Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Ивица Радовановић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, Педагогија и психологија [1976-1980]
  • Магистарске студије: Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, Педагогија [1986]
  • Докторске студије: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Педагогија  [1994]

Биографија

Радовановић, др Ивица (1957), редовни професор (2003) за ужу научну област Педагогија. Ради на Учитељском факултету у Београду од 1997. године. Докторирао је на Филозофском факултету у Новом Саду (1994) из области педагогије.

Најзначајнији радови које је до сада објавио су: Статистика у педагошком истраживању (коаутор), Универзитет у Приштини (1996), Стил понашања наставника, Учитељски факултет, Београд (1997); Увод у општу и информатичку педагогију, Учитељски факултет, Београд (2000); Васпитање кроз спорт, Учитељски факултет, Београд (2005); Одрасли о даровитој деци и младима (коаутор), Учитељски факултет, Београд (2007); Управљање разредом (коаутор), Учитељски факултет, Београд (2009); Интернет у образовању (коаутор), Учитељски факултет, Београд (2013) и већи број научних и стручних радова (у домаћим и међународним часописима, зборницима и другим публикацијама), као и већи број библиографија, приказа и рецензија. Области интересовања и истраживања су: Ужа научна област – Педагогија, Педеутологија, Методологија педагошких истраживања са статистиком, Педагогија спорта, Менаџмент педагошких процеса. 

Учествовао је у реализацији више научно-истраживачких пројеката од којих се издвајају пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, чији је руководилац: Промене у основношколском образовању – проблеми, циљеви, стратегије (2005-2010) и Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања (2011-2018).

Референце

др Ивица Радовановић слика

др Ивица Радовановић

Kабинет:

Eлектронска пошта: ivica.radovanovic@uf.bg.ac.rs

Консултације
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00