Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Милољуб Албијанић

Образовање

 • Основне академске студије: , []

Биографија

Рођен је 8. јула 1967. године у Тометином Пољу, општина Пожега. Дипломирао је на Математичком факултету у Београду, смер Нумеричка математика, кибернетика и оптимизација и стекао звање Дипломирани математичар. Одбранио је специјалистички рад Диференцне једначине на Математичком факултету, а мастер рад Знање као извор конкурентске предности на ФЕФА факултету. Прву докторску дисертацију Квантификација утицаја интелектуалног капитала на конкурентност одбранио је на Универзитету Сингидунум 2011. Другу докторску дисертацију Апстракција и примена математичке анализе одбранио је на Математичком факултету Универзитета у Београду 2016. године.

Професор математике у Електротехничкој школи Никола Тесла у Београду био је од 1995. до 2003. године, а од 2003. до 2004. године директор исте школе. Заменик директора Завода за унапређивање образовања и васпитања био је 2004. године.

Народни посланик у Народној скупштини Републике Србије био је од 2004. до 2008. године, председник Посланичког клуба од 2004. до 2006. године и потпредседник Народне скупстине Републике Србије био је од 2007. до 2008. године. Директор Завода за уџбенике био је од 2008. до 2013. године. Професор је Анализе са алгебром у Математичкој гимназији од 2007. У звању доцента радио је на Универзитету Сингидунум од 2011. до 2016. године. На факултету ФЕФА од 2011. до 2016. радио је као доцент, од 2016. до 2021. као ванредни професор, а 2021. изабран је за редовног професора и предаје математику. Професор је инжењерске и више математике на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду од 2020.

Објавио је 14 књига, самостално или као коаутор, међу којима су:

– Интелектуални капитал у издању Службеног гласника.

– Апстракција и примена математичке анализе у издању Завода за

уџбенике.

– Елементи диференцијалног и интегралног рачуна, са Добрилом

Тошићем и Данијелом Миленковић у издању Службеног гласника;

– Људи интелектуалне врлине: 170 година САНУ, монографија коју су

приредио са Милованом Витезовићем и Миодрагом Матељевићем

– Аполонијева мудрост са Милошем Чанком у издању Службеног

гласника.

– Тајна објава хармоније са Милошем Чанком у издавачкој кући Досије

студио.

Објављује научне и стручне радове из математике, области образовања и интелектуалног капитала.

Добијао је бројна признања и награде међу којима издвајамо признање САНУ за одличну сарадњу и велики значај те сарадње за културу и образовање, златну значку КПЗ, грамату патријарха и др.

Ожењен је Светланом и има две ћерке Тијану и Милену.

Референце

Монографија

 1. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, 2017, Analiza sa algebrom: zbornik rešenih

  zadataka i problema 1 & 2, ISBN 978-86-17-19710-8, Zavod za udžbenike,

  Beograd.

 2. Miloljub Albijanić, Dobrilo Tošić, 2017, Analiza sa algebrom: zbornik rešenih

  zadataka i problema 3 & 4, ISBN 978-86-17-19711-5, Zavod za udžbenike,

  Beograd.

 3. Miloljub Albijanić, 2016, Apstrakcija i primena matematičke analize, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-19431-2

 4. Miloljub Albijanić, 2011, Intelektualni kapital: uticaj na konkurentnost i ekonomski rast, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-0967-5

Научни рад у међународном часопису

 1. Miloš Čanak and Miloljub Albijanić, On inversion in the case of the fundamentally

  finite integrable Vekua complex differential equation, Publ. Inst. Math. (Belgrade)

  108 (122) (2020), 13–22; DOI: https://doi.org/10.2298/.

 2. Zizovic Miodrag M, Albijanic Miloljub, Jovanovic Verka, Zizovic Malisa R, A New

  Method of Multi-Criteria Analysis for Evaluation and Decision Making by Dominant

  Criterion, Informatica, (2019), vol. 30 br. 4, str. 819-832,

  https://doi.org/10.15388/Informatica.2019.231 (Impact Factor in 2019: 1.747)

 3. Žižović Mališa R, Pamučar Dragan S, Albijanić Miloljub, Chatterjee Prasenjit,

  Pribićević Ivan, Eliminating Rank Reversal Problem Using a New Multi-Attribute

  Model-The RAFSI Method, Mathematics  2020, 8 (6), 1015, 16 pages;

    https://doi.org/10.3390/math8061015 (Impact Factor in 2019: 3.312)

 4. Gradimir V. Milovanović and Miloljub Albijanić, A generalized Birkhoff-Young

  quadrature formula, Carpathian J. Math. 32 (2016), No. 2, 203 – 213;

  Online version at http://carpathian.ubm.ro; Print Edition: ISSN 1584 – 2851;

  Online Edition: ISSN 1843 – 4401 (Impact Factor in 2016: 0.788)

