Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Miloljub Albijanić

Obrazovanje

 • Osnovne akademske studije: , []

Biografija

Rođen je 8. jula 1967. godine u Tometinom Polju, opština Požega. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer Numerička matematika, kibernetika i optimizacija i stekao zvanje Diplomirani matematičar. Odbranio je specijalistički rad Diferencne jednačine na Matematičkom fakultetu, a master rad Znanje kao izvor konkurentske prednosti na FEFA fakultetu. Prvu doktorsku disertaciju Kvantifikacija uticaja intelektualnog kapitala na konkurentnost odbranio je na Univerzitetu Singidunum 2011. Drugu doktorsku disertaciju Apstrakcija i primena matematičke analize odbranio je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine.

Profesor matematike u Elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Beogradu bio je od 1995. do 2003. godine, a od 2003. do 2004. godine direktor iste škole. Zamenik direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja bio je 2004. godine.

Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije bio je od 2004. do 2008. godine, predsednik Poslaničkog kluba od 2004. do 2006. godine i potpredsednik Narodne skupstine Republike Srbije bio je od 2007. do 2008. godine. Direktor Zavoda za udžbenike bio je od 2008. do 2013. godine. Profesor je Analize sa algebrom u Matematičkoj gimnaziji od 2007. U zvanju docenta radio je na Univerzitetu Singidunum od 2011. do 2016. godine. Na fakultetu FEFA od 2011. do 2016. radio je kao docent, od 2016. do 2021. kao vanredni profesor, a 2021. izabran je za redovnog profesora i predaje matematiku. Profesor je inženjerske i više matematike na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu od 2020.

Objavio je 14 knjiga, samostalno ili kao koautor, među kojima su:

– Intelektualni kapital u izdanju Službenog glasnika.

– Apstrakcija i primena matematičke analize u izdanju Zavoda za

udžbenike.

– Elementi diferencijalnog i integralnog računa, sa Dobrilom

Tošićem i Danijelom Milenković u izdanju Službenog glasnika;

– Ljudi intelektualne vrline: 170 godina SANU, monografija koju su

priredio sa Milovanom Vitezovićem i Miodragom Mateljevićem

– Apolonijeva mudrost sa Milošem Čankom u izdanju Službenog

glasnika.

– Tajna objava harmonije sa Milošem Čankom u izdavačkoj kući Dosije

studio.

Objavljuje naučne i stručne radove iz matematike, oblasti obrazovanja i intelektualnog kapitala.

Dobijao je brojna priznanja i nagrade među kojima izdvajamo priznanje SANU za odličnu saradnju i veliki značaj te saradnje za kulturu i obrazovanje, zlatnu značku KPZ, gramatu patrijarha i dr.

Oženjen je Svetlanom i ima dve ćerke Tijanu i Milenu.

Reference

Monografija

 1. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, 2017, Analiza sa algebrom: zbornik rešenih

  zadataka i problema 1 & 2, ISBN 978-86-17-19710-8, Zavod za udžbenike,

  Beograd.

 2. Miloljub Albijanić, Dobrilo Tošić, 2017, Analiza sa algebrom: zbornik rešenih

  zadataka i problema 3 & 4, ISBN 978-86-17-19711-5, Zavod za udžbenike,

  Beograd.

 3. Miloljub Albijanić, 2016, Apstrakcija i primena matematičke analize, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-19431-2

 4. Miloljub Albijanić, 2011, Intelektualni kapital: uticaj na konkurentnost i ekonomski rast, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-0967-5

Naučni rad u međunarodnom časopisu

 1. Miloš Čanak and Miloljub Albijanić, On inversion in the case of the fundamentally

  finite integrable Vekua complex differential equation, Publ. Inst. Math. (Belgrade)

  108 (122) (2020), 13–22; DOI: https://doi.org/10.2298/.

 2. Zizovic Miodrag M, Albijanic Miloljub, Jovanovic Verka, Zizovic Malisa R, A New

  Method of Multi-Criteria Analysis for Evaluation and Decision Making by Dominant

  Criterion, Informatica, (2019), vol. 30 br. 4, str. 819-832,

  https://doi.org/10.15388/Informatica.2019.231 (Impact Factor in 2019: 1.747)

 3. Žižović Mališa R, Pamučar Dragan S, Albijanić Miloljub, Chatterjee Prasenjit,

  Pribićević Ivan, Eliminating Rank Reversal Problem Using a New Multi-Attribute

  Model-The RAFSI Method, Mathematics  2020, 8 (6), 1015, 16 pages;

    https://doi.org/10.3390/math8061015 (Impact Factor in 2019: 3.312)

 4. Gradimir V. Milovanović and Miloljub Albijanić, A generalized Birkhoff-Young

  quadrature formula, Carpathian J. Math. 32 (2016), No. 2, 203 – 213;

  Online version at http://carpathian.ubm.ro; Print Edition: ISSN 1584 – 2851;

  Online Edition: ISSN 1843 – 4401 (Impact Factor in 2016: 0.788)

