, Саша Стојковић

  СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛИ ПРЕСКОЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ВОДА ЗА АНАЛИЗУ ПОВРАТНОГ ПРЕСКОКА

  29. Саветовање CIGRE Srbijа, 30. мај-06 јун 2009., Златибор, Р Ц4-01


 10. Саша Стојковић

  АНАЛИЗА УТИЦАЈА ФАРМЕ ВЕТРО ГЕНЕРАТОРА НА КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

  29. Саветовање CIGRE Srbijа, 30. мај-06 јун 2009., Златибор, Р Ц6-01


 11. Саша Стојковић

  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА СТАТИСТИКУ КВАРОВА И АНАЛИЗУ ПОУЗДАНОСТИ ВИСОКОНАПОНСКЕ ОПРЕМЕ У ДИСТРИБУТИВНИМ МРЕЖАМА

  VI Саветовање о електродистрибутивним мрежама Србије и Црне Горе (CIRED) са регионалним учешћем, реферат Р-3.14, Србија, Врњачка Бања, 30. септембар-3. октобар 2008.


 12. Саша Стојковић, З. Недељковић

  ЕКСПЛОАТАЦИОНО ИСКУСТВО И ПОУЗДАНОСТ РАСТАВЉАЧА, МЕРНИХ ТРАНСФОРМАТОРА SF6 ПРЕКИДАЧА 110 КV, 220 КV И 400 КV У JП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ У ТОКУ 2004-2006. ГОДИНЕ,

  28. Саветовање ЈУКО ЦИГРЕ 30. септембар-05 октобар 2007., Врњачка Бања, Р А3-08, стр. 379-386


 13. Саша Стојковић, Л. Радић

  РЕЗУЛТАТИ РАДА НА МЕЂУНАРОДНОЈ CIGRE АНКЕТИ О КВАРОВИМА ВИСОКОНАПОНСКЕ ОПРЕМЕ У JП „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“ У ТОКУ 2004-2006. ГОДИНЕ

  28. Саветовање ЈУКО ЦИГРЕ 30. септембар-05 октобар 2007., Врњачка Бања, Р А3-07, стр. 371-378


 14. Саша Стојковић, Г. Павловић

  ИЗБОР ПРИГУШНИЦА ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ СТРУЈА КРАТКИХ СПОЈЕВА У ПОСТРОЈЕЊИМА СА МОТОРИМА ВЕЛИКЕ СНАГЕ

  28. Саветовање ЈУКО ЦИГРЕ 30. септембар-05 октобар 2007., Врњачка Бања, Р Б3-08, стр. 95-102


 15. Д. Милојевић, Саша Стојковић

  ПОРЕЂЕЊЕ МОНОФАЗНИХ МОДЕЛА ВОДОВА ЗА АНАЛИЗУ УГРОЖЕНОСТИ ТРАНСФОРМА-ТОРСКИХ СТАНИЦА 110/10 kV ОД АТМОСФЕРСКИХ ПРЕНАПОНА

  28. Саветовање ЈУКО ЦИГРЕ 30. септембар-05 октобар 2007., Врњачка Бања, Р Ц4-02, стр. 173-182


 16. Саша Стојковић

  УВОЂЕЊЕ СОФТВЕРСКИХ АЛАТА У СРЕДЊОШКОЛСКУ НАСТАВУ ИЗ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА,

  Конференција Техничко (Технолошко) образовање у Србији, Чачак, 13-16. април 2006. године, UDK: 004:371, стр. 448-454


 17. Андрија Сарић, Владица Мијаиловић, Предраг Петровић, Саша Стојковић, Мирослав Бјекић, Александар Ранковић и Бранко Максимовић

  НОВА ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА И ТРЕНДОВИ У ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ИЗ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ,

  Конференција Техничко (Технолошко) образовање у Србији, Чачак, 13-16. април 2006. године, UDK: 371.3, прегледни рад, стр. 519-530


 18. Саша Стојковић

  УПРАВЉАЊЕ И РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ,

  13. Симпозијум ЈUKO CIGRE „Управљање и телекомуникације у електроенергетском систему“, Тара, 29. мај – 02. јун 2006. Група Б5 Аутоматизација локалног управљања ЕЕ објектима, реферат бр. 4, стр.39-47,


 19. Sasa Stojkovic

  APPLICATION OF RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE TO DISTRIBUTION HIGH VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS,

  JUKO CIRED, Second Regional Conference & Exhibition on Electricity Distribution, Paper R-3.5, October 17-20, 2006, Zlatibor, Serbia,


 20. Саша Стојковић

  ДИЈАГНОСТИЧКА ИСПИТИВАЊА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ МАЛОУЉНИХ И ВАКУУМСКИХ ПРЕКИДАЧА,

  27. Саветовање ЈUKO CIGRE, 29. мај – 03. јун 2005. године, Златибор, Реферат Р А3-08, стр.1-11


 21. Саша Стојковић

  УТИЦАЈ МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ТОКОВЕ СНАГА И НАПОНСКЕ ПРИЛИКЕ У ДИСТРИБУТИВНОЈ МРЕЖИ,

  27. Саветовање ЈUKO CIGRE, 29. мај – 03. јун 2005., Златибор, реферат Р Ц6-07, стр. 1-10