 5. Mateljevic Miodrag S, Albijanic Miloljub, 2017, Lagrange's theorem, convex

  functions and Gauss map, Filomat 31 (2) (2017), 321-334; ISSN 0354-5180

  (Print), ISSN 2406-0933 (Online), DOI 10.2298/FIL1702321M,

  http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2017/31-2/FILOMAT%2031-

  2.html (Impact Factor in 2016: 0.695)

 6. Miloljub Albijanic, 2017, Some properties of convex functions, Filomat 31:10

  (2017), 3015–3021;ISSN 0354-5180 (Print), ISSN 2406-0933 (Online),

  https://doi.org/10.2298/FIL1710015A ,

  http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2017/31-

  10/FILOMAT%2031-10.html (Impact Factor in 2016: 0.695)

 7. M. Mateljević, M. Svetlik, M. Albijanić, N. Savić: Generalizations of the Lagrange mean

  value theorem and applications, Filomat 27:4 (2013), 515-528 DOI 10.2298/

  FIL1304515M; ISSN 0354-5180 (Print), ISSN 2406-0933 (Online), Impact Factor in 2013:

  0.753 http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/ filomat/2013/27-4/F27-4-1.pdf

 8. Gradimir V. Milovanović, Dobrilo D. Tošić, Miloljub Albijanić, Numerical integration of

  analytic functions, Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012:

  International Conference, Kos, American Institute of Physics. DOI 10.1063/ 1.4756325,

  ISSN: 0094-243X, E-ISSN: 1551–7616

  http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4756325

Научни рад на међународној конференцији

 1. Miloljub ALBIJANIĆ, 2019, Academician Midrag Mateljević – development of

  Belgrade mathematical scool in teaching and science, X simpozijum, Matematika i

  primene, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, predavanje po pozivu.

Научни рад на домаћој конференцији

 1. Градимир В. Миловановић, Миодраг Матељевић, Милољуб Албијанић,

  5 2019, Српска школа математике – од Михаила Петровића до Шангајске

  листе, Српска академија наука и уметности, Београд, ISBN 978-86-7025-808-

  2

 2. Miodrag Mateljević, Miloljub Albijanić, 2016, Convexity inequality and oder

  applications, Analysis, Topology, Algebra: Theory and Applications (ATA2016), 5th

  International Scientific Conference, Čačak.

 3. M. Arsenović, M. Albijanić, M. Knežević, S. Marek, 2014, Miodrag Mateljević – vertikala

  beogradske matematičke škole, Simpozijum MATEMATIKA I PRIMENE, Matematički

  fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vol. V(1).

 4. M. Albijanić, D. Milenković, D. Tošić, Hardijev pristup za izračunavanje površine,

  Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013,

  Vol. IV(1).

Књига

 1. Милош Чанак, Милољуб Албијанић, 2021, Храм, Досије студио Београд, ISBN 978-86-6047-352-5

 2. Милош Чанак, Милољуб Албијанић, 2020, Аполонијева мудрост – пут ка оздрављењу и светлости, Службени Гласник Београд, ISBN 978-86-519-2607-8

 3. Милољуб Албијанић, Милош Чанак, 2020, Тајна објава хармоније, Досије студио Београд, ISBN 978-86-6047-338-9

 4. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, 2017, Analiza sa algebrom: zbornik rešenih zadataka i problema 1 & 2, ISBN 978-86-17-19710-8, Zavod za udžbenike, Beograd.

 5. Miloljub Albijanić, Dobrilo Tošić, 2017, Analiza sa algebrom: zbornik rešenih zadataka i problema 3 & 4, ISBN 978-86-17-19711-5, Zavod za udžbenike, Beograd.

 6. M. Albijanić, 2016, Apstrakcija i primena matematičke analize, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-19431-2. 

 7. Милољуб Албијанић, 2013, Стратегијски менаџмент, Универзитет Сингидунум, Београд, ISBN 978-86-7912-502-6

 8. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, Danijela Milenković, 2012, Elementi diferencijalnog i integralnog računa, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1535-5

 9. Miloljub Albijanić, 2011, Intelektualni kapital: uticaj na konkurentnost i ekonomski rast, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-0967-5

 10. Miloljub Albijanić, Milovan Vitezović, Miodrag Mateljević, 2011, Ljudi intelektualne vrline: 170 godina SANU, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-17795-7

 11. Đorđe Dugošija, Miloljub Albijanić, Marko Šegrt, 2007, Zbirke zadataka iz matematike za prvi razred srednje škole, Društvo matematičara Srbije.

 12. Đorđe Dugošija, Miloljub Albijanić, Marko Šegrt, 2007, Zbirke zadataka iz matematike za drugi razred srednje škole, Društvo matematičara Srbije.

Уџбеник

 1. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, Danijela Milenković, 2012, Elementi diferencijalnog i

  integralnog računa, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1535-5

др Милољуб Албијанић слика

др Милољуб Албијанић

Kабинет: 504

Eлектронска пошта: miloljub.albijanic@viser.edu.rs

Консултације
 • Четвртак: 14-16
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00