 5. Mateljevic Miodrag S, Albijanic Miloljub, 2017, Lagrange's theorem, convex

  functions and Gauss map, Filomat 31 (2) (2017), 321-334; ISSN 0354-5180

  (Print), ISSN 2406-0933 (Online), DOI 10.2298/FIL1702321M,

  http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2017/31-2/FILOMAT%2031-

  2.html (Impact Factor in 2016: 0.695)

 6. Miloljub Albijanic, 2017, Some properties of convex functions, Filomat 31:10

  (2017), 3015–3021;ISSN 0354-5180 (Print), ISSN 2406-0933 (Online),

  https://doi.org/10.2298/FIL1710015A ,

  http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/filomat/2017/31-

  10/FILOMAT%2031-10.html (Impact Factor in 2016: 0.695)

 7. M. Mateljević, M. Svetlik, M. Albijanić, N. Savić: Generalizations of the Lagrange mean

  value theorem and applications, Filomat 27:4 (2013), 515-528 DOI 10.2298/

  FIL1304515M; ISSN 0354-5180 (Print), ISSN 2406-0933 (Online), Impact Factor in 2013:

  0.753 http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/publikacije/ filomat/2013/27-4/F27-4-1.pdf

 8. Gradimir V. Milovanović, Dobrilo D. Tošić, Miloljub Albijanić, Numerical integration of

  analytic functions, Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2012:

  International Conference, Kos, American Institute of Physics. DOI 10.1063/ 1.4756325,

  ISSN: 0094-243X, E-ISSN: 1551–7616

  http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4756325

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. Miloljub ALBIJANIĆ, 2019, Academician Midrag Mateljević – development of

  Belgrade mathematical scool in teaching and science, X simpozijum, Matematika i

  primene, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, predavanje po pozivu.

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Gradimir V. Milovanović, Miodrag Mateljević, Miloljub Albijanić,

  5 2019, Srpska škola matematike – od Mihaila Petrovića do Šangajske

  liste, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, ISBN 978-86-7025-808-

  2

 2. Miodrag Mateljević, Miloljub Albijanić, 2016, Convexity inequality and oder

  applications, Analysis, Topology, Algebra: Theory and Applications (ATA2016), 5th

  International Scientific Conference, Čačak.

 3. M. Arsenović, M. Albijanić, M. Knežević, S. Marek, 2014, Miodrag Mateljević – vertikala

  beogradske matematičke škole, Simpozijum MATEMATIKA I PRIMENE, Matematički

  fakultet, Univerzitet u Beogradu, Vol. V(1).

 4. M. Albijanić, D. Milenković, D. Tošić, Hardijev pristup za izračunavanje površine,

  Simpozijum Matematika i primene, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013,

  Vol. IV(1).

Knjiga

 1. Miloš Čanak, Miloljub Albijanić, 2021, Hram, Dosije studio Beograd, ISBN 978-86-6047-352-5

 2. Miloš Čanak, Miloljub Albijanić, 2020, Apolonijeva mudrost – put ka ozdravljenju i svetlosti, Službeni Glasnik Beograd, ISBN 978-86-519-2607-8

 3. Miloljub Albijanić, Miloš Čanak, 2020, Tajna objava harmonije, Dosije studio Beograd, ISBN 978-86-6047-338-9

 4. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, 2017, Analiza sa algebrom: zbornik rešenih zadataka i problema 1 & 2, ISBN 978-86-17-19710-8, Zavod za udžbenike, Beograd.

 5. Miloljub Albijanić, Dobrilo Tošić, 2017, Analiza sa algebrom: zbornik rešenih zadataka i problema 3 & 4, ISBN 978-86-17-19711-5, Zavod za udžbenike, Beograd.

 6. M. Albijanić, 2016, Apstrakcija i primena matematičke analize, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-19431-2. 

 7. Miloljub Albijanić, 2013, Strategijski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd, ISBN 978-86-7912-502-6

 8. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, Danijela Milenković, 2012, Elementi diferencijalnog i integralnog računa, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1535-5

 9. Miloljub Albijanić, 2011, Intelektualni kapital: uticaj na konkurentnost i ekonomski rast, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-0967-5

 10. Miloljub Albijanić, Milovan Vitezović, Miodrag Mateljević, 2011, Ljudi intelektualne vrline: 170 godina SANU, Zavod za udžbenike, Beograd. ISBN 978-86-17-17795-7

 11. Đorđe Dugošija, Miloljub Albijanić, Marko Šegrt, 2007, Zbirke zadataka iz matematike za prvi razred srednje škole, Društvo matematičara Srbije.

 12. Đorđe Dugošija, Miloljub Albijanić, Marko Šegrt, 2007, Zbirke zadataka iz matematike za drugi razred srednje škole, Društvo matematičara Srbije.

Udžbenik

 1. Dobrilo Tošić, Miloljub Albijanić, Danijela Milenković, 2012, Elementi diferencijalnog i

  integralnog računa, Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1535-5

PhD Miloljub Albijanić slika

PhD Miloljub Albijanić

Kabinet: 504

Elektronska pošta: miloljub.albijanic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Četvrtak: 14-16
Predmeti