 22. Mihailo Popovic, Sasa Stojkovic and Cedomir Spaic

  LIFE CYCLE COST OF DISTRIBUTION SWITCHGEAR EQUIPMENT,

  JUKO CIRED,

  Regional conference and exhibition on electricity distribution, Herceg Novi, Montenegro, October 5-8 2004., Paper 1.9,


 23. Sasa Stojkovic

  SELECTION AND APPLICATION PRINCIPLES OF SURGE PROTECTIVE DEVICES CONNECTED TO LOW-VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEMS,

  JUKO CIRED, Regional conference and exhibition on electricity distribution, Herceg Novi, Montenegro, October 5-8 2004., , Paper 2.8,


 24. Саша Стојковић

  ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ У ПРЕКИДНОМ ЕЛЕМЕНТУ МЕТАЛОМ ОКЛОПЉЕНОГ ПРЕКИДАЧА,

  26. Саветовање ЈUKO CIGRE, 25-30. мај 2003., Бања Врућица, Реферат 13-03, стр. Р13-03/1-Р13-03/7


 25. Саша Стојковић

  ДИЈАГНОСТИЧКА ИСПИТИВАЊА И НАДГЛЕДАЊЕ СТАЊА ВИСОКОНАПОНСКИХ ПРЕКИДАЧА,

  25. Саветовање ЈUKO CIGRE, Реф. 13-02, 16-20. септембар 2001., Херцег Нови, стр. Р13-02/1-Р13-02/9


 26. Саша Стојковић

  МОДЕЛ РАЗВОЈА ЛИДЕРА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА У ЗАШТИТИ ОБЈЕКАТА ОД УДАРА ГРОМА,

  IV Конференција "Атмосферска пражњења и заштита", 25-26. октобар 2001. године, стр. 48-60, Врњачка Бања,


 27. Саша Стојковић

  РАСПОДЕЛА СТРУЈЕ ГРОМА У ИНСТАЛАЦИЈИ НИСКОГ НАПОНА ПРИ ДИРЕКТНОМ УДАРУ ГРОМА У ОБЈЕКАТ,

  IV Конференција "Атмосферска пражњења и заштита", 25-26. октобар 2001. године, стр.61-72, Врњачка Бања,


 28. Жарко Стевановић, Саша Стојковић, Милош Абаџић и Васја Бојанић

  НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ПРОЦЕСА СТРУЈАЊА SF6 ГАСА У ПРЕКИДНОМ ЕЛЕМЕНТУ ВИСОКОНАПОНСКОГ ПРЕКИДАЧА СА ДВОСТРУКИМ ОДУВАВАЊЕМ,

  26. ЈUPITER конференција, 13. Симпозијум CAD/CAM, Београд 2000, стр. 2.73-2.80


 29. Томислав Поповић и Саша Стојковић

  СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗУ ПРЕКИДАЊА СТРУЈЕ БЛИСКОГ КРАТКОГ СПОЈА,

  24. Саветовање JUKO CIGRE, 17-20. октобар 1999. године, Врњачка Бања, Р13-07, стр.Р13-07/1-Р13-07/5


 30. Томислав Поповић и Саша Стојковић

  СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗУ ПРЕНАПОНА ПРИ ПРЕКИДАЊУ МАЛИХ ИНДУКТИВНИХ СТРУЈА,

  ЕTRAN - XLII Конференција, Врњачка Бања, 2-5 јун 1998. године, стр. 555-558, свеска I,


 31. Саша Стојковић, Александар Величковић и Жарко Стевановић

  ТЕОРЕТСКО И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ ГАСНЕ СТРУЈЕ У МЛАЗНИКУ ВИСОКОНАПОНСКИХ ПРЕКИДАЧА

  23. Саветовање електроенергетичара Југославије JUKO CIGRE, Херцег Нови, 25-30. мај 1997. године, реферат 13-02, стр. Р13-02/1-Р13-02/8


 32. Саша Стојковић и Александар Величковић

  УТИЦАЈ ЛУКА ПОТИСНИХ ПРЕКИДАЧА НА ПРИТИСАК И БРЗИНУ КОНТАКТА,

  23. Саветовање електроенергетичара Југославије JUKO CIGRE, Херцег Нови, 25-30 мај 1997. године, реферат 13-03, стр. Р13-03/1-Р13-03/8


 33. Саша Стојковић и Александар Величковић

  ТЕРМОДИНАМИЧКА И ТРАНСПОРТНА СВОЈСТВА SF6 ГАСА И ПЛАЗМЕ,

  23. Саветовање електроенергетичара Југославије JUKO CIGRE, Херцег Нови, 25-30 мај 1997. године, реферат 15-01, стр. Р15-01/1-Р15-01/8


 34. Saša Stojković, Aleksandar Veličković и Žarko Stevanović

  THEORETICAL INVESTIGATIONS OF THE FLOW FIELD FOR ASYMMETRIC DUAL-FLOW INTERRUPTER NOZZLES,

  JUMEH 22. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike,Vrnjačka Banja, 2-7. jun 1997. godine, referat B. e. 25., стр. 151-155


 35. Саша Стојковић, Жарко Стевановић и Александар Величковић

  ДВОДИМЕНЗИЈСКИ МОДЕЛ МЕЂУДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛУКА И ГАСНЕ СТРУЈЕ У ПРЕКИДАЧИМА ВИСОКОГ НАПОНА,

  ЈУМЕХ 22. Југословенски конгрес теоријске и примењене механике, Врњачка Бања, 2-7. јун 1997. године, реферат Б. е. 26., стр. 156-160


 36. Саша Стојковић и Жарко Стевановић

  УТИЦАЈ ГЕОМЕТРИЈЕ МЛАЗНИКА НА АЕРОДИНАМИЧКЕ ПРОЦЕСЕ У ПРЕКИДНОМ ЕЛЕМЕНТУ SF6 ПРЕКИДАЧА,

  ЕТРАН, Златибор 2-7. јун 1997. године,


 37. Саша Стојковић, Александар Величковић и Лазар Сикимић

  ПРИМЕНА ФИЗИЧКИХ МОДЕЛА ЛУКА У ОДРЖАВАЊУ SF6 ПРЕКИДАЧА

  22. Саветовање електроенергетичара Југославије JUKO CIGRE, Врњачка Бања, 21-25. мај 1995. године, Реферат Р13-06, стр. Р13-06/1-Р13-06/7


 38. Александар Величковић, Саша Стојковић и Синиша Стојковић

  УПОРЕЂЕЊЕ ИСПИТНИХ КОЛА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕКИДАЧА У УСЛОВИМА БЛИСКОГ КРАТКОГ СПОЈА,

  21. Саветовање електроенергетичара Југославије JUKO CIGRE, Врњачка Бања, 11-14. октобар 1993. године, реферат 13-03, стр. Р13-03/1-Р13-03/8


 39. Саша Стојковић и Александар Величковић

  МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НАПОНА ЛУКА ПОТИСНИХ SF6 ПРЕКИДАЧА,

  ЕТАН, Ниш, 1993. год.,


 40. Саша Стојковић и Антанасије Коцић

  ПРЕКИДАЊЕ СТРУЈЕ КРАТКОГ СПОЈА У БЛИЗИНИ СИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА ВЕЛИКЕ СНАГЕ SF6 ПРЕКИДАЧИМА ФАМИЛИЈЕ HGF-100,

  20. Саветовање електроенергетичара Југославије JUKO CIGRE, Неум, 22-26. април 1991. године


Уџбеник

 1. Саша Стојковић

  ТЕХНИКА ВИСОКОГ НАПОНА – КООРДИНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ –

  Издавач: Технички факултет, Чачак, 2011. године

  ISBN 978-86-7776-129-5, COBISS.SR-ID: 186744588, CIP: 621.316.933.027.3(075.8)

  Одлука надлежног органа факултета којом се одобрава коришћење уџбеника, практикума или збирке задатака у настави: Бр: 90-1650/16 од 14. 09. 2011. године (Факултет техничких наука у Чачку).


 2. Саша Стојковић

  ТЕХНИКА ВИСОКОГ НАПОНА – ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА,

  Издавач: Технички факултет, Чачак, 2008. године

  ISBN 978-86-7776-066-3, COBISS.SR-ID: 151285260, CIP: 621.3.015(075.8)(076)

  Одлука надлежног органа факултета којом се одобрава коришћење уџбеника, практикума или збирке задатака у настави: Бр: XXVII – 1983/13 од 10. 09. 2008. године (Факултет техничких наука у Чачку).


 3. Саша Стојковић

  ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ РЕЛЕЈНЕ ЗАШТИТЕ,

  Технички факултет, Чачак, 2003. године, 178 страна, ISBN 86-81745-70-0, CIP – Каталогизација у публикацији Народна Библиотека Србије 621.925(075.8)(076) Одлука надлежног органа факултета којом се одобрава коришћење уџбеника, практикума или збирке задатака у настави: Бр: 448/15 од 02. 04. 2003. године (Факултет техничких наука у Чачку).


 4. Саша Стојковић

  РАЧУНАРСКА АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА ПРОГРАМОМ ATP (Alternative Transients Program),

  Први пут издата: Издавач: Виша електротехничка школа, Београд, 2001. године, 141 страна, ISBN 86-82589-52-4, CIP – Каталогизација у публикацији Народна Библиотека Србије 519.688:621.31.


Приручник

 1. Саша Стојковић, Ђорђе Павловић,

  РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА - ПРИРУЧНИК ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

  Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2019.

 2. Саша Стојковић, Милан Ивезић

  РАЧУНАРСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОСТРОЈЕЊА – ПРИРУЧНИК ЗА ЛАБОРА-ТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

  Издавач: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2018. године

  ISBN 978-86-7982-274-1, COBISS.SR-ID: 259531276, CIP: 004.9:621.311(075.8)(076)


др Саша Стојковић слика

др Саша Стојковић

Kабинет: 605

Eлектронска пошта: sasa.stojkovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 10:00-12:00
 • Среда: 10:00-12:00
